Przejdź do treści

UE wypowiada wojnę piratom drogowym. Polscy kierowcy będą mogli stracić prawo jazdy także za granicą

28/07/2022 10:57 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:57

Wiadomości ze świata: Utrata polskiego prawa jazdy za granicą. Europejska Rada Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym proponuje zmiany europejskiego taryfikatora punktów karnych i bazy danych o kierowcach.

Utrata polskiego prawa jazdy za granicą

Utrata polskiego prawa jazdy za granicą

Jak donosi Auto-Świat.pl, Europejska Rada Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (ETSC) proponuje wprowadzenie wspólnego dla całej UE systemu kontroli kierowców. Oznacza to, że punkty karne zdobyte w Polsce liczyłyby się tak samo za granicą, np. w Niemczech! System kontroli kierowców pozwoliłby na odebrania prawa jazdy za granicą.

Obecnie otrzymując mandat za wykroczenie popełnione za granicą, wystarczy go zapłacić, by zostać rozliczonym. Nikt nie dopisuje punktów karnych i nie grozi egzaminem sprawdzającym. Jeśli za cięższe wykroczenie kierowca otrzyma np. miesięczny zakaz kierowania w Niemczech, to i tak obowiązuje on tylko w Niemczech – w Polsce nie traci uprawnień.

Po wprowadzeniu zmian europejskiego taryfikatora punktów karnych i bazy danych o kierowcach, nie wystarczy jednie zapłata mandatu. Jak podaje Auto Świat, wszystkie kraje mają mieć ujednolicony system karania kierowców punktami karnymi albo czasowym zatrzymaniem prawa jazdy przynajmniej w odniesieniu do kilku najważniejszych, albo najczęściej popełnianych wykroczeń. Ma zostać stworzona wspólna europejska baza danych o prawach jazdy i kierowcach, a także o nałożonych na nich karach niefinansowych.

Oznacza to, że popełniając wykroczenie w Niemczech, kierowca otrzyma wezwanie na egzamin sprawdzający w Polsce. Jeśli go nie zda – musi oddać prawo jazdy.

Czy powstanie europejski taryfikator punktów karnych

Europejska Rada Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przedstawiła swój pomysł przy okazji opiniowania zmian w dyrektywie UE dotyczącej praw jazdy, której „gruntowny przegląd” przygotowuje obecnie Komisja Europejska.

Krajowy Punkt Kontaktowy

Od 2014 roku w Polsce i w innych krajach UE działają tzw. Krajowe Punkty Kontaktowe. Ich zadaniem zadaniem jest wymiana informacji o kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego.

Jeszcze kilka lat temu polscy kierowcy poruszający się po zagranicznych drogach mogli czuć się bezkarni, wiedząc że zagraniczne mandaty nigdy nie dotrą do Polski. Sytuacja zmieniła się diametralnie od momentu wprowadzenia w życie w 2013 roku nowej dyrektywy UE, dzięki której zagraniczne mandaty docierają do miejsca zamieszkania właściciela pojazdu i to w bardzo krótkim czasie.

Przepisy umożliwią ściganie przestępstw i wykroczeń drogowych niezależnie od tego, w jakim państwie Unii zostały popełnione, z którego kraju pochodzi kierowca i w jakim państwie zarejestrowany jest pojazd, którym naruszono przepisy. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Kierowco, zagraniczne mandaty dosięgną cię w Polsce!

źródło: Auto Świat, PolskiObserwator.de