Przejdź do treści

Rewolucja w całej UE. Te technologie z użyciem AI stają się zakazane

22/05/2024 08:50 - AKTUALIZACJA 22/05/2024 08:50

UE wprowadza ustawę AI ACT – będą zakazy Unijna ustawa o sztucznej inteligencji (AI Act) zyskała miano przełomowej, jako pierwsza na świecie klasyfikując AI pod kątem potencjalnego ryzyka dla użytkowników. Zasada przewodnia jest prosta: im większe zagrożenie ze strony AI, tym surowsze regulacje dotyczące jej użycia. Część programów i technologii z użyciem sztucznej będzie zakazanych.

UE wprowadza ustawę AI ACT

Nowe przepisy dzielą technologie AI na cztery kategorie: wysokiego ryzyka, ograniczonego ryzyka, minimalnego ryzyka oraz nieakceptowalne, które będą zakazane na terenie UE.

Systemy AI klasyfikowane jako wysokiego ryzyka obejmują technologie używane w edukacji, zatrudnieniu, służbach publicznych oraz wymiarze sprawiedliwości. Przykłady to systemy analizujące podania o stypendia, narzędzia rekrutacyjne oraz systemy oceniające zdolność kredytową. Te technologie będą mogły funkcjonować na rynku UE tylko po spełnieniu surowych wymogów, takich jak ciągłe zarządzanie ryzykiem, zapewnienie jakości danych oraz przejrzystość operacji systemu.
Przeczytaj także: 9 zmian w Niemczech od czerwca 2024 r. Będą miały ogromny wpływ także na życie codzienne Polaków

Zakazane technologie AI 

Unijna ustawa AI Act zakazuje oprogramowania zagrażającego podstawowym prawom użytkowników. Dotyczy to technologii umożliwiających masowe monitorowanie i szpiegowanie, wykorzystywanie danych wrażliwych do przewidywania zachowań ludzi, czy tzw. prognozowania kryminologicznego. Zakaz obejmuje także systemy punktowania społecznego, które oceniają obywateli na podstawie ich zachowań społecznych, oraz technologie monitorujące emocje w miejscach pracy czy szkołach.

Minimalne ryzyko i przejrzystość

Technologie AI niskiego ryzyka, takie jak chatboty i gry, będą podlegać najmniejszym restrykcjom. Główne zasady dotyczące tych systemów to obowiązek informowania użytkowników, że mają do czynienia z AI, oraz oznaczanie treści generowanych przez AI, takich jak deepfakes.
Przeczytaj także: Rewolucja w ruchu drogowym na całym świecie, to będą gigantyczne zmiany dla kierowców

Kiedy AI Act wejdzie w życie?

Ustawa AI Act zostanie w najbliższych dniach opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Przepisy zaczną jednak w pełni obowiązywać za dwa lata.

Kary za naruszenie nowych przepisów

Nowe przepisy przewidują również utworzenie organów monitorujących, takich jak urząd ds. sztucznej inteligencji przy Komisji Europejskiej oraz rada do spraw sztucznej inteligencji, w której zasiadać będą przedstawiciele państw członkowskich. Firmy nieprzestrzegające nowych regulacji muszą liczyć się z surowymi karami, które mogą wynieść nawet część rocznego globalnego obrotu firmy lub wysokie grzywny.