Przejdź do treści

Cierpisz na te schorzenia? Sprawdź jak otrzymać dodatkowe 691 funtów wsparcia

12/02/2024 10:01 - AKTUALIZACJA 12/02/2024 10:02
wsparcie dla osób z chorobami układu oddechowego w UK

Wsparcie dla osób z chorobami układu oddechowego w UK. W obliczu coraz większej liczby osób cierpiących na różne choroby układu oddechowego, Departament Pracy i Emerytur (DWP) w Wielkiej Brytanii wprowadza nowy program wsparcia finansowego. W ramach świadczenia Personal Independence Payment (PIP), osoby cierpiące na którekolwiek z 25 wymienionych schorzeń mogą otrzymać wsparcie w wysokości 691 funtów miesięcznie.
Przeczytaj też: Czy emerytura w Wielkiej Brytanii jest zwolniona z podatku?

Wsparcie dla osób z chorobami układu oddechowego w UK

Świadczenie PIP nie jest przyznawany jedynie na podstawie samego stanu zdrowia, lecz przede wszystkim na podstawie wpływu schorzenia na codzienne życie oraz mobilność jednostki. Jest to kluczowe kryterium oceny, które determinuje poziom wsparcia finansowego, jakiego osoba potrzebuje. Wartość tego świadczenia może sięgać maksymalnie do 172,75 funtów tygodniowo, co przekłada się na imponującą sumę aż do 691 funtów miesięcznie.
Przeczytaj też: Brytyjski urząd skarbowy poszukuje osób, które nie zapłaciły podatku od spadku

Kto może otrzymać zasiłek PIP

Aby starać się o PIP, konieczne jest udokumentowanie trudności, jakie osoba doświadcza w codziennym funkcjonowaniu z powodu swojego stanu zdrowia. Kryterium to musi być spełnione przez co najmniej dziewięć miesięcy, aby można było ubiegać się o to świadczenie. Wysokość świadczenia jest ustalana na podstawie oceny wpływu choroby na codzienne życie oraz mobilność danej osoby.
W ramach programu PIP wyróżnia się cztery kategorie stawek:
standardowa stawka za codzienne życie (standard rate for daily living),
zwiększona stawka za codzienne życie (enhanced rate for daily living),
standardowa stawka za mobilność (standard rate for mobility),
zwiększona stawka za mobilność (enhanced rate for mobility).
Oto aktualne stawki:
– Standardowa stawka za codzienne życie: 68,10 GBP tygodniowo
– Zwiększona stawka za codzienne życie: 101,75 GBP tygodniowo
– Standardowa stawka za mobilność: 26,90 GBP tygodniowo
– Zwiększona stawka za mobilność: 71,00 GBP tygodniowo.
czytaj dalej pod zdjęciem

wsparcie dla osób z chorobami układu oddechowego w UK

Lista schorzeń kwalifikujących do wypłaty zasiłku

DWP podkreśla, że kwalifikacja do PIP nie zależy tylko od samej diagnozy medycznej, ale także od tego, jak długotrwałe schorzenie wpływa na życie codzienne i mobilność danej osoby.
Wśród schorzeń kwalifikujących się do tego programu znajdują się :

Bezdech senny – obturacyjny (Sleep apnoea – obstructive)

Inne choroby górnych dróg oddechowych

Przewlekła obturacyjna choroba płuc 

Przewlekłe zapalenie oskrzeli

Mukowiscydoza

Rozedma

Ropniak

Rozstrzenie oskrzeli

Astma

Azbestoza

Zewnętrzne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

Zwłókniające zapalenie pęcherzyków płucnych

Sarkoidoza

Krzemica

Ziarniniakowa choroba płuc i nacieki płucne

Pylica płuc

Zwłóknienie płuc

Opłucna

Wysięk opłucnowy

Odma płucna

Zator płucny

Zapalenie płuc

Przeszczep płuc

Przeszczep serca i płuc
źródło: chroniclelive.co.uk. PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub