Przejdź do treści

Niemcy: Terminy wypłat zasiłku Kindergeld w 2023 roku

24/11/2022 15:13 - AKTUALIZACJA 24/11/2022 16:27
Terminy wypłat zasiłku Kindergeld w 2023 roku

Zasiłek na dzieci w Niemczech: Terminy wypłat zasiłku Kindergeld w 2023 roku. Oto daty, kiedy przelewy z Kindergeld zostaną wysłane na konto świadczeniobiorców w 2023 roku.
Świadczenia rodzinne w Niemczech: Oto na jaką pomoc mogą liczyć rodzice w Niemczech

Ile wynosi Kindergeld w 2023 roku?

Od 1 stycznia 2023 roku wysokość zasiłku Kindergeld zostanie podniesiona. Miesięczna kwota zasiłku na wszystkie dzieci wzrośnie do 250 euro. Oznacza to podwyżkę o 31 euro więcej niż wcześniej dla pierwszego i drugiego dziecka oraz 25 euro w przypadku trzeciego dziecka. Stawka na czwarte i następne dziecko pozostanie bez zmian.

Lider grupy parlamentarnej FDP, Christoph Meyer, powiedział: „Jest to największy wzrost zasiłku rodzinnego w historii Republiki Federalnej”. „Wraz z podniesieniem zasiłku na dzieci do 250 euro i koniecznymi zmianami w ustawie o dopłacie solidarnościowej, koalicja stworzyła ogólny pakiet, który uwzględnia również indywidualne możliwości rodzin i osób o wysokich dochodach” – powiedział Markus Herbrand, rzecznik FDP. Teraz „kraje związkowe są proszone o wsparcie wybranej ścieżki pomocy i nie blokowanie jej przesadnymi żądaniami” podkreślił.

Zasiłek Kindergeld 2023 roku. Do jakiego wieku jest wypłacany?

Zasiłek Kindergeld zasadniczo przysługuje:
– na wszystkie dzieci do 18 roku życia
– na dzieci uczące się do 25 roku życia
– na bezrobotne dzieci do 21 roku życia.

Zasiłek Kindergeld w 2023 roku Kto może się ubiegać o jego przyznanie?

O przyznanie zasiłku Kindergeld może ubiegać się rodzic, który jest legalnie zatrudniony w Niemczech od co najmniej 6 miesięcy lub który prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec lub który jest pracownikiem delegowanym. Zgodnie z niemieckim prawem, zasiłek rodzinny przysługuje na rodzone dzieci, adoptowane, a także na inne dzieci, które należą do gospodarstwa domowego, tj. dzieci małżonka/-ki, wnuki i dzieci przybrane.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o Kindergeld?

 • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa, w innym przypadku potrzebny jest zupełny akt urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • w przypadku rozwodników/separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy
 •  Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), przypadku jego braku ostatni niemiecki adres,
 • kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka,
 • decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z urzędu wojewódzkiego),
 • Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz),
 • zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli przekroczyło 18 roku życia,
 • jeśli opiekunem dziecka nie jest rodzina np. babcia wtedy potrzebne jest zaświadczenie w którym rodzice oświadczają, iż powierzają tej osobie opiekę nad swoimi dziećmi. Pismo to musi być tłumaczone ja język niemiecki,
 • ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
 • w przypadku, jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza w Niemczech kopię wpisu do Gewerberegister.

Sposób składania wniosku o Kindergeld

Wnioski o zasiłek Kindergeld należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, np. doradcę podatkowego drogą pocztową we właściwej ze względu na zamieszkanie Kasie Świadczeń Rodzinnych (niem. Familienkasse).

Wnioski o zasiłek na dziecko/dzieci należy składać na specjalnych formularzach dostępnych w Kasach Świadczeń Rodzinnych lub pobierając ze stron www.familienkasse.de lub www.bzst.de. Wniosek można wypełnić także online wchodząc na stronę https://formular.arbeitsagentur.de i wysłać go w formie zaszyfrowanej bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych.

Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie Kindergeld może złożyć osoba sprawująca prawnie opiekę nad dzieckiem oraz same dzieci, ale dopiero po ukończeniu przez nie 18 roku życia i pod warunkiem posiadania pełnej zdolności czynności prawnych.

Ile trzeba czekać na przyznanie świadczenia?

Decyzja o przyznaniu zasiłku wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy. Czas ten zależy od kilku czynników: od tego, czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty; od jakości porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami; od tego, jak szybko klient reaguje na zapytania niemieckiego urzędu.

Terminy wypłat zasiłku Kindergeld w 2023 roku

Z przyczyn technicznych Kasa Świadczeń Rodzinnych nie przekazuje świadczeniobiorcom miesięcznych wypłat w tym samym dniu. Wypłata zależy od ostatniej cyfry numeru Kindergeldnummer.

Świadczeniobiorcy z  ostatnią cyfrą 0 otrzymują płatność na początku miesiąca. Następnie wypłacane są świadczenia za ostatnią cyfrę 1, a następnie przelewy za ostatnią cyfrę 2. Terminy płatności dla osób, których ostatnią cyfrą Kindergeldnummer jest 9 zawsze otrzymują zasiłek na koniec miesiąca .

O to w jakim terminie Kindergeld w Niemczech w 2023 roku zostanie przelany na konto, zależy od ostatniej cyfry numeru Kindergeldnummer:

Ostatnia cyfra:0

 • 4 stycznia
 • 3 lutego
 • 3 marca
 • 5 kwietnia
 • 4 maja
 • 5 czerwca
 • 5 lipca
 • 3 sierpnia
 • 5 września
 • 5 października
 • 6 listopada
 • 5 grudnia

Ostatnia cyfra 1:

 • 5 stycznia
 • 8 lutego
 • 6 marca
 • 6 kwietnia
 • 5 maja
 • 6 czerwca
 • 6 lipca
 • 4 sierpnia
 • 7 września
 • 6 października
 • 7 listopada
 • 6 grudnia

Ostatnia cyfra 2:

 • 11 stycznia
 • 9 lutego
 • 7 marca
 • 12. kwietnia
 • 9 maja
 • 7 czerwca
 • 7 lipca
 • 7 sierpnia
 • 8 września
 • 9 października
 • 8 listopada
 • 7 grudnia

Ostatnia cyfra 3:

 • 12 stycznia
 • 10 lutego
 • 8 marca
 • 13 kwietnia
 • 10 maja
 • 12 czerwca
 • 10 lipca
 • 10 sierpnia
 • 11 września
 • 11 października
 • 9 listopada
 • 8 grudnia

Ostatnia cyfra 4:

 • 13 stycznia
 • 13 lutego
 • 10 marca
 • 14 kwietnia
 • 11 maja
 • 13 czerwca
 • 11 lipca
 • 11 sierpnia
 • 12 września
 • 12 października
 • 10 listopada
 • 11 grudnia

Ostatnