Przejdź do treści

Życie i praca w Niemczech: Dobra wiadomość dla wszystkich świadczeniobiorców Kindergeld

28/05/2019 14:58 - AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24

Dobra wiadomość dla wszystkich otrzymujących świadczenie Kindergeld. Zmiana, która wejdzie od życia już w lipcu 2019 roku obejmie wszystkich świadczeniobiorców.

W ostatnim czasie sporo było zmian związanych z przyznawaniem Kindergeld. Jedną, niestety niekorzystną dla świadczeniobiorców,  było skrócenie okresu wypłaty tego świadczenia za miesiące wstecz. Przez wiele lat Kindergeld był wypłacany za okres do 4 lat od momentu złożenia wniosku, obecnie można go otrzymać tylko za sześć miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie podania.

Aby przeciwdziałać oszustwom związanym z wyłudzaniem świadczenia od początku 2019 roku przeprowadzane są kontrole świadczeniobiorców. Według danych resortu finansów tylko w przeciągu ostatnich dwóch latach straty dla budżetu Niemiec z tytułu nielegalnych zatrudnień oraz oszustw związanych ze świadczeniami socjalnymi wyniosły około 1,8 mld euro. W przypadku niekompletnej dokumentacji lub danych odbiorcy Kindergeld wypłata świadczenia zostaje wstrzymana. Więcej o kontrolach i warunkach „zamrażania” wypłaty świadczenia pisaliśmy TUTAJ.

Dobra zmiana dot. Kindergeld już od lipca 2019 roku

Od lipca br. stawki Kindergeld będą wyższe. Kształtować się będą następująco:
204 euro na pierwsze i drugie dziecko
210 euro na trzecie dziecko
235 euro na każde kolejne dziecko

Oznacza to podwyżkę o 10 euro miesięcznie.

Na tym nie koniec dobry wiadomości. Od stycznia 2021 roku Kindergeld wzrośnie o kolejne 15 euro.

Wprowadzając podwyżki zasiłku na dzieci rząd w Belinie podwyższył jednocześnie kwotę wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci. W 2019 roku wzrosła ona do 7620 euro, a w kolejnym roku będzie wyższa o kolejne 200 euro.

W 2019 roku obowiązuje też wyższa kwota rocznych dochodów wolna od opodatkowania. Wynosi ona 9168 euro (wcześniej wynosiła 9000 euro).

Kindergeld – najważniejsze informacje:

Kindergeld jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc na każde dziecko.

Osoby o niezbyt wysokich dochodach (poniżej 900€ miesięcznie), ale nie pobierające zapomogi społecznej Hartz IV mogą otrzymywać dodatek do Kindergeld w wysokości do 170€ miesięcznie na każde dziecko. Dodatek ten nosi nazwę Kinderzuschlag i TUTAJ wyjaśniamy kto może go otrzymać i gdzie składa się wniosek.

Sposób składania wniosku o Kindergeld
Wnioski o zasiłek Kindergeld należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, np. doradcę podatkowego drogą pocztową we właściwej ze względu na zamieszkanie Kasie Świadczeń Rodzinnych (niem. Familienkasse). (Czytaj dalej pod zdjęciem)

Wnioski o zasiłek na dziecko/dzieci należy składać na specjalnych formularzach dostępnych w Kasach Świadczeń Rodzinnych lub pobierając ze stron www.familienkasse.de lub www.bzst.de. Wniosek można wypełnić także online wchodząc na stronę https://formular.arbeitsagentur.de i wysłać go w formie zaszyfrowanej bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych.

Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie Kindergeld może złożyć osoba sprawująca prawnie opiekę nad dzieckiem oraz same dzieci, ale dopiero po ukończeniu 18 roku życia i pod warunkiem posiadania pełnej zdolności czynności prawnych.

Jakie dokumenty są potrzebne, by ubiegać się o zasiłek rodzinny Kindergeld?
• unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa, w innym przypadku potrzebny jest zupełny akt urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.
• W przypadku rozwodników/separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.
• Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy( z tłumaczeniem przysięgłym).
• Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), przypadku jego braku ostatni niemiecki adres.
• kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka.
• decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z ROPS-u lub MOPS-u).
• Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz).
• Zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli przekroczyło 18 roku życia
• Jeśli opiekunem dziecka nie jest rodzina np. babcia wtedy potrzebne jest zaświadczenie w którym rodzice oświadczają, iż powierzają tej osobie opiekę nad swoimi dziećmi. Pismo to musi być tłumaczone ja język niemiecki.
• Ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
• W przypadku, jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza w Niemczech kopię wpisu do Gewerberegister.

Ile trzeba czekać na przyznanie zasiłku?
Decyzja o przyznaniu zasiłku wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy. Czas ten zależy od kilku czynników: od tego, czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty; od jakości porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami; od tego, jak szybko klient reaguje na zapytania niemieckiego urzędu.

Źrodło: Familienkasse.de, PolskiObserwator.de