Przejdź do treści

Zgubiłem wszystkie polskie dokumenty. Czy mogę wyrobić ich wtórniki w Niemczech?

28/11/2016 13:35 - AKTUALIZACJA 08/02/2022 20:31

Oto, gdzie zgłosić się w przypadku zagubienia lub kradzieży polskich dokumentów na terenie Niemiec.

perdere-documenti

W przypadku utraty ważnego polskiego dowodu osobistego lub paszportu, a także innych dokumentów  w Niemczech należy niezwłocznie powiadomić niemiecką policję, a w przypadku paszportu lub dowodu osobistego zgłosić utratę także w jednym z polskich konsulatów na terenie Niemiec (we własnym interesie, aby nikt nieuprawniony nie posłużył się dokumentem).

UWAGA! Nie ma możliwości zgłoszenia utraty/kradzieży dowodu osobistego czy paszportu w konsulacie telefonicznie.

Po zgłoszeniu utraty dokument zostaje unieważniony, więc nie można się nim posługiwać po ewentualnym jego odnalezieniu.

Zgubiony/ukradziony dowód osobisty

Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego ważny dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej w formie pisemnej za pomocą poczty (adresy placówek konsularnych RP w Niemczech można znaleźć TUTAJ  wyłącznie na specjalnym formularzu: Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego albo osobiście w godzinach urzędowania.

 

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie na żądanie. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. Należy pamiętać, że zaświadczenie nie zastępuje dokumentu tożsamości.

 

Zgubiony/ukradziony paszport

Posiadacz paszportu przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego paszport został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście w godzinach urzędowania.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu

Wyrobienie nowego paszportu

Jeżeli po utracie dokumentów nie posiadacie żadnego ważnego dokumentu tożsamości, to  w polskich konsulatach można wystąpić o paszport 10-letni (okres oczekiwania około 5-8 tygodni, koszt 110, – EUR) oraz na życzenie paszport tymczasowy na czas oczekiwania na wydanie paszportu 10-letniego (dopłata +15 EUR) albo tymczasowy na powrót do kraju, ważny przez krótki czas, wydawany dla osób nie zamieszkałych w Niemczech  (40 EUR). Okres oczekiwania na paszporty tymczasowe to kilka dni roboczych. Dla osób, które miały paszport wydany w ciągu ostatnich 10 lat ten czas da się często skrócić do kilku godzin. W przypadku załatwienia sprawy w czasie krótszym niż 3 dni obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 30 EUR. Więcej szczegółów na na ten temat można znaleźć na stronach polskich urzędów konsularnych na terenie Niemiec.

 

UWAGA! Nie informuje się konsulatu o utracie innych dokumentów niż paszporty i dowody osobiste.

 

Jeżeli wraz z polskimi dokumentami zostało utracone także polskie prawo jazdy należy pamiętać, że istnieją dwa postępowania w zależności, czy osoba mieszka na stałe na terenie Niemiec, czy przebywa tutaj np. turystycznie. Dokładne wskazówki, jak postępować w tym przypadku można znaleźć TUTAJ.

Zgubiona/ukradziona karta bankomatowa

Kartę bankomatową należy niezwłocznie zastrzec w banku, w którym została wydana.

 

opr. na podstawie informacji Wydziału Konsularnego RP w Berlinie