Przejdź do treści

Ważna informacja dla Polaków w UK: Kto nie zostanie przeniesiony na Universal Credit?

28/06/2024 17:43 - AKTUALIZACJA 28/06/2024 18:03
kto nie przejdzie na Universal Credit

Departament ds. Pracy i Emerytur (DWP) Wielkiej Brytanii ogłosił pełną listę osób, które nie zostaną przeniesione na Universal Credit w ramach trwającej reformy systemu świadczeń. Dla tysięcy gospodarstw domowych, które mają zostać przeniesione na nowy zasiłek do 2025 roku, istotne jest zrozumienie, kto nie przejdzie na Universal Credit i będzie mógł pozostać przy dotychczasowych świadczeniach.

Kogo Dotyczy Przeniesienie?

Proces przenoszenia świadczeń na Universal Credit został przyspieszony, a listy informujące o zmianach zaczęto wysyłać już w marcu. Wnioskodawcy muszą podjąć działania w określonym terminie, aby nie utracić swoich świadczeń ani przejściowych zabezpieczeń, takich jak zmiany w kryteriach kwalifikowalności i doładowania płatności.

Kto nie przejdzie na Universal Credit?

  • Osoby powyżej 66 roku życia, które otrzymują jedynie dodatek mieszkaniowy, nie będą musiały przechodzić na Universal Credit. Dotyczy to również osób mieszkających w tymczasowych mieszkaniach zapewnionych przez radę oraz w obiektach wspomaganych, takich jak schroniska, hostele i mieszkania z opieką specjalną.
  • Osoby korzystające z nowych zasiłków:

Osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych w ramach New Style ESA (C) lub JSA (C) również nie będą przenoszone na Universal Credit i będą kontynuować pobieranie obecnych świadczeń.

  • Osoby w wieku emerytalnym korzystające z ulg podatkowych:

Emeryci otrzymujący ulgi podatkowe mogą zostać poproszeni o przejście na Universal Credit lub Pension Credit, w zależności od ich sytuacji osobistej. Dotyczy to także par o mieszanym wieku, gdzie jeden z partnerów przekroczył wiek emerytalny. Czytaj dalej

Ważne Instrukcje

Jak podaje birminghammail, DWP wysyła listy z dokładnymi informacjami o tym, jakie świadczenie muszą uzyskać osoby dotknięte zmianami i do kiedy. Niepodjęcie odpowiednich działań w terminie może skutkować natychmiastowym wstrzymaniem świadczeń.

Pary w różnym wieku korzystające z ulg podatkowych i dodatku mieszkaniowego:

Muszą złożyć wniosek o Universal Credit w wyznaczonym terminie. W przeciwnym razie mogą stracić prawo do obu roszczeń. Jeśli sytuacja życiowa nie ulegnie zmianie, nadal można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, pod warunkiem złożenia nowego wniosku w ciągu trzech miesięcy od zakończenia poprzedniego.

DWP radzi, aby osoby dotknięte zmianami skontaktowały się z lokalnymi władzami w celu uzyskania porady i pomocy w wypełnianiu wniosków. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć nowe przepisy i terminy, aby uniknąć niepotrzebnych przerw w otrzymywaniu świadczeń. Czytaj dalej pod zdjęciem

kto nie przejdzie na Universal Credit

Zmiany w systemie świadczeń w Wielkiej Brytanii są znaczące i mają na celu uproszczenie procesu przyznawania zasiłków. Jednak nie wszyscy będą musieli przejść na Universal Credit. Osoby w wieku emerytalnym oraz te korzystające z nowego stylu zasiłków mogą pozostać przy dotychczasowych świadczeniach. Ważne jest, aby wszyscy wnioskodawcy dokładnie przeczytali otrzymane listy i podjęli odpowiednie kroki, aby nie stracić swoich świadczeń.
Przeczytaj też: Co się stanie z moją brytyjską emeryturą jeśli wrócę do Polski?