Przejdź do treści

Test na obywatela Niemiec: Jak wygląda i ile kosztuje

07/10/2022 21:12 - AKTUALIZACJA 06/11/2023 17:29

Życie w Niemczech: Test na obywatela Niemiec – Cudzoziemiec, który od dłuższego czasu mieszka legalnie w Niemczech może starać się o obywatelstwo niemieckie. Czytaj więcej: Po ilu latach pobytu w Niemczech można złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa niemieckiego. Jednym z warunków naturalizacji jest zdanie egzaminu na obywatela Niemiec. Oto, jak wygląda i na jakie pytania trzeba umieć odpowiedzieć.

Test na obywatela Niemiec

Egzamin ma formę testu. Z puli 310 pytań losuje się zestaw składający się z 33 zagadnień. Do każdego pytania możliwe są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Aby zdać egzamin trzeba poprawnie odpowiedzieć na 17 pytań w ciągu w ciągu 60 minut.

Czego dotyczą pytania?


30 pytań z egzaminu na obywatelstwo dotyczy następujących obszarów tematycznych: „Życie w demokracji”, „Historia i odpowiedzialność” oraz „Ludzie i społeczeństwo”. Pozostałe trzy pytania dotyczą kraju związkowego, w którym cudzoziemiec jest zameldowany.

Gdzie można znaleźć przykładowe pytania z egzaminu na obywatelstwo niemieckie?

Na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców www.bamf.de/einbuergerung dostępne są wzory testów i wszystkie pytania testu wiedzy obywatelskiej.

>>>Kolejnych kilka tysięcy Polaków otrzymało niemieckie obywatelstwo ze względu na pobyt w Niemczech

Jak przygotować się do egzaminu?

Najlepszym sposobem na przygotowanie się do testu „Życie w Niemczech” lub testu na naturalizację jest interaktywna praca z odpowiednim katalogiem pytań w internetowym centrum testowym Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (KLIK). Po wypełnieniu każdego pytania zostanie wyświetlona prawidłowa odpowiedź. Oba testy składają się łącznie z 310 pytań. 300 to pytania ogólne, a 10 pytań dotyczy kraju związkowego, w którym mieszkasz. Możesz też przez internet napisać próbny egzamin na obywatelstwo. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania system wyświetli, na które pytania udzielono poprawnych odpowiedzi. Można wtedy obejrzeć poprawne rozwiązania z krótkimi informacjami pomocniczymi.

Ile kosztuje egzamin na obywatela Niemiec?

Koszt egzaminu to 25 euro.

Czy osoba, która przy pierwszym podejściu nie zaliczyła egzaminu definitywnie szanse na otrzymanie obywatelstwa?

Nie, do egzaminu można podejść ponownie.

Kto jest zwolniony z egzaminu na obywatela Niemiec?

Testu na obywatela Niemiec nie muszą zdawać:

  • są obcokrajowcy w wieku do lat 16
  • osoby niepełnosprawne i seniorzy
  • cudzoziemcy, którzy ukończyli szkoły w Niemczech

Zobacz także:

Po ilu latach pobytu Polak może uzyskać obywatelstwo niemieckie – Wyjaśniamy po ilu latach pobytu Polak może otrzymać niemiecki paszport, jakie warunki musi spełnić i ile wynoszą opłaty administracyjne za złożenie wniosku o naturalizację.

Sprawdź czy twój niemiecki jest wystarczająco dobry, aby uzyskać niemieckie obywatelstwo – Jednym z warunków naturalizacji jest zdanie testu na obywatela Niemiec oraz wykazanie się  dobrą znajomością języka niemieckiego.

Obywatelstwo niemieckie po ślubie: Jak je uzyskać – Wyjaśniamy po ilu latach po ślubie z obywatelem Niemiec można starać się o obywatelstwo

Źródło: Federalny Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), PolskiObserwator.de