Przejdź do treści

Tymczasowe przywrócenie kontroli na wewnętrznych granicach Polski

22/06/2016 12:51

Wielkimi krokami nadchodzą wakacje i wielu z nas, jak co roku, wybierze się do Polski, by odwiedzić rodzinę i znajomych lub załatwić urzędowe sprawy. Osoby, które mają zamiar jechać do kraju w lipcu powinny pamiętać, że od 4 lipca do 2 sierpnia mogą natrafić na kontrole dokumentów na polskiej granicy.

polskipaszport11Od 4 lipca do 2 sierpnia z okazji Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie oraz szczytem NATO, przywrócone zostaną wyrywkowe kontrole na granicach Polski. Rzecz dotyczyć będzie przybywających do kraju drogą lądową (z Niemiec, Słowacji, Czech i Litwy), lotniczą i morską. Ma to na celu przeciwdziałanie wjazdowi do Polski osób, które mogą zakłócić porządek publiczny lub w inny sposób stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Kontrole prowadzone będą w sposób wyrywkowy – inaczej niż na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, wobec wytypowanych osób na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby innych państw. Przywrócenie kontroli – jak zapewnia Komenda Główna Straży Granicznej – nie będzie uciążliwe dla obywateli, a kontrole będą miały charakter doraźny.

Czy, aby przekroczyć granicę będziemy musieli okazać paszport?

Podróżni korzystający ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo – dowód osobisty lub paszport. Obywatele państw trzecich są zobowiązani do posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy (paszportu) oraz potwierdzających prawo pobytu w Polsce, czyli np. wizy.

W przypadku zidentyfikowania osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, zostaną wydane decyzje o odmowie wjazdu na terytorium Polski.

Zgodnie z prawem wspólnotowym czasowe przywrócenie kontroli granicznych możliwe jest w szczególnych sytuacjach, związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, na przykład przy okazji organizacji międzynarodowych imprez masowych.