Przejdź do treści

Także Polacy w Niemczech mogą otrzymać teraz wsparcie w wysokości kilkuset euro miesięcznie

03/02/2023 17:26 - AKTUALIZACJA 06/11/2023 17:05
Zasiłek socjalny w Niemczech

Życie w Niemczech: Zasiłek socjalny w Niemczech. Bürgergeld, czyli dochód obywatelski zastąpił od 1 stycznia 2023 roku zasiłek Hartz 4. Osoby uprawnione otrzymują teraz miesięcznie więcej pieniędzy niż wcześniej. Oto na czym polegają zmiany, ile pieniędzy można otrzymywać co miesiąc oraz jakie warunki muszą spełnić Polacy w Niemczech, aby skorzystać ze wsparcia.
Czytaj także: Dochód obywatelski zastąpił świadczenie Hartz 4. W ten prosty sposób możesz obliczyć szacowaną wysokość Bürgergeld

Zasiłek socjalny w Niemczech w 2023 roku

Państwo niemieckie wspiera osoby, które z powodu utraty pracy nie mają środków do życia. Do 31 grudnia 2022 r. bezrobotnym przysługwał zasiłek Arbeitslosengeld II, powszechnie znany jako Hartz 4. Od 1 stycznia br. został zastąpiony nowym Dochodem Obywatelskim – Bürgergeld . Miliony ludzi są teraz uprawnione do wyższych świadczeń. Dochodu obywatelskiego nie należy mylić z bezwarunkowym dochodem podstawowym, ponieważ nie każdy obywatel ma prawo do otrzymania Bürgergeld. Nowe świadczenie ma zrekompensować także rosnącą inflację i koszty energii.

>>> Jeśli zarabiasz tylko tyle, jesteś uznawany za BIEDNEGO w Niemczech

Jest to podstawowe świadczenie zabezpieczające przyznawane osobom poszukującym pracy w celu zapewnienia podstawowych potrzeb życia codziennego (minimalny poziom egzystencji). Od 2023 roku około 5,2 miliona osób żyjących w Niemczech jest uprawnionych do otrzymywania dochodu obywatelskiego.

Wysokość świadczenia

Podstawowa stawka Bürgergeld wzrosła od 1 stycznia 2023 roku z 449 euro do 502 euro. Odpowiada to wzrostowi o 53 euro miesięcznie w stosunku do Hartz IV. Dorośli mieszkający z partnerami otrzymują 451 euro, a młodzież powyżej 14 roku życia – 420 euro. Dzieciom w wieku od 6 do 14 lat przysługuje 348 euro, a dzieciom do szóstego roku życia 318 euro.

Terminy wypłat dochodu obywatelskiego w 2023:

 • Styczeń 2023 : piątek 30.12.2022
 • Luty 2023 : Wtorek 31.01.2023
 • marzec 2023 : wtorek 28.02.2023
 • Kwiecień 2023 : Piątek 31.03.2023
 • Maj 2023 : Piątek 28.04.2023
 • Czerwiec 2023 : Środa 31.05.2023
 • lipiec 2023 : piątek 30.06.2023
 • Sierpień 2023 : Piątek 28.07.2023
 • Wrzesień 2023 : Czwartek 31.08.2023
 • Październik 2023 : Piątek 29.09.2023
 • Listopad 2023 : Wtorek 31.10.2023
 • Grudzień 2023 : Czwartek, 30.11.2023
 • Styczeń 2024 : piątek 29.12.2023

Przy stawce podstawowej odbiorca dochodu obywatela powinien pokrywać miesięczne koszty życia codziennego. Koszty mieszkania i ogrzewania przelewane są oddzielnie na konto beneficjenta. W obliczu ogromnych podwyżek cen w ostatnich tygodniach i miesiącach organizacje społeczne i związki zawodowe uważają, że miesięczne wypłaty są zdecydowanie za niskie. Żądania podwyższenia stawki do co najmniej 730 euro nie znalazły jednak większości w rządzie. Czytaj: 3,5 miliona osób otrzyma teraz ryczałt energetyczny w wysokości 200 euro. Kiedy pieniądze wpłyną na konto?

Komu przysługuje dochód obywatelski Bürgergeld?

Każdy, kto chce skorzystać z dochodu obywatelskiego, musi spełnić następujące wymagania:

 • mieć co najmniej 15 lat i nie osiągnąć jeszcze granicy wieku emerytalnego
 • posiadać zameldowanie na terenie Niemiec (Anmeldung) i tu mieć swoje centrum życiowe
 • móc pracować co najmniej 3 godziny dziennie
 • potrzebować realnej pomocy.

Gdzie Polak może ubiegać się o dochód obywatelski?

Wniosek o nowy zasiłek socjalny należy złożyć w gminie, w której mieszkasz. Wszystkie formularze zgłoszeniowe można pobrać TUTAJ. Możesz złożyć wniosek o dochód obywatelski przez e-mail lub online, na stronie internetowej urzędu miasta, w którym mieszkasz. Bürgergeld przyznawany jest zazwyczaj na okres od 6 miesięcy do roku. Następnie należy złożyć nowy wniosek o jego przyznanie.

Zmiany w dochodzie obywatelskim

Projekt ustawy przewidywał, że osoby poszukujące zatrudnienia będą mogły zawrzeć z urzędami pracy tzw. plan współpracy. Na początku obowiązywać miał sześciomiesięczny „okres zaufania”, w którym osobom dotkniętym bezrobociem nie groziłyby cięcia świadczeń. Dopiero po tym czasie miały być możliwe redukcje dochodu obywatelskiego. Zgodnie z dzisiejszym kompromisem, okres zaufania zostanie zniesiony. Oznacza to, że od samego początku świadczeniobiorcom grozić będą cięcia w dochodzie obywateslkim za naruszenie obowiązujących przepisów.

Kolejnym sukcesem Unii jest skrócony okres karencji. Początkowo rząd federalny chciał okresu 2 lat, kiedy nie można by było sprawdzać stanu majątkowego i warunków życia beneficjentów. Teraz czas oczekiwania skrócono do 12 miesięcy.

Odbiorcy Bürgergeld będą mieli również możliwość zachowania większej ilości swoich oszczędności niż w przypadku Hartz 4. Początkowo mówiono o majątku w wysokości do 60 tysięcy euro bez konieczności jego naruszania. Teraz zmniejszono go do 40 tysięcy euro. Do tego każda kolejna z osób pozostających w gospodarstwie domowym będzie mogła dysponować majątkiem do 15 tysięcy euro, a nie jak ustalono wcześniej – 30 tysięcy euro.

Reforma świadczenia zawiera również więcej możliwości i zachęt do dalszego kształcenia się. Odbiorcy będą mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe przez trzy zamiast poprzednich dwóch lat. Dotychczasowa premia na szkolenia zostanie zniesiona. Zamiast tego ma być wypłacany miesięczny dodatek szkoleniowy w wysokości 150 euro.

źródło: Buerger-geld.org, PolskiObserwator.de