Przejdź do treści

Zeznania podatkowe w Niemczech. Te dokumenty lepiej zachować przez kilka lat

16/08/2023 17:30 - AKTUALIZACJA 09/09/2023 10:39
Zeznania podatkowe w Niemczech. Te dokumenty lepiej zachować przez kilka lat

NiemcyZeznania podatkowe w Niemczech. Istnieje szereg dokumentów, których nigdy nie należy wyrzucać. Należą do nich na przykład akty urodzenia i dokumenty potwierdzające tożsamość, karty ubezpieczenia społecznego, umowy sprzedaży i dokumenty kredytowe, wypisy z ksiąg wieczystych czy testamenty. Przechowywać powinniśmy także dokumenty związane z podatkami. Dotyczą ich konkretne okresy.
>>>Sprzedajesz swoje rzeczy lub świadczysz usługi online? Oto, do jakiej kwoty nie musisz rozliczać się z fiskusem

Lohnsteuerhilfeverein zaleca przechowywanie dokumentów podatkowych przez co najmniej cztery lata po złożeniu zeznania, a czasem nawet dłużej. Powód jest prosty: urzędy skarbowe mogą wystawiać tymczasowe noty podatkowe, podlegające przeglądom.

Tymczasowa nota podatkowa nie jest jeszcze ostateczna i może zostać zmieniona przez urząd skarbowy w dowolnym momencie w tak zwanym okresie oceny. Informację o tym, czy zawiadomienie o naliczeniu podatku zawiera notę tymczasową, można znaleźć na pierwszej stronie w sekcji „Rodzaj naliczenia podatku”.

Urzędy skarbowe mogą wydać notę tymczasową w zawiadomieniu o naliczeniu podatku, jeśli nie możliwe jest szybkie rozpatrzenie sprawy.  Jeśli zawiadomienie o naliczeniu podatku opiera się na szacunkach, ponieważ nie złożyłeś jeszcze zeznania podatkowego, zawiadomienie o naliczeniu podatku jest zwykle wydawane z zastrzeżeniem przeglądu.
Czytaj także: Niemcy mają ogromny problem. „Do 2030 roku państwo stanie się niewydajne”

Zeznania podatkowe w Niemczech. Te dokumenty lepiej zachować przez kilka lat

Potwierdzenia darowizn, paragony, faktury, bilety podróżne – po złożeniu zeznania podatkowego należy zachować wszystkie dowody finansowe, które można uwzględnić w zeznaniu podatkowym – przynajmniej do czasu otrzymania zawiadomienia o naliczeniu podatku. Jeśli urząd skarbowy zażąda paragonów w przypadku tymczasowego wymiaru podatku, dobrze jest je zarchiwizować. To samo dotyczy również sytuacji, w której chcesz odwołać się od wymiaru podatku. Obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczy również dokumentacji dostępnej wyłącznie w formie cyfrowej.

Okres przechowywania

Okres przechowywania rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę lub zawarto umowę. Przykładowo, w przypadku faktury wystawionej przez handlowca w dniu 6 czerwca 2022 r., dwuletni okres przechowywania rozpoczyna się zatem 1 stycznia 2023 r. i kończy 31 grudnia 2024 r.

Aby dotrzymać wszystkich możliwych terminów wobec właściwego urzędu skarbowego, zwłaszcza jeśli ocena podatkowa zawiera notę tymczasową, należy przechowywać wszystkie dowody finansowe przez co najmniej cztery lata. Ważne jest, aby starannie przechowywać te dokumenty w celu ułatwienia wszelkich zmian lub audytów.

Czytaj także: Te dokumenty i rachunki musisz przechowywać przez wiele lat, jeśli chcesz uniknąć problemów

t-online.de, PolskiObserwator.de