Przejdź do treści

Praca dodatkowa w Niemczech – Wszystko, co musisz o niej wiedzieć

23/09/2022 12:19 - AKTUALIZACJA 06/11/2023 17:30
Praca dodatkowa w Niemczech – Wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Praca w Niemczech – Jedna osoba kelneruje wieczorem w restauracji, kolejna sprzedaje domowe rękodzieło przez internet, a jeszcze inna doradza przy zakładaniu nowych firm. Spektrum możliwych prac dodatkowych jest szerokie – tak samo jak sposób ich wykonywania. Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat pracy dodatkowej w Niemczech.


Czym dokładnie jest praca dodatkowa?

Jak można wywnioskować z samej nazwy, praca dodatkowa to zajęcie które wykonuje się dodatkowo poza godzinami głównej pracy. Zazwyczaj jest to praca na niepełny etat.

Pod względem czasu praca dodatkowa jest mniej wyrazista niż praca główna” – podkreśla Volker Vogt, prawnik ds. prawa pracy w hamburskim biurze kancelarii Schomerus.

>>> Niemcy: Reforma Minijob i Midijob. Duże zmiany od 1 października 2022

Czy muszę informować swojego pracodawcę o dodatkowym zatrudnieniu? Praca dodatkowa w Niemczech

Większość umów o pracę i układów zbiorowych zawiera klauzulę mówiącą o tym, że podjęcie dodatkowej pracy musi być zgłoszone pracodawcy. „Od pierwszego sierpnia tego roku obowiązuje zmieniona ustawa o dowodach zatrudnienia” – wskazuje Natalia Hoffmann z DGB Rechtsschutz.  „W związku z tym pracodawca powinien uwzględnić to w umowie„.

Nawet jeśli w umowie nie ma ani słowa o takiej konieczności, pracownicy i tak muszą poinformować pracodawcę. Chodzi przede wszystkim o kluczowe sprawy, czyli: jaka to praca i w jakim czasie chcą ją wykonywać. „Istnieje obowiązek ujawnienia informacji, a jeśli go naruszysz, możesz podlegać sankcjom” – zaznaczył Volker Vogt.

Czy szef może mi zabronić podjęcia dodatkowej pracy?

Istnieje jedynie obowiązek powiadomienia, a nie obowiązek zatwierdzenia. „Pracodawca może zakazać wtórnego zatrudnienia, ale musi uargumentować to w sądzie” – tłumaczy Vogt.

Jednak pewne rzeczy mogą również przemawiać przeciwko dodatkowemu zatrudnieniu. „Godziny pracy muszą pasować” – podkreśla Hoffmann. Przykładowo, pracownik nie może pracować w nocy na pół etatu i przychodzić rano do pracy niewypoczęty. Tutaj należy przestrzegać jedenastu godzin odpoczynku.

>>> Zarobki w Niemczech: Prosty sposób, aby otrzymywać więcej pieniędzy na rękę

Ponadto nie mogą występować sprzeczne interesy konkurencyjne. „Jeśli konkuruję z pracodawcą w pracy na pół etatu, może on tego zabronić” – mówi Vogt.

Czy potrzebuję potwierdzenia na piśmie? Praca dodatkowa w Niemczech

W każdym przypadku warto poinformować szefa o dodatkowym zatrudnieniu na piśmie. Hoffmann radzi również, aby pracodawca wysłał potwierdzenie odbioru. „W ten sposób pracownik ma w razie sporu dowód, że zatrudnienie dodatkowe zostało zgłoszone„. Volker Vogt sugeruje zapisanie całej sprawy w umowie o pracę lub w formie aneksu do umowy. „Obie strony wiedzą wtedy na czym stoją i jaką aktywność pracownik może jeszcze wykonywać„.

Czy zgoda jest ważna bezterminowo?

Zgoda pracodawcy jest ważna bezterminowo. Mogę jednak zaistnieć powody, dla których zabroni on pracownikowi wykonywania pracy dodatkowej w nocy. „Często pracownicy nie traktują okresów odpoczynku tak poważnie. To są sprawy, które potem często trafiają do sądu” – wyjaśnia Vogt.

>> Niemcy: Wynagrodzenie za pracę na Minijob wzrośnie do 520 euro

Jednak to „na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że działalność dodatkowa narusza stosunek pracy”. Jeśli jest w stanie to udowodnić, np. poprzez zeznania świadków, może od razu zakazać wykonywania pracy na boku.

Praca dodatkowa w Niemczech a wynagrodzenie

Praca dodatkowa to często Minijob – i nie bez powodu. „Przy Minijob jest mniejsze opodatkowanie ryczałtowe i na koniec dostajesz z tego znacznie więcej pieniędzy” – tłumaczy Vogt. Zarobki, które są znacznie wyższe niż 520 euro miesięcznie, nie mają już sensu z punktu widzenia podatkowego.

Merkur.de, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub