Przejdź do treści

Uśpione konta w Niemczech i Polsce. Oto jak odzyskać pieniądze z banku po zmarłym

15/08/2022 19:45 - AKTUALIZACJA 06/11/2023 17:32

Życie w Niemczech: Uśpione konta w Niemczech i Polsce. Dowiedz się, jak odzyskać pieniądze z banku po zmarłym krewnym.

Uśpione konta w Niemczech i Polsce

Uśpione konta w Niemczech i Polsce

W Niemczech nawet 9 miliardów euro może znajdować się na tzw. uśpionych kontach. W Polsce natomiast aż 10 mld złotych. To w dużej części pieniądze osób zmarłych, których bliscy mogą się o nie upomnieć. Oto jak je odzyskać.

>>> Oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku – sprawę załatwisz w polskim konsulacie

Uśpione konto w Niemczech. Jak starać się o pieniądze zmarłego krewnego?

Według najnowszych danych na niemieckich „uśpionych kontach” przechowywanych jest od 2 do 9 miliardów euro. Sama Sparkasse Dortmund we wrześniu 2019 roku zarządzała około 250 000 takich kont z łącznym saldem 4,7 mln euro. W Niemczech, nawet po 30 latach od śmierci właściciela konta, spadkobiercy mają prawo do odebrania pieniędzy. Istnieje jednak haczyk. Przez wszystkie te lata bank pobiera regularnie opłaty za prowadzenie konta. Oznacza to, że suma do pobrania będzie coraz mniejsza z roku na rok.

Niestety w Niemczech, w przeciwieństwie do polski, dość trudno jest znaleźć takie uśpione konta. Trzeba samemu zwrócić się do wielu instytucji finansowych w celu uzyskania informacji na temat uśpionego konta zmarłego krewnego.

>>> TOP 10 najdziwniejszych podatków w Niemczech

  • Sparkasse: Skontaktuj się z Niemieckimi Kasami Oszczędnościowymi i Stowarzyszeniem Giro (DSGV) pod adresem [email protected] i załącz kopię poświadczenie dziedziczenia. Musisz również podać swój aktualny adres i ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. Jeśli istnieją konta na jego nazwisko, otrzymasz później wiadomość e-mail.
  • Volks- und Raiffeisenbank: W tym przypadku możesz skorzystać z usługi Kontonachforschung. Także w tym przypadku należy przedstawić kopię poświadczenie dziedziczenia.
  • Bausparkassen und öffentliche Banken: Należą do nich instytucje takie jak Deutsche Kreditbank lub państwowe towarzystwa budowlane. Federalne stowarzyszenie VOEB nie oferuje żadnych badań, musisz skontaktować się konkretnie z poszczególnymi instytutami.
  • Banki prywatne: Jeśli zmarły miał konto w Deutsche Bank, Commerzbank lub podobnych instytucjach prywatnych, skontaktuj się ze Stowarzyszeniem Banków Niemieckich (Bundesverband deutscher Banken), który po sprawdzeniu poświadczenia dziedziczenia będzie mógł wszcząć ogólnokrajowe, bezpłatne postępowanie wyjaśniające.

Należy pamiętać, że ten proces może również wiązać się z kosztami, których mogą zażądać banki.

Uśpione konto w Polsce. Jak starać się o pieniądze zmarłego krewnego?

W Polsce, w przeciwieństwie do Niemiec znalezienie konta zmarłego jest o wiele łatwiejsze. Od 1 lipca 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dot. dziedziczenia środków zgromadzonych na koncie zmarłego. Na mocy tychże przepisów powstała „Centralna informacja o rachunkach uśpionych, czyli rachunkach osób zmarłych, i zapomnianych rachunkach osób fizycznych”. Od tego momentu zalezienie konta bankowego zmarłego, po którym dziedziczymy, jest dużo łatwiejsze.

W przypadku, gdy rodzina zmarłego nie wie, w jakim banku zmarły trzymał oszczędności lub nie może odnaleźć żadnych umów, kart czy jakichkolwiek tropów prowadzących do właściwej instytucji, musi wówczas zwrócić się do Centralnej Informacji o Rachunkach, która prowadzona jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

Pomoże ona ustalić, w jakiej instytucji zmarły trzymał pieniądze. Trzeba jednak posługiwać się aktem poświadczającym dziedziczenie lub postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

Takie zapytanie można złożyć w dowolnym oddziale jakiegokolwiek banku lub SKOK-u w Polsce. A one mają trzy dni na udzielenie odpowiedzi i wskazanie, gdzie dokładnie znajduje się poszukiwany rachunek.

Co ciekawe, z dostępu do Centralnej informacji można skorzystać również w celu poszukiwania własnego rachunku, o założeniu którego mogliśmy zapomnieć.

Dyspozycja na wypadek śmierci w Polsce

Obowiązujące od 1 lipca 2016 roku prawo nakazuje również bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym informowanie klientów w prosty i zrozumiały dla nich sposób o możliwości złożenia dyspozycji wkładem na rachunku. Co to oznacza? Chodzi tu o wskazanie osoby, która po śmierci właściciela konta ma prawo otrzymać określoną kwotę zgromadzaną na jego rachunku. Takich osób może być kilka. Rozdysponowane pomiędzy nich pieniądze nie wchodzą później w skład spadku. Nawet więc brak testamentu nie będzie potem przeszkodą dla banku w przekazaniu środków bliskim zmarłego wskazanym w takiej dyspozycji. Należy jednak pamiętać, że osobami, które można wyznaczyć w dyspozycji, mogą być tylko najbliżsi, czyli małżonkowie, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki lub też rodzeństwo. Taką dyspozycję można także w każdej chwili zmienić lub odwołać.

Gdy taka dyspozycja do konta zostanie wydana, po śmierci właściciela rachunku bank czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe będą zobligowane jak najszybciej powiadomić osobę wskazaną w dyspozycji o prowadzonym rachunku. Dzięki temu spadkobierca nie będzie już musiał sam wystosowywać wniosku o sprawdzenie rachunków zmarłego w Centralnej informacji. Ponadto, aby otrzymać środki pozostawione na rachunku przez zmarłego, nie będzie musiał czekać na przeprowadzenie postępowania spadkowego.

źródło: Chip.de, rf.gov.pl, PolskiObserwator.de