Przejdź do treści

Minimalny wiek emerytalny powyżej 67 lat. To realna zapowiedź przyszłości

27/04/2023 23:07
Minimalny wiek emerytalny powyżej 67 lat

Wiadomości z NiemiecMinimalny wiek emerytalny powyżej 67 lat. Niezależnie od tego, czy jest to Polska, czy Niemcy, temat emerytur wszędzie wzbudza wiele emocji. W 2007 roku politycy Federalnej Republiki zadecydowali o stopniowym podnoszeniu wieku emerytalnego, aż wyniesie on 67 lat. Mimo że od podjęcia tej decyzji minęło 15 lat, do dziś budzi ona kontrowersje. Badania wykazują, że większość osób sprzeciwia się wiekowi emerytalnemu powyżej 65 lat. Szczególnie młodzi opowiadają się za niższą granicą wieku – donosi niemiecki BusinessInsider. Jednak eksperci ostrzegają, że będzie trzeba pracować dłużej, by utrzymać stabilny poziom emerytur i składek na ubezpieczenie emerytalne.
Czytaj także: Dostałeś ten list z urzędu? Oto, co ci grozi, jeśli go zignorujesz 

Minimalny wiek emerytalny powyżej 67 lat

15 lat temu ówczesna wielka koalicja CDU i SPD zdecydowała o stopniowym podnoszeniu wieku emerytalnego w Niemczech. Od 2012 r. ustawowy wiek emerytalny jest co roku podwyższany i będzie rósł aż do osiągnięcia w 2031 roku maksymalnej granicy – 67 lat. Regulacja ta jest nadal przedmiotem kontrowersyjnych debat. Niektórzy ostrzegają przed ukrytym obniżeniem wysokości emerytur, a inni wzywają do dalszego podwyższenia wieku emerytalnego, aby wartość świadczeń była stabilna.

W ankiecie przeprowadzonej dla niemieckiego Business Insidera, większość respondentów opowiedziała się przeciwko przejściu na emeryturę w wieku 67 lat. 38 proc. ankietowanych uważa, że ​​optymalny wiek emerytalny powinien wynosić 65 lat. Mniej więcej jedna czwarta opowiedziała się za emeryturami od 63 roku życia, a kolejne 14 proc. sądzi, że odpowiedni wiek to ​​60 lat lub mniej. Tylko 16 proc. uczestników badania poparło minimalny wiek emerytalny wynoszący 67 lat. 6 proc. badanych opowiedziało się za przejściem na emeryturę w wieku 70 lat lub więcej.
Czytaj także: 10 najlepszych krajów do zamieszkania na emeryturze

Młodzi do niższego wieku emerytalnego

Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość osób, które są za obniżeniem wieku emerytalnego to ludzie młodzi. Ponad połowa osób w wieku 18-29 lat opowiedziała się za minimalnym wiekiem emerytalnym wynoszącym 63 lata. Mniej więcej jedna osoba na dziesięć w tej grupie wiekowej wolałaby przejść na emeryturę nawet w wieku poniżej 60 lat.

Większość pozostałych grup wiekowych stwierdziła, że ​​ustawowy wiek emerytalny powinien wynosić 63 lub 65 lat. Docelowa granica wieku 67 lat była najczęściej wskazywana jako preferowana odpowiedź przez respondentów w wieku 65 lat i więcej. 

Dodatkowo zapytano uczestników, czy wyobrażają sobie pracę dłużej niż przewiduje minimalny wiek emerytalny. Tu również wyłonił się jasny obraz: prawie połowa stwierdziła, że ​​zdecydowanie sobie tego nie wyobraża, kolejne dwanaście procent odpowiedziało „raczej nie”. Tylko jedna trzecia stwierdziła, że ​​jest „zdecydowanie” lub „raczej” na to gotowa.
Czytaj także: 1500 euro emerytury – Oto ile musisz zarabiać, żeby taką otrzymywać

Powiązać wiek emerytalny ze średnią długością życia?

Dalsze podwyższenie wieku emerytalnego wydaje się być na razie wykluczone – przynajmniej jeśli federalny minister pracy Hubertus Heil postawi na swoim. Polityk SPD powtórzył ostatnio obietnicę w rozmowie z „RTL. „Podwyższenie minimalnego wieku emerytalnego, który i tak już wynosi 67 lat byłoby nie w porządku” – powiedział Heil.

Bernd Raffelhüschen, profesor finansów na Uniwersytecie we Freiburgu, widzi to inaczej: „Musimy jak najlepiej wykorzystać wiek emerytalny” – mówi. Jego zdaniem, zgodnie ze skandynawskim modelem, granica wieku powinna być powiązana z długością życia w kraju i stopniowo wzrastać aż do 69 lat. Tylko w ten sposób można zapobiec masowemu wzrostowi składek na ubezpieczenie emerytalne w przyszłości.
Czytaj także: Pobyt w domu opieki: Tyle pieniędzy musi mieć emeryt na swoim koncie bankowym

Jeszcze ważniejszy niż wiek emerytalny jest tzw. czynnik stabilności, czyli oddzielenie poziomu emerytury od poziomu płac. Odpowiednia regulacja istniała już po reformie Agenda 2010 za rządów Gerharda Schrödera (SPD). Została jednak zawieszona w 2018 roku, aby poziom emerytur nie spadł.
Ekonomista Raffelhüschen uważa to za błąd: nie jest to możliwe możliwe aby utrzymać obecną wysokość emerytur przy aktualnej wysokości składek.

Źródło: BusinessInsider.de, PolskiObserwator.de