Przejdź do treści

Wiceminister Jan Dziedziczak z wizytą w Berlinie

18/11/2016 14:23

– Musimy wspólnie pochylić się nad realizacją Traktatu z 1991 r. w tej jego części, która mówi o równości praw obu grup narodowych w Polsce i w Niemczech oraz o zobowiązaniach państw w takich dziedzinach jak edukacja czy dostęp do mediów – powiedział sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak 16 listopada podczas specjalnego wieczoru na cześć Polonii i Polaków w Niemczech w siedzibie niemieckiego MSZ.

Uroczysty wieczór dla niemieckiej Polonii odbył się na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, który wyraził podziękowania środowiskom polonijnym za sprawowanie funkcji ambasadorów i pośredników w relacjach miedzy Polską a Niemcami. Podkreślił także, że strona niemiecka poważnie traktuje sprawy Polonii, zwłaszcza w obszarze nauczania języka polskiego.

– Będziemy rozmawiać o przyszłości polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu, a więc o kształcie przyszłego dialogu politycznego i eksperckiego naszych rządów o sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce oraz Polonii w Niemczech – zaznaczył w swoim przemówieniu wiceminister Dziedziczak, nawiązując do zaplanowanego na 24 listopada kolejnego spotkania w Berlinie. Odnosząc się do prac Okrągłego Stołu stwierdził, że „kilka problemów udało nam się dzięki niemu rozwiązać. Chcielibyśmy go wykorzystać także do dokonania przełomu w sprawach edukacyjnych dotyczących Polaków w Niemczech”.
Z kolei Dietmar Woidke, premier Brandenburgii i koordynator niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej zaznaczył, że Polacy mieszkający w Niemczech „w istotnym stopniu wzbogacają ten kraj. Choć w wielu obszarach współpraca realizowana jest wzorowo, to w jednej kwestii musimy nadrobić zaległości: dotyczy to nauczania języka polskiego w niemieckich szkołach”.

Spotkanie z Polonią poprzedziła Polsko-Niemiecka Konferencja Partnerstw Samorządowych. W spotkaniu przedstawicieli polskich miast, powiatów i gmin z okazji jubileuszu 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy wzięło udział kilkuset samorządowców. Wśród tematów debaty i warsztatów znalazły się m.in. doświadczenia współpracy, koncepcje kształcenia, działania na rzecz wspierania nauki języka w kraju zamieszkania oraz wyzwania integracji. W swoich wystąpieniach rządowi koordynatorzy współpracy społecznej i przygranicznej Jakub Skiba, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Dietmar Woidke, premier Brandenburgii odnieśli się m.in. do wyzwań związanych z nauczaniem języka polskiego w niemieckim systemie szkolnym.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło: Serwis Ministerstwa Spraw Zagranicznych