Przejdź do treści

Dodatek mieszkaniowy WOHNGELD w Niemczech w 2022 roku. Ile wynosi i komu przysługuje

03/01/2022 17:17 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:06

Dodatek mieszkaniowy WOHNGELD w Niemczech w 2022 roku: Oto ile wynosi dodatek mieszkaniowy i komu przysługuje w 2022 roku.

Dodatek mieszkaniowy WOHNGELD w Niemczech w 2022 roku

Dodatek mieszkaniowy WOHNGELD w Niemczech w 2022 roku

WOHNGELD jest dofinansowaniem przyznawanym wszystkim osobom, które spełniają określone warunki. Mogą go otrzymać zarówno osoby wynajmujące mieszkanie jak i właściciele mieszkań.

W przypadku osób wynajmujących pokój lub mieszkanie dodatek mieszkaniowy pozwala na pokrycie części czynszu, a w przypadku mieszkań własnościowych na pokrycie kosztów związanych z ich utrzymaniem.

Dodatek ma na celu zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych osobom niezamożnym. Otrzymanych pieniędzy w ramach dodatku mieszkaniowego nie trzeba zwracać, nawet w momencie polepszenia się warunków ekonomicznych. W tym przypadku wypłata dodatku zostanie wstrzymana.

UWAGA!

Wnioskodawca jest zobowiązany do powiadomienia właściwego organu w odpowiednim czasie o wszelkich zmianach w jego warunkach życia, które mają znaczenie dla wypłaty dodatku.

Dwuosobowe gospodarstwo domowe otrzyma około 11 euro więcej

Na wzrost świadczeń socjalnych rządy federalne i krajów związkowych przekazały w 2022 roku po 55 milionów euro. Zwiększy to wydatki na zasiłki mieszkaniowe do około 1,47 mld euro w roku bieżącym. Z podwyżki skorzysta około 664 tys. gospodarstw domowych. Kolejna podwyżka WOHNGELD przewidziana jest na 2024 rok.

W 2022 roku dodatek mieszkaniowy wzrósł średnio o 13 euro, jednak jego wysokość uzależniona jest od:

  • dochodów rodziny;
  • kwoty kwalifikującego się czynszu lub opłaty (dla właścicieli) ;
  •  liczby osób należących do gospodarstwa domowego.

Według oficjalnych informacji wynika, że dwuosobowe gospodarstwo domowe otrzyma w 2022 roku około 11 euro więcej niż rok wcześniej.

UWAGA!

O zasiłek mieszkaniowy może ubiegać się tylko jedna osoba na gospodarstwo domowe.

Przez jaki okres czasu jest wypłacany dodatek mieszkaniowy Wohngeld

Zasadniczo przyznawany jest na okres 12 miesięcy , ale okres ten może być zarówno krótszy, jak i dłuższy – wszystko zależy od sytuacji finansowej wnioskodawcy.

Gdzie można uzyskać więcej informacji i złożyć wniosek?

Jest wypłacany częściowo z budżetu federalnego, a częściowo z budżetu kraju związkowego. Wszelkie informacje i formularze potrzebne do złożenia wniosku o WOHNGELD uzyskuje się w urzędach Wohngeldbehörde w miejscu zamieszkania (w urzędzie miasta lub gminy).

Dodatek WOHNGELD a inne świadczenia

Dodatek mieszkaniowy WOHNGELD można łączyć z niektórymi świadczeniami, takimi jak np. Kindergeld czy Kinderzuschlag. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Komu nie przysługuje zasiłek mieszkaniowy?

Nie przysługuje osobom, których zarobki przekraczają określoną sumę. Z WOHNGELD nie mogą skorzystać także osoby otrzymujące zapomogę socjalną HARTZ IV. W świetle przepisów obie formy pomocy finansowej wzajemnie się wykluczają. Nie mają prawa do niego także osoby, otrzymujące różnego rodzaju zapomogi socjalne oraz osoby pobierające świadczenia z racji niepełnosprawności lub podeszłego wieku.

źródło: Wohngeld.org, RTL.de, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub