Przejdź do treści

Ruszyła wypłata 500 plus. Od czerwca 2023 nowy okres rozliczeniowy, dotyczy także Polaków za granicą

12/06/2023 21:45 - AKTUALIZACJA 13/06/2023 17:51

Polska: 500 plus 2023 a pobyt za granicą –  Od 1 czerwca 2023 rozpoczął się kolejny roczny okres wypłaty świadczenia z programu Rodzina 500+. Okres ten potrwa do 31 maja 2024 r. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Fakt, że rodzic przebywa za granicą nie przekreśla prawa do otrzymywania świadczenia. Oto, jak w praktyce określanej jest prawo do wypłaty 500 plus w przypadku rodziców, którzy pracują np. w Niemczech.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Emerytura w Niemczech po 5 latach pracy. Tak to działa w praktyce

500 plus 2023 – terminy wypłat od czerwca

Jak informuje ZUS na swojej stronie internetowej od 1 lutego przyjmowane są wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ na okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.
Czytaj także: Płaca minimalna w Niemczech w 2023 roku. [Aktualizacja czerwiec 2023]

Wnioski o świadczenie można składać jedynie drogą elektroniczną na kilka sposobów:

  • poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety,
  • bezpośrednio na PUE ZUS,
  • na portalu Emp@tia,
  • w bankowości elektronicznej.

– Zachęcam rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Czytaj także: Wkrótce nowa podwyżka płacy minimalnej w Niemczech. Radość dla milionów pracowników

Wniosek o 500 plus – śpiesz się ze złożeniem wniosku

Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami:

  • do 30 czerwca 2023 r. –  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec – do 31 sierpnia 2023 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca – do 30 września 2023 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia – do 31 października 2023 r.​​​​​​​

WAŻNE!
Jeśli złożysz wniosek do końca czerwca 2023 r. świadczenie wychowawcze ZUS wypłaci z wyrównaniem od 1 czerwca 2023 r. Jeśli złożysz wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2023 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku
.

500 plus a pobyt za granicą

W ubiegłym roku weszły w życie ważne zmiany dotyczące wypłacania świadczenia 500 plus na dzieci, których rodzice lub jeden rodzic przebywają. “Na podstawie przepisów krajowych, po spełnieniu warunków, świadczenie przyznawane będzie w pełnej wysokości, niezależnie od wyznaczonego przepisami unijnymi państwa pierwszeństwa” – informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 
Czytaj także: Niemcy: Terminy wypłat zasiłku Kindergeld w drugiej połowie 2023 roku

Przepisy o koordynacji stosuje się w przypadku, kiedy wnioskodawca lub drugi rodzic dziecka mieszka lub pracuje, albo pobiera świadczenie, takie jak np. emerytura, renta, czy zasiłek dla bezrobotnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub w niektórych przypadkach Wielkiej Brytanii. Wówczas wnioskodawca ma obowiązek wykazać powyższe informacje we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Brak powyższych danych może skutkować uznaniem przyznanego wcześniej świadczenia za nienależnie pobrane.
Ustaleniem czy i w jakim okresie w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zajmują się urzędy wojewódzkie. 

Jeżeli ze złożonego do ZUS wniosku wynika, że może on podlegać koordynacji unijnej, po przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego, wniosek wraz z dokumentacją jest przekazywany przez ZUS do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, w celu prowadzenia wymiany informacji z instytucją zagraniczną, w tym o przyznanym w Polsce w pełnej wysokości świadczeniu.
Wnioskodawca również ma obowiązek poinformować instytucję zagraniczną o wszelkich zmianach sytuacji rodzinnej lub osobistej, które mają wpływ na prawo do świadczeń zagranicznych, w tym o przyznanym w Polsce świadczeniu.

Instytucje zagraniczne, właściwe do wypłaty świadczeń dla dzieci, zostały poinformowane o nowych zasadach przyznawania świadczenia wychowawczego w Polsce. Świadczenie przyznawane jest w pełnej wysokości, niezależnie od państwa pierwszeństwa, określonego w przepisach unijnych. Ostateczna decyzja o ustaleniu prawa i wysokości świadczeń zagranicznych należy do instytucji je przyznających.

500 plus 2023 a Kindergeld

Na stronie gov.pl podano taki przykład: Ojciec dziecka zatrudniony jest na terytorium Niemiec, a matka dziecka jest osobą nieaktywną zawodowo w Polsce, nieobjętą z innego tytułu ubezpieczeniem społecznym. Matka zamieszkuje w Polsce wraz z dzieckiem. Rodzice dziecka pobierają niemieckie świadczenie rodzinne – Kindergeld. Po stronie niemieckiej leży pierwszeństwo do wypłaty świadczeń, jednakże w Polsce może być przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, do którego uprawniony jest rodzic dziecka niezależnie od ustalonego pierwszeństwa do wypłaty świadczeń. O przyznanym w Polsce świadczeniu urząd wojewódzki poinformuje instytucję zagraniczną, jednakże obowiązek ten spoczywa również na rodzicu. Od decyzji instytucji niemieckiej zależy wysokość świadczenia Kindergeld.
Czyta także: Ten banknot EURO nie będzie już przyjmowany, wszyscy muszą się go pozbyć

Źródło: Zus.pl, Gov.pl, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub