Przejdź do treści

Zasiłek Kindergeld w 2023 roku. Rodzice starszych dzieci muszą złożyć NOWY wniosek

07/12/2022 21:49 - AKTUALIZACJA 09/11/2023 08:43
zasiłek na dzieci w Niemczech 2023 Kindergeld

Zasiłek na dziecko w Niemczech w 2023 roku. Zasiłek na dziecko Kindergeld jest wypłacany wszystkim rodzicom w Niemczech, także na dzieci, które nie mieszkają w Niemczech. Oto ile będzie wynosić zasiłek na dziecko w Niemczech w 2023 roku. Niektórzy rodzice w Niemczech będą musieli od 1 stycznia 2023 roku ponownie złożyć wniosek w Familienkasse. Jeśli tego nie zrobią, przestaną otrzymywać świadczenie. Ponadto nie będą mogli otrzymać dodatku do zasiłku na dziecko 2023.
Czytaj także: Niemcy: Wszystkie gospodarstwa domowe otrzymają dodatki finansowe w 2023 roku

Zasiłek na dziecko Kindergeld w 2023 roku – wysokość świadczenia

Kindergeld jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc na każde dziecko. Od 1 stycznia 2023 roku świadczenie wzrośnie do 250 euro na każde dziecko. W 2022 roku stawki zasiłku kształtowały się następująco:
219 euro na pierwsze i drugie dziecko
225 euro na trzecie dziecko
250 euro na każde kolejne dziecko.

Wysokość świadczenia wypłacanego rodzinie w zależności do liczby dzieci wynosi. Od 1 stycznia 2023 roku wynosić będzie:

 • dla  1 dziecka : 250 euro
 • dla  2 dzieci : 500 euro
 • dla  3 dzieci : 750 euro
 • dla  4 dzieci : 1000 euro
 • dla  5 dzieci : 1250 euro

Zasiłek Kindergeld w 2023 roku. Do jakiego wieku jest wypłacany?

Zasiłek Kindergeld zasadniczo przysługuje:
– na wszystkie dzieci do 18 roku życia
– na dzieci uczące się do 25 roku życia
– na bezrobotne dzieci do 21 roku życia.

Zasiłek Kindergeld w 2023 roku. Kto może się ubiegać o jego przyznanie?

O przyznanie zasiłku Kindergeld może ubiegać się rodzic, który jest legalnie zatrudniony w Niemczech od co najmniej 6 miesięcy lub który prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec lub który jest pracownikiem delegowanym. 
Zgodnie z niemieckim prawem, zasiłek rodzinny przysługuje na rodzone dzieci, adoptowane, a także na inne dzieci, które należą do gospodarstwa domowego, tj. dzieci małżonka/-ki, wnuki i dzieci przybrane.
Czytaj także: Oto jak otrzymać dodatkowe 12 tysięcy euro na dziecko w Niemczech. Wnioski można składać tylko do końca grudnia 2022

Kto musi ponownie złożyć wniosek o Kindergeld od 1 stycznia 2023 roku?

Obecny rok dobiega końca. Wielu rodziców starszych dzieci nie wie, jaki będzie miał to wpływ na dalszą wypłatę zasiłku rodzinnego Kindergeld. Jeśli Twoje dziecko wkrótce ukończy 18 lat możesz nadal otrzymywać świadczenie. Musisz jednak złożyć nowy wniosek. Jeśli tego nie zrobisz wypłata świadczenia zostanie przerwana. Ponadto nie otrzymasz dodatku do zasiłku Kinderzuschlag 2023.

