Przejdź do treści

Ubezpieczenie zdrowotne a Minijob. O tym musisz wiedzieć, decydując się na ten rodzaj zatrudnienia

07/06/2023 15:55 - AKTUALIZACJA 22/07/2024 12:22
Ubezpieczenie zdrowotne na Minijob. O tym musisz wiedzieć

Praca w Niemczech – Niezależnie od tego, czy otrzymują zasiłek obywatelski, są studentami czy emerytami – Minijob pomaga wielu mieszkańcom Niemiec związać koniec z końcem. Co jednak z ubezpieczeniem zdrowotnym w tym przypadku?
PRZECZYTAJ: Urlop na Minijob. Sprawdź, ile dni ci przysługuje

Po pierwsze: Minijob nie oznacza automatycznego objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym przez pracodawcę.

Mini-pracownicy są objęci ubezpieczeniem wypadkowym, ale niekoniecznie ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Nie ma obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla minipracowników. Pracownik jest ubezpieczony tylko wtedy, gdy jego wynagrodzenie brutto przekracza 520 euro. Czytaj także: Te osoby otrzymają w czerwcu 200 euro od państwa. Oto na co będą mogły zostać przeznaczone

W związku z tym ważne jest, aby osoby zatrudnione na Minijob wykupiły ubezpieczenie zdrowotne w innym miejscu” – podsumowuje gegen-hartz.de.

Ubezpieczenie zdrowotne na Minijob. O tym musisz wiedzieć

Ponieważ każdy obywatel mający miejsce zamieszkania w Niemczech jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, dla osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin dostępne są następujące opcje:

  • Członkostwo w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym jako ubezpieczenie obowiązkowe.
  • Bezpłatne współubezpieczenie w ramach nieskładkowego ubezpieczenia rodzinnego.
  • Dobrowolne ubezpieczenie w ustawowym lub prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

W przypadku minipracowników z maksymalnym wynagrodzeniem 520 euro nie istnieją koszty ubezpieczenia zdrowotnego. Powstałyby one tylko wtedy, gdyby pracownik musiał ubezpieczyć się w ramach głównej pracy. W takim przypadku zarówno pracodawca, jak i pracownik muszą opłacać składki. PRZECZYTAJ: W czerwcu miliony osób otrzymają ten list. Warto wiedzieć o tym wcześniej

Przykład: Student pracuje w Minijob i jest ubezpieczony w ramach rodzinnego ubezpieczenia zdrowotnego. W tym przypadku składki nie mają zastosowania. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczenie rodzinne.

Jeśli mini-pracownik otrzymuje jednocześnie zasiłek obywatelski, „niezbędne składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od długotrwałej opieki mogą zostać przejęte przez urzędy pracy lub agencje zatrudnienia” – podaje. gegen-hartz.de.
Czytaj także: Otrzymujesz dochód obywatelski? Te rzeczy może pokryć za ciebie państwo

Merkur.de, PolskiObserwator.de