Przejdź do treści

Czy znasz zasadę 5 metrów na czerwonym świetle? – Istnieje ryzyko kary pieniężnej

12/06/2024 11:04 - AKTUALIZACJA 15/06/2024 20:24
Zasada 5 metrów na czerwonym świetle

Zasada 5 metrów na czerwonym świetle. Bardzo często zdarza się, że piesi łamią przepisy ruchu drogowego i przechodzą przez ulicę pomimo czerwonego światła. Ale czy można uniknąć mandatu, jeśli przechodzimy przez ulicę w pewnej odległości od świateł?

Ignorowanie czerwonego światła przez samochód jest jednym z najpoważniejszych wykroczeń drogowych. Jednak w przypadku pieszych, sygnalizacja świetlna bardzo często interpretowana jest jako sugestia. Jednak nieprzestrzeganie nie tylko naraża uczestników ruchu na niebezpieczeństwo, ale może również skutkować wysokimi mandatami.
Przeczytaj także: Znak drogowy ze strzałkami i kółkami dezorientuje kierowców. Co oznacza?

Zasada 5 metrów na czerwonym świetle

Wszyscy ci, którzy liczą na prostą odpowiedź, muszą wziąć pod uwagę różne kwestie prawne związane z ruchem drogowym. W rzeczywistości przepisy drogowe określają obszar działania sygnalizacji świetlnej, który dokładnie określa, w którym miejscu istnieje obowiązek zatrzymania się także dla pieszych.

Ta strefa ma długość 5 metrów i jest mierzona od oznakowania przejścia dla pieszych. Dlatego powinno być jasne, że każdy, kto porusza się ulicą po prawej lub lewej stronie od zebry w odległości 5 metrów, gdy sygnalizacja świetlna jest czerwona, łamie przepisy. (Kontynuuj poniżej)
Przeczytaj: Przejazd na czerwonym świetle. Kiedy jest dozwolony?

Czy zatem aby nie złamać przepisów, musimy przechodzić przez ulicę w odległości większej niż 5 metrów od sygnalizacji świetlnej ? Teoretycznie tak, ale praktycznie nie, bo nie można ślepo polegać na zasadzie 5 metrów i narażać się na kary. Zasada ta jest sprzeczna z innymi przepisami niemieckiego kodeksu drogowego – informuje CHIP.de. Czytaj dalej pod zdjęciem

Zasada 5 metrów na czerwonym świetle

Artykuł 25 kodeksu drogowego reguluje zachowanie na przejściach dla pieszych

„Piesi powinni przechodzić przez jezdnie z uwzględnieniem ruchu pojazdów, szybko i najkrótszą drogą, prostopadle do kierunku jazdy. Jeśli gęstość ruchu, prędkość pojazdów, warunki widoczności lub organizacja ruchu tego wymagają, jezdnia może być przekraczana jedynie na skrzyżowaniach lub zjazdach, na światłach w obrębie oznakowania, na przejściach dla pieszych lub na przejściach oznaczonych znakiem 293. Jeśli jezdnia jest przekraczana na skrzyżowaniach lub zjazdach, należy zawsze korzystać z istniejących tam przejść dla pieszych lub oznakowania na sygnalizacji świetlnej.”

Oznacza to, że piesi nie mogą utrudniać ruchu pojazdów i w razie potrzeby muszą pokonać dłuższą drogę, aby bezpiecznie przejść przez jezdnię. Nie istnieje ogólnie obowiązująca odległość, ponieważ wszystko zależy od aktualnej sytuacji na drodze.