Możesz nadal otrzymywać zasiłek rodzinny, jeśli Twoje dziecko po ukończeniu 18 roku życia nadal uczy się, odbywa praktyki lub pracuje jako zarejestrowany wolontariusz. Kindergeld przysługuje Ci nawet wtedy, jeśli Twoje pełnoletnie dziecko nie mieszka w Niemczech.
Wypłacanie zasiłku na dziecko Kindergeld kończy się z upływem miesiąca, w którym dziecko ukończyło 18 lat. Jeżeli 18. urodziny przypadają w pierwszym dniu miesiąca, wówczas prawo do zasiłku wygasa w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego. Jeżeli dziecko nadal chodzi do szkoły, uczy się zawodu lub studiuje trzeba złożyć nowy wniosek o świadczenie.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o Kindergeld na pełnoletnie dziecko:

 • jeżeli dziecko nadal się uczy, należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni
 • jeżeli dziecko uczy się zawodu niezbędne jest zaświadczenie z zakładu pracy stwierdzające rodzaj nauki i czas jej trwania
 • jeżeli dziecko ma przerwę w nauce, ze względu na to, że nie dostało się na kształcenie zawodowe należy przedłożyć dokument stwierdzający, że dziecko wnioskowało o przyjęcie, ale uzyskało odpowiedź odmowną
 • w przypadku dzieci odbywających roczny wolontariat socjalny lub ekologiczny, wolontariat europejski lub wolontariat federalny należy przedłożyć zaświadczenie o odbywanym wolontariacie.
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych należy przedłożyć: legitymację inwalidzką lub inne urzędowe poświadczenie niepełnosprawności zawierające wskazanie wpływu niepełnosprawności na zdolność dziecka do wykonywania pracy zarobkowej.

Dodatek do Kindergeld, czyli Kinderzuschlag

Kinderzuschlag jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego Kindergeld i wypłacanym co miesiąc wraz z nim. Wysokość dodatku zależy od dochodów rodziny. Od 1 stycznia 2023 Kinderzuschlag wzrośnie do 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Dodatek mogą otrzymać rodzice, których dochody wynoszą co najmniej 900 euro miesięcznie (w przypadku pary) lub 600 euro (w przypadku samotnej matki lub ojca). W jaki sposób i w jakim terminie jest wypłacany zasiłek.
>>>Setki tysięcy rodzin w Niemczech nie wie o tym dodatku na dziecko. Od 2023 roku wyniesie aż 250 euro miesięcznie

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o Kindergeld?

 • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa, w innym przypadku potrzebny jest zupełny akt urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • w przypadku rozwodników/separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy
 •  Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), przypadku jego braku ostatni niemiecki adres,
 • kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka,
 • decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z urzędu wojewódzkiego),
 • Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz),
 • zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli przekroczyło 18 roku życia,
 • jeśli opiekunem dziecka nie jest rodzina np. babcia wtedy potrzebne jest zaświadczenie w którym rodzice oświadczają, iż powierzają tej osobie opiekę nad swoimi dziećmi. Pismo to musi być tłumaczone ja język niemiecki,
 • ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
 • w przypadku, jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza w Niemczech kopię wpisu do Gewerberegister.

Gdzie złożyć wniosek o Kindergeld

Wnioski o zasiłek Kindergeld należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, np. doradcę podatkowego drogą pocztową we właściwej ze względu na zamieszkanie Kasie Świadczeń Rodzinnych (niem. Familienkasse).

Wnioski o zasiłek na dziecko/dzieci należy składać na specjalnych formularzach dostępnych w Kasach Świadczeń Rodzinnych lub pobierając ze stron www.familienkasse.de lub www.bzst.de. Wniosek można wypełnić także online wchodząc na stronę https://formular.arbeitsagentur.de i wysłać go w formie zaszyfrowanej bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych.

Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie Kindergeld może złożyć osoba sprawująca prawnie opiekę nad dzieckiem oraz same dzieci, ale dopiero po ukończeniu przez nie 18 roku życia i pod warunkiem posiadania pełnej zdolności czynności prawnych.

Zasiłek rodzinny w Niemczech Kindergeld w 2022: Ile trzeba czekać na przyznanie świadczenia?

Decyzja o przyznaniu zasiłku wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy. Czas ten zależy od kilku czynników: od tego, czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty; od jakości porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami; od tego, jak szybko klient reaguje na zapytania niemieckiego urzędu.

źródło: Bundesregierung.de, Arbeitsagentur.de, PolskiObserwator.de