Przejdź do treści

Od kwietnia 2024 roku nastąpi zaostrzenie przepisów dotyczących zasiłku rodzicielskiego. Te rodziny nie otrzymają wsparcia finansowego

23/02/2024 17:00 - AKTUALIZACJA 20/03/2024 11:32
zmiany w zasiłku rodzicielskim od kwietnia 2024

Zmiany w zasiłku rodzicielskim od kwietnia 2024 r.: Niektóre rodziny nie będą już otrzymywać zasiłku rodzicielskiego od kwietnia 2024 roku. Próg dochodowy dla uprawnionych spadnie i zostanie ponownie obniżony w 2025 roku. Warto również wiedzieć, że inne nowe rozporządzenie uderzy w rodziny znacznie mocniej. Sprawdź i przekonaj się, o jakich zmianach mowa.

Te zmiany w zasiłku rodzicielskim nastąpią od kwietnia 2024

Czy ktoś, kto zarabia 300 000 euro rocznie, nadal potrzebuje zasiłku rodzicielskiego od państwa? Jak dotąd odpowiedź brzmi: tak, ponieważ jest to obecny limit dochodów uprawniający do otrzymywania zasiłku rodzicielskiego. Natomiast wkrótce się to zmieni, gdyż limit dochodów zostanie obniżony od kwietnia 2024 roku. Początkowo mówiono o obniżeniu go o połowę, tj. 150 000 euro jako roczny dochód podlegający opodatkowaniu. Ostatecznie osiągnięto kompromis. Natomiast nowe przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego będą prawdopodobnie o wiele bardziej rygorystyczne.

Limit zasiłku rodzicielskiego zmniejszy się w dwóch etapach

Każdy, kto robi sobie przerwę w pracy, aby urodzić dziecko, a zatem nie zarabia żadnych pieniędzy, otrzymuje w Niemczech zasiłek rodzicielski. Nie dotyczy to jednak wszystkich: państwo bierze pod uwagę roczny dochód podlegający opodatkowaniu. Jeśli przekracza on 300 000 euro, wsparcie nie przysługuje.

Po długiej dyskusji i wielu krytycznych uwagach, niemiecki rząd zgodził się na dwuetapowe obniżenie tego limitu. Najpierw limit dochodów ma spaść do 200 000 euro, a następnie do 175 000 euro. Jest to plan dla par. Limit dla osób samotnie wychowujących dzieci wynosi obecnie 250 000 euro i zostanie obniżony do 150 000 euro.
Przeczytaj: W Niemczech rodzi się coraz mniej dzieci. Podano dwie główne przyczyny

To, który limit ma zastosowanie, zależy od daty urodzenia dziecka

  • Do 31 marca 2024 r.: Nic się nie zmienia dla rodziców, których dzieci urodziły się do 31 marca 2024 r.
  • Od 1 kwietnia 2024 r.: Od tego dnia obowiązywać będzie nowy limit 200 000 euro dla par i limit 150 000 euro dla osób samotnie wychowujących dzieci.
  • Od 1 kwietnia 2025 r.: Drugi krok nastąpi rok później. Nowy limit 175 000 euro będzie miał zastosowanie dla par. W przypadku pracowników będzie on oparty na dochodzie z 12 miesięcy poprzedzających narodziny dziecka lub przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego, a w przypadku osób samozatrudnionych – na dochodzie z poprzedniego roku z ostatniego rozliczenia podatkowego.
  • Kwota zasiłku rodzicielskiego: Minimalne i maksymalne kwoty (odpowiednio 300 euro i 1800 euro) nie ulegną zmianie.

Wspólny urlop rodzicielski jest ograniczony

Pary z dochodem 175 000 euro rocznie również powinny być w stanie związać koniec z końcem bez zasiłku rodzicielskiego. Co ważniejsze dla większości przyszłych rodziców, zasiłek rodzicielski będzie w przyszłości dostępny równolegle tylko w ograniczonym zakresie. Czytaj dalej poniżej.

Do tej pory pary mogły otrzymywać zasiłek rodzicielski przez maksymalnie 14 miesięcy i łączyć go w dowolny sposób: Albo naprzemiennie, tak że jedno pozostaje w domu przez dziewięć miesięcy, a drugie przez pięć, na przykład. Możliwe jest jednak również, aby oboje zrobili sobie siedmiomiesięczną przerwę zawodową na dziecko i jednocześnie otrzymywali zasiłek rodzicielski.
Przeczytaj: Wyższe wynagrodzenie netto za godzinę: Oto, kiedy praca w niepełnym wymiarze godzin się opłaca

Wcześniej jedno z rodziców mogło wziąć dla siebie co najmniej dwa, a maksymalnie dwanaście miesięcy. Nie jest to już jednak możliwe dla rodziców dzieci urodzonych od 1 kwietnia 2024 roku.

Zasiłek rodzicielski pozostanie na łącznym poziomie 14 miesięcy, ale możliwe będzie wspólne przebywanie w domu i równoległe pobieranie zasiłku rodzicielskiego tylko przez jeden miesiąc w pierwszym roku życia dziecka. Istnieją wyjątki od równoległego otrzymywania zasiłku rodzicielskiego Plus, premii partnerskiej oraz w przypadku porodów mnogich i wcześniaków. Źródło: chip.de PolskiObserwator.de