Przejdź do treści

Pieniądze „na stare lata”. Taką kwotę powinno się odkładać, aby na emeryturze żyć z oszczędności

13/12/2023 09:00
Przejście na emeryturę w 2024

Oszczędności „na starość”. W Niemczech od przejścia na emeryturę do śmierci mija często ponad 25 lat. Każdy, kto chce zadowolić się swoimi oszczędnościami przez tak długi czas i nadal mieć coś do przekazania swoim dzieciom, powinien zatem nadal inwestować pieniądze.
PRZECZYTAJ TAKŻE: Tyle lat musisz przepracować w Niemczech, aby otrzymać emeryturę w tym kraju

Oszczędności „na starość”

Zasadą w przypadku prywatnego zabezpieczenia emerytalnego jest to, że do czasu przejścia na emeryturę powinieneś zaoszczędzić około 25-krotność kwoty, którą chcesz wypłacać każdego roku jako dodatkową emeryturę. Jeśli więc chcesz wypłacać dodatkowe 500 euro miesięcznie z prywatnej emerytury, powinieneś rozpocząć emeryturę z aktywami w wysokości 150 000 euro – w oparciu o dzisiejszą siłę nabywczą. Jednak po przejściu na emeryturę nie należy natychmiast likwidować inwestycji w akcje, obligacje lub inne formy i po prostu odkładać je na rachunku bieżącym. W końcu emerytura może trwać dłużej niż 20 lat – więc pieniądze można nadal rozsądnie inwestować.

Wraz z wiekiem powinieneś stawać się coraz mniej skłonny do ryzyka. Powód jest prosty: im większe ryzyko podejmujesz, tym bardziej prawdopodobne jest, że osiągniesz duże zyski, ale także poniesiesz straty. Młodzi ludzie są mniej dotknięci wysokimi stratami, ponieważ mają dużo czasu na ich odrobienie. W starszym wieku już tak nie jest. W tym sensie akcje są również uważane za ryzykowną formę inwestycji. Dlatego też zasada mówi, że wraz z wiekiem należy inwestować coraz mniejszą część swoich aktywów w akcje. Dokładny wzór na idealny współczynnik kapitału własnego wynosi 100 minus wiek. W wieku 50 lat byłoby to 50 procent akcji, w wieku 70 lat tylko 30 procent akcji. Źródło: Focus.de, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub