Przejdź do treści

Nieprawidłowe parkowanie samochodu w Niemczech jest nielegalne i może skutkować utratą prawa jazdy

28/11/2022 11:05 - AKTUALIZACJA 13/12/2023 11:58
Utrata prawa jazdy za nieprawidłowe parkowanie w Niemczech

Wiadomości z Niemiec: Utrata prawa jazdy za nieprawidłowe parkowanie w Niemczech. Kara za nieprawidłowe parkowanie samochodu w Niemczech nie tylko może wiązać się z wysoką karą grzywny, ale także odebraniem prawa jazdy.
Czytaj także: Bardzo ważne zmiany dla kierowców w 2023 roku. Oto co się zmieni od przyszłego roku

Zatrzymanie a postój – jaka jest różnica?

Zakazy zatrzymywania się i postoju są tradycyjnie oznaczone znakami drogowymi 286 (ograniczony zakaz zatrzymywania się) i 283 (bezwzględny zakaz zatrzymywania się). Istnieją oprócz tego inne znaki, które zakazują postoju, na przykład przed przejazdem kolejowym lub przy znaku STOP, znakiem „ustąp pierwszeństwo” lub sygnalizacją świetlną, jeśli je zasłaniają.

  1. Zatrzymanie pojazdu to każde unieruchomienie pojazdu wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, a także unieruchomienie, które z nich nie wynika, o ile trwa maksymalnie 3 minuty.
  2. Postój pojazdu to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, które trwa dłużej niż 3 minuty.

Jakie kary grożą za nieprawidłowe zaparkowanie pojazdu?

Każdy, kto zignoruje zakaz postoju, musi spodziewać się grzywny w wysokości co najmniej 10 euro. Jeśli zaparkujesz lub zatrzymasz się w drugim rzędzie, będziesz musiał zapłacić co najmniej 55 euro. Jeśli utrudni to poruszanie się innym użytkownikom dróg, grozi wyższy mandat i 1 punkt karny we Flensburgu. To samo dotyczy parkowania na chodnikach i ścieżkach rowerowych oraz parkowania na wjazdach dla straży pożarnej. Parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych również podlega karze w wysokości 55 euro. W tym przypadku kierowcę czeka także odholowanie samochodu.

Czytaj także: O tym muszą wiedzieć nowi kierowcy w Niemczech: Różnice między wykroczeniami typu A i B

Specjalne zasady obowiązują również na zakrętach. Jeśli zaparkujesz w obszarze wąskiego lub ostrego zakrętu, zapłacisz 35 euro. Jeśli w wyniku tego dojdzie do wypadku lub jeśli zaparkujesz dłużej niż przez godzinę, zostaniesz ukarany grzywną w wysokości 55 euro. Jeśli pojazd uprzywilejowany zostanie zablokowany podczas akcji przez źle zaparkowany samochód, kara wynosi nawet 100 euro, jeden punkt i miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów. Ale czy za nieprawidłowe parkowanie można w Niemczech stracić prawo jazdy?

Utrata prawa jazdy za nieprawidłowe parkowanie w Niemczech

Czy można stracić prawo jazdy za nieprawidłowe parkowanie? Okazuje się, że tak. 28 października 2022, Sąd Administracyjny (VG) w Berlinie uznał (Az. VG 4 K 456/21), że każdy, kto parkuje nieprawidłowo, może stracić w niektórych sytuacjach prawo jazdy.

Sprawa dotyczyła kierowcy, który popełnił w ciągu roku 159 wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem. Uznano go za niezdolnego do prowadzenia pojazdów, za co cofnięto mu prawo jazdy. Kierowca odwołał się od decyzji sądu, ponieważ prawo jazdy było mu potrzebne do wykonywania jego pracy. Swoje odwołanie uzasadnił także tym, że na swoje nazwisko ma zarejestrowane 3 pojazdy, które prowadzone są przez jego członków rodziny.

Sąd oddalił jego odwołanie, uznając, że organy słusznie przyjęły, że powód nie nadaje się do prowadzenia pojazdów. „Prawdą jest, że wykroczenia drogowe o mniejszym znaczeniu nie powinny być brane pod uwagę przy ocenie zdolności kierowcy do prowadzenia pojazdów. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy kierowca w sposób oczywisty nie chce przestrzegać zwykłych przepisów ruchu drogowego stworzonych w interesie uporządkowanego, łatwego i bezpiecznego ruchu” – czytamy w oświadczeniu.

Czytaj także: Dokumenty potrzebne do wymiany prawa jazdy oraz koszt nowego dokumentu

Osoba, która dowiaduje się poprzez liczne mandaty karne, że osoby korzystające z jej pojazdu stale naruszają przepisy ruchu drogowego i nic z tym nie robi, wykazuje „wady charakteru” i określa się jako nieodpowiedni użytkownik drogi.

Kierowca może odwołać się od ostatniego wyroku.

źródło: Bussgeldkatalog.org, PolskiObserwator.de