Przejdź do treści

Niemcy: Wizyta min. Renaty Szczęch w Berlinie

04/06/2018 10:54

Wizyta min. Renaty Szczęch – koordynator ds. polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej i regionalnej w Berlinie.

Źródło zdjęcia: Serwis Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl

28 maja 2018 r. w Berlinie podsekretarz stanu w MSWiA, koordynator ds. polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej i regionalnej, Renata Szczęch, spotkała się ze swoim niemieckim odpowiednikiem Dietmarem Woidke. Koordynatorzy wzięli również razem udział w I. Polsko-Niemieckim Dialogu Obywatelskim.

Była to pierwsza wizyta min. Renaty Szczęch w Niemczech po objęciu urzędu, do którego pełnienia powołana została pod koniec marca bieżącego roku. Spotkanie odbyło się w siedzibie niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ze strony polskiej min. Szczęch towarzyszyli Ambasador RP w Niemczech, prof. Andrzej Przyłębski, oraz zastępczyni dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych MSWiA, Joanna Tomasini-Lewandowska.

 

Premier Woidke jako gospodarz spotkania podkreślił, jak ważny jest dla niego – nie tylko jako koordynatora niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej, ale również jako premiera Brandenburgii – bliski stosunek z polskim rządem. Brandenburgia jest bowiem jedynym landem w Niemczech, który ma zapis w swojej konstytucji nt. utrzymywania dobrych relacji z Polską. Następnie pogratulował min. Szczęch nominacji i zadeklarował, że cieszy się na współpracę. „Jestem pewny, że wspólnie możemy osiągnąć wiele dobrego, zwłaszcza dla regionu przygranicznego”. Określił też polsko-niemiecką granicę jako jedno z „miejsc spojenia” w Europie, a wspólnym celem obu koordynatorów na być utrzymanie tego połączenia.

W trakcie spotkania obaj koordynatorzy ustalili priorytety i dokładny terminarz najbliższej współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb polsko-niemieckiego regionu przygranicznego. Poruszone zostały tematy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w tymże obszarze, w tym zwłaszcza współpracy policji i prokuratorów oraz rozbudowy Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych.

Ważnym polem działania jest również realizacja podpisanej pięć lat temu umowy o ratownictwie medycznym w regionie przygranicznym i polepszenie infrastruktury transportowej. Koordynatorzy opowiedzieli się również za kontynowaniem rozmów w formacie „Okrągłego stołu” nad stanem realizacji traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz potrzebą przygotowania tematów na wspólne konsultacje rządowe, które powinny się odbyć jesienią tego roku.

Po spotkaniu bilateralnym koordynatorzy wzięli udział w I. Polsko-Niemieckim Dialogu Obywatelskim pod hasłem „Zachować spójność Europy na pograniczu”. W spotkaniu tym udział wzięli również: Ambasador Andrzej Przyłębski, Polsko-Niemiecka grupa Parlamentarna, Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej, Stowarzyszenie Europy Wschodniej, oraz Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Berlinie, a także liczni goście ze świata polityki i nauki oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i niemieckiej Polonii. Głównym tematem polsko-niemieckiego Dialogu Obywatelskiego jest przygraniczna współpraca obywatelska we wspólnej Europie.

Na początku spotkania min. Szczęch podkreśliła, że objęta przez nią funkcja to zarówno zaszczyt, jak i odpowiedzialność. Podziękowała premierowi Woidke za okazaną życzliwość oraz „dobrą wymianę zdań”, która utrzymuje się od pierwszego spotkania. Min. Szczęch zaznaczyła też, że kontaktują się z nią młodzi ludzie, którzy cieszą się z zacierających się różnic pomiędzy Polską a Niemcami. Z zadowoleniem można zaobserwować coraz wyraźniej zaznaczającą się obecność współdziałania w mentalnościach obu narodów.

W rozmowie poruszono temat nauczania języka polskiego w niemieckich szkołach, niezwykle istotną dla polskiej strony kwestię, którą należy wspierać i rozwijać. Min. Szczęch zwróciła uwagę nie tylko na finansową stronę przedsięwzięcia, ale przede wszystkim na zalety, jakie niesie ze sobą dwujęzyczność.

W dialogu obywatelskim nie zabrakło również miejsca na tematy historyczne. Min. Szczęch wyraziła swoje szczególne uznanie dla inicjatywy wybudowania w Berlinie pomnika ku czci polskich ofiar wojny. „Jest to dla mnie temat o olbrzymim znaczeniu i dużym zabarwieniu emocjonalnym. Inicjatywa ta może liczyć na poparcie polskiego rządu” – powiedziała podsekretarz stanu.

Następne spotkanie obu koordynatorów będzie miało miejsce podczas polsko-niemieckiego „szczytu kolejowego”, który odbędzie się 11 czerwca w Poczdamie.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl


Zobacz także:

Renata Szczęch Koordynatorem ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej