Przejdź do treści

Ubezpieczenie domu: bez tej dodatkowej klauzuli wiele osób dotkniętych powodzią zostanie z niczym

06/06/2024 13:00

Obrazy tego, czego doświadczają obecnie mieszkańcy południowych Niemiec, są przerażające. Zalane piwnice, domy zapełnione wodą i całkowicie zniszczone samochody. Katastrofa powodziowa pozostawia po sobie ślad w postaci zniszczeń, których pełnego rozmiaru nie można jeszcze oszacować (stan na 5 czerwca 2024 r.). Osoby, które nie wykupiły odpowiedniego ubezpieczenia i nie były w stanie ochronić swojego dobytku przed masami wody, stoją przed ogromnymi wyzwaniami finansowymi.

Powódź a wynajmowany lokal

Przede wszystkim ważny jest rozkład poniesionych kosztów. Jeśli powodzie lub burze spowodowały uszkodzenie budynku i mieszkania, odpowiedzialny jest właściciel –  wyjaśnia Meinestadt.de. Wynajmujący jest odpowiedzialny za wypompowanie wody oraz za uszkodzenia samego budynku i wynajmowanych mebli, takich jak wyposażona kuchnia. Wszystkie te rzeczy są finansową odpowiedzialnością wynajmującego. Z drugiej strony najemca jest odpowiedzialny za swoje osobiste wyposażenie, ponieważ stanowi ono własność prywatną.

Ubezpieczenie domu a powódź

Najważniejsze pytanie dla poszkodowanych: Czy ubezpieczenie pokrywa szkody? To zależy od indywidualnego przypadku. Według Zurich.de problem polega na tym, że wielu właścicieli domów błędnie zakłada, że mają ubezpieczenie od powodzi. Dzieje się tak dlatego, że samo standardowe ubezpieczenie domu lub mienia nie wystarcza do ochrony przed powodzią.
Czytaj także: Eksperci pogodowi biją na alarm: Niemcom grozi kolejna fala powodziowa. Spadnie do 200 litrów deszczu na metr kwadratowy

Ubezpieczenie od zagrożeń naturalnych musi być zawarte w ubezpieczeniu domu, aby pokryć koszty osuszenia budynku lub naprawy murów. Ubezpieczenie pokrywa wówczas koszty naprawy całej konstrukcji budynku. Jeśli woda przeniknie przez ściany, ucierpią również meble, dywany, obrazy i liczne urządzenia elektryczne. W takim przypadku ważne jest, aby ofiary powodzi posiadały dodatkową ochronę przed zagrożeniami naturalnymi w ramach ubezpieczenia mienia domowego – podkreśla Merkur.de.

Jeśli miasto zostanie zalane, często ucierpią również lokalne samochody. Dlatego ważne jest, aby osoby poszkodowane objęły swój samochód częściowym lub pełnym ubezpieczeniem. W przypadku uszkodzenia, częściowe ubezpieczenie pokrywa koszty naprawy. Jeśli dojdzie nawet do całkowitej utraty pojazdu, częściowo kompleksowe ubezpieczenie zwróci aktualną wartość rynkową pojazdu. Uwaga: W przypadku ostrzeżenia o powodzi na danym obszarze mieszkalnym, parkowanie samochodu na zewnątrz może zostać uznane za rażące zaniedbanie, a wypłata może zostać zmniejszona lub nawet odmówiona.