Przejdź do treści

Tyle nadgodzin maksymalnie może od ciebie żądać pracodawca. W innych przypadkach łamie prawo

14/06/2023 16:33
Nadgodziny w Niemczech. Ile maksymalnie?

Praca w Niemczech – Według wielu nadgodziny stały się już normalną częścią codziennego życia zawodowego. Często uważa się za oczywiste, że ludzie pracują więcej niż wcześniej to uzgodniono. Tym ważniejsze jest, aby pracownicy znali swoje prawa i obowiązki, jeśli chodzi o nadgodziny w Niemczech.
Czytaj także: Dobre wiadomości dla milionów emerytów. Już od 1 lipca otrzymają więcej pieniędzy

Nadgodziny są „ogólnie rozumiane jako czas pracy przekraczający uzgodnioną liczbę godzin tygodniowo” – wyjaśnia portal pracy Indeed. Standardowa liczba godzin jest zazwyczaj regulowana w umowie o pracę, umowie zakładowej lub układzie zbiorowym. Stosowana w tym zakresie może być także  ustawa o czasie pracy (ArbZG).

Nadgodziny w Niemczech. Czy są obowiązkowe?

Według Indeed nie ma przepisów, które zobowiązywałyby pracowników do pracy w nadgodzinach. Istnieją jednak wyjątki – na przykład, jeśli układ zbiorowy lub umowa o pracę stanowią inaczej.Nagłe wypadki, dla których istnieje ważny powód, mogą być również wyjątkową sytuacją, w której pracodawca może zarządzić nadgodziny” – informuje portal.

Osoby, które mają ważne spotkania nie do przełożenia, mogą odmówić pracy w godzinach nadliczbowych nawet w takich nagłych sytuacjach” – czytamy w komunikacie. Spotkaniami, których nie można przełożyć, mogą być na przykład wizyty lekarskie zaplanowane z dużym wyprzedzeniem lub opieka nad własnymi dziećmi. Pracodawcy nie mogą zmuszać swoich pracowników do pracy w dodatkowych godzinach. Niemniej jednak, pracodawca może zwolnić osoby „które wielokrotnie odmawiają pracy w dodatkowych godzinach w uzasadnionych nagłych przypadkach„.

Ile nadgodzin może żądać pracodawca?

Przestrzegany musi być maksymalny czas pracy określony w ArbZG – podają eksperci z Indeed. „Limit dziennego czasu pracy wynosi dziesięć godzin” – podkreślają. Jeśli firma żąda więcej, jest to „niezgodne z zasadami”. Ponieważ sobota liczy się jako dzień roboczy, możliwe jest 60 godzin tygodniowo. „W ciągu sześciu miesięcy dzienny czas pracy nie może przekraczać średnio ośmiu godzin„. Zasadniczo, jak radzi Stiftung Warentest, pracownicy powinni upewnić się, że dobrze dokumentują swoje nadgodziny.

W rzeczywistości istnieją również pewne wyjątki i szczególne przypadki, w których nadgodziny mogą być należne. Według Indeed, powody podawane przez pracodawców dla tych nagłych sytuacji mogą być przykładowo następujące:

  • Nagła nieobecność członków zespołu z powodu choroby.
  • Awaria lodówek (na przykład w handlu detalicznym lub gastronomii).
  • Firma płonie i można ją uratować tylko wtedy, gdy członkowie zespołu pracują w nadgodzinach.

Czytaj także: Nadgodziny w pracy w Niemczech. Do czego masz prawo?

Merkur.de, PolskiObserwator.de