Przejdź do treści

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech: Ile wynosi i komu przysługuje

27/10/2022 13:00 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:05

Praca w Niemczech: Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – W Niemczech istnieją dwa rodzaje świadczeń, które nazywane są zasiłkiem dla bezrobotnych. Wyjaśniamy czym różni się ALG I od ALG II. Wyjaśniamy.

Komu przysługuje zasiłek Arbeitslosengeld I (ALG I)

Arbeitslosengeld I (ALG I) mogą otrzymać osoby bezrobotne, które przepracowały w Niemczech co najmniej 12 miesięcy i opłacały w tym czasie składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie na wypadek bezrobocia) die Arbeitslosenversicherung.

>>>Płaca minimalna w Niemczech: Nowe stawki, które obowiązują od 1 października 2022 roku

W przeciwieństwie od zasiłku Arbeitslosengeld II – ALG II (Hartz IV) świadczenie to można otrzymać każdy, a nie tylko osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.  Hartz IV, choć też potocznie nazywany jest zasiłkiem dla bezrobotnych w rzeczywistości jest jednak zapomogą socjalną dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o HARTZ IV składa się w Jobcenter. Tutaj znajduje się wyszukiwarka rejonowych urzędów Jobcenter.

Ile wynosi zasiłek Arbeitslosengeld I – ALG I

Wysokość zasiłku zależy od wysokości wynagrodzenia jakie świadczeniobiorca otrzymał zanim utracił pracę.

Osoby bezdzietne otrzymują 60 proc. dotychczasowej pensji, a osoby posiadające dzieci na utrzymaniu 67 proc. wynagrodzenia.

Czy osoba otrzymująca zasiłek Arbeitslosengeld I – ALG I jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym?

Tak, świadczeniobiorcy ALG I są objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.

Czy zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld I może otrzymać osoba, która sama zwolniła się z pracy?

Zgodnie z przepisami osoba, która sama zwolniła się z pracy może otrzymać zasiłek Arbeitslosengeld I dopiero po upływie 12 tygodni od momentu wypowiedzenia.

Umowa o pracę na czas określony i zgłaszanie bezrobocia

Osoby, które posiadają umowę o pracy na czas określony muszą liczyć się z faktem, że może ona nie zostać przedłużona. Należy pamiętać, że bezrobocie należy zgłosić w urzędzie pracy (Bundesagentur für Arbeit) już w dzień po wygaśnięciu umowy.

Ważne: Osoby pracujące na umowę na czas określony, jeśli nie mają pewności czy zostanie ona przedłużona mogą już na trzy miesiące przed jej wygaśnięciem zarejestrować się jako osoba „poszukująca pracy”.

>>>Niemcy wprowadzają dochód obywatelski: Podano wysokość świadczenia

Rejestracja bezrobocia przez internet

Rejestracji bezrobocia lub statusu „osoby szukającej pracy” można dokonać online poprzez stronę Bundesagentur für Arbeit.

Infolinia Bundesagentur für Arbeit

Jeśli nie jesteś pewien, czy kwalifikujesz się do otrzymania zasiłku Arbeitslosengeld I, nie radzisz sobie ze złożeniem wniosku zadzwoń na bezpłatną infolinię Bundesagentur für Arbeit, tel. 0800 4 555500. Uzyskasz wszystkie potrzebne informacje i będziesz mógł  zarejestrować bezrobocie telefonicznie.

Przez jaki okres czasu jest wypłacany zasiłek dla bezrobotnych ALG I

Długość wypłaty zasiłku zależy od długości stażu pracy bezrobotnego i od jego wieku. Wynosi od 180 do 720 dni kalendarzowych.

Gdzie składa się wniosek o ALG I?

Wniosek o zasiłek Arbeitslosengeld I  należy złożyć w lokalnym urzędzie pracy Agentur für Arbeit.

Aby znaleźć urząd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania wpisz kod pocztowy w wyszkuwiarce rejonowych Agentur für Arbeit.

Transfer zasiłku dla bezrobotnych do Polski

Osoba, która otrzymała w Niemczech prawo do zasiłku dla osób poszukujących pracy o nazwie Arbeitslosengeld i otrzymuje go już dłużej niż miesiąc, może starać się o transfer tego świadczenia do Polski. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule: Niemcy: Zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld i jego transfer do Polski

Bundesagentur für Arbeit, PolskiObserwator.de