Przejdź do treści

Istotne zmiany w austriackim prawie pracy w 2024 roku. Wszyscy pracownicy muszą o nich wiedzieć

Tagi:
18/01/2024 12:00 - AKTUALIZACJA 23/01/2024 15:18
Nowe przepisy prawa pracy w Austrii w 2024

Nowe przepisy prawa pracy w Austrii w 2024 r.: Austria wprowadziła w tym roku szereg znaczących zmian w swoim prawie pracy. Koncentrują się one głównie na poprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Mowa m.in. o zmianach w przepisach dotyczących urlopów rodzicielskich i opiekuńczych. Tegoroczne zmiany dotyczą także kwestii emerytur czy rozszerzonych obowiązków dla firm. Oto, co powinni wiedzieć wszyscy pracownicy.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Ważne zmiany w Niemczech od lutego 2024 roku. Będą miały wpływ na mieszkańców i turystów

Nowe przepisy prawa pracy w Austrii w 2024 r.: zasady urlopu rodzicielskiego

Jak informuje Der Standard, w tym roku wprowadzono pewne zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego. Jako że Austria dąży do zwiększenia liczby ojców korzystających z urlopu, dwa lata urlopu rodzicielskiego będą dostępne tylko wtedy, gdy każde z rodziców weźmie co najmniej dwa miesiące urlopu – z wyjątkiem rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Zmiana ta jest następstwem wprowadzonych w sierpniu ubiegłego roku modyfikacji, które podwoiły wysokość kwoty otrzymywanej przez ojców, jeśli skorzystają oni z miesięcznego urlopu po narodzinach dziecka. Ponadto ojcowie mogą pracować w niepełnym wymiarze godzin do momentu ukończenia przez dziecko ośmiu lat (zamiast siedmiu).
Czytaj także: Tyle wynosi średnia miesięczna pensja w Austrii

Zmiany w regulacjach dotyczących opieki

Nastąpią również zmiany w zakresie urlopu opiekuńczego (okres, który pracownik może wykorzystać na opiekę nad innymi). Wcześniej prawo do urlopu opiekuńczego było ograniczone do chorych bliskich krewnych mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym. Obecnie pracownicy mogą wnioskować o urlop na opiekę nad bliskim krewnym, który z nimi nie mieszka lub współlokatorem.
>>> Emerytura w Austrii: Sprawdź, ile pieniędzy otrzymasz w przyszłości

Ustawa o równym traktowaniu stanowi również, że nie można dyskryminować pracowników, którzy wykonują obowiązki rodzinne, takie jak urlop rodzicielski, urlop opiekuńczy lub nieobecność w pracy z określonych pilnych powodów rodzinnych.
Więcej wiadomości z Austrii znajdziesz TUTAJ

Nowe obowiązki dla firm

Firmy będą musiały przedstawić pisemne uzasadnienie niektórych decyzji. Na przykład, jeśli odmawiają rodzicom wzięcia urlopu w niepełnym wymiarze godzin lub urlopu rodzicielskiego, uzasadnienie musi być sporządzone na piśmie. Pracownik, którego zwolniono z pracy, może również zażądać od firmy pisemnego uzasadnienia. Ma wówczas pięć kalendarzowych dni od daty zwolnienia, aby zażądać takiego wyjaśnienia na piśmie, a firma musi się do niego zastosować w ciągu kolejnych pięciu dni kalendarzowych.
>>> Urlop dla uczących się pracowników w Austrii – oto, co warto wiedzieć

Prawniczka Kristina Silberbauer mówi: „Znaczenie prawne tego procederu jest ograniczone. Ma on jedynie na celu ułatwienie poszkodowanym oceny, czy powinni podjąć kroki prawne przeciwko zwolnieniu. Strona, której wypowiedziano umowę o pracę, zachowuje jednak prawo do zakwestionowania wypowiedzenia, nawet jeśli nie zażądano uzasadnienia.” – wyjaśniła.
Sprawdź także: Zbyt wysokie opłaty bankowe: Klienci tych banków mogą domagać się zwrotu pieniędzy

Zmiany w częściowej emeryturze

Emerytura częściowa uległa uelastycznieniu (Federalny Dziennik Ustaw I nr 118/2023). Tak jak dotychczas, godziny pracy muszą zostać zredukowane do 40-60% poprzedniego czasu pracy. W przyszłości jednak zakresu tego nie trzeba przestrzegać tydzień po tygodniu, ale może zmieniać się co tydzień. Oznacza to, że obecnie zależy on od średniej z całego okresu częściowej emerytury. Godziny pracy muszą jednak wynosić średnio od 20 do 80 procent w okresie sześciu miesięcy. Źródło: derstandard.at PolskiObserwator.de