Przejdź do treści

Rozwód a dzieci, czyli jak działa wspólna opieka nad dzieckiem po rozwodzie w Niemczech?

20/04/2024 12:00

Wspólna opieka nad dzieckiem w Niemczech. Rozpad małżeństwa może oznaczać emocjonalne zamieszanie, napięte finanse i wysokie koszty prawne. Jednak dla rodziców w Niemczech oznacza to również konieczność nauczenia się, jak dzielić opiekę nad dziećmi i zrównoważyć relacje każdego z rodziców z dzieckiem. Oto, jak Niemcy rozważają opiekę nad dziećmi w sytuacjach rozwodowych. 

Kiedy przyznawana jest wspólna opieka nad dzieckiem po rozwodzie w Niemczech?

W Niemczech zarówno ojcowie, jak i matki mają takie same prawa, więc co do zasady wspólna opieka jest kontynuowana po separacji i rozwodzie. Wyłączna opieka jest rzadko przyznawana w Niemczech. Bierze się ją pod uwagę tylko w wyjątkowych okolicznościach, np. gdy rodzic jest poważnie uzależniony od narkotyków lub w inny sposób nie jest w stanie wypełniać swoich obowiązków rodzicielskich. 

Należy zauważyć, że fakt, iż któryś z rodziców mieszka gdzie indziej, nie wpływa na decyzję o przyznaniu mu wyłącznej opieki. Rodzic, który nie mieszka z dzieckiem w pełnym wymiarze godzin, co do zasady musi płacić alimenty. Płatności pomogą pokryć wszystkie potrzeby życiowe dziecka, w tym koszty edukacji.

Co przy podejmowaniu decyzji biorą pod uwagę sędziowie?

Podejmując decyzję w sprawie opieki nad dzieckiem, niemieckie sądy biorą pod uwagę kilka czynników. Według ekspertów ds. prawa rodzinnego z kancelarii Schlun & Elseven Rechtsanwälte, są to m.in:

 • Zdolność rodzica do opieki nad dzieckiem i zaangażowanie w edukację dziecka, opiekę zdrowotną i inne aspekty jego życia.
 • Relacje dziecka z każdym z rodziców.
 • Bliskość dziecka do wysokiej jakości edukacji i zajęć pozalekcyjnych.
 • Zdolność rodziców do komunikowania się i współpracy przy podejmowaniu decyzji dotyczących dziecka.
 • Historia nadużyć, zaniedbań lub przemocy domowej.
 • Należy zauważyć, że sędziowie mogą również wziąć pod uwagę życzenia i opinie dziecka w zależności od jego wieku i poziomu dojrzałości. Zazwyczaj bierze się to pod uwagę, gdy dziecko osiągnie 14 rok życia. 
  Przeczytaj także: Rozwód i separacja w Niemczech – Wszystko co musisz wiedzieć

Jak działa wspólna opieka w Niemczech?

Kiedy pary się rozstają, będą nadal sprawować wspólną opiekę nad swoimi dziećmi, o ile dzielili tę opiekę przed separacją. W przypadku rozwodu trzeba wyrazić zgodę na wspólną opiekę, inaczej trzeba będzie złożyć wniosek o wyłączną opiekę. Wspólna opieka wymaga wspólnego podejmowania decyzji w ważnych kwestiach dotyczących dziecka, takich jak miejsce zamieszkania czy aktywności pozalekcyjne. Decyzje codzienne może podejmować rodzic, który mieszka z dzieckiem. Niemcy nie zakładają automatycznie opieki w formie 50/50, trzeba wyraźnie to zapisać w umowie lub orzeczeniu sądowym. Istotne jest porozumienie i współpraca rodziców w kwestiach opieki nad dzieckiem.
Sprawdź: Ile kosztuje rozwód w Niemczech – koszty adwokata i koszty sądowe

Jakie obowiązki mają osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem?

Wspólna opieka wymaga od rodziców wspólnego podejmowania decyzji we wszystkich ważnych sprawach dotyczących ich dziecka. Niektóre z decyzji objętych opieką obejmują:

 • Wybór i zapisanie dziecka do przedszkola lub szkoły.
 • Określenie miejsca zamieszkania.
 • Wyrażanie zgody na leczenie.
 • Decydowanie o edukacji religijnej.
  Źródło: scheidung.de PolskiObserwator.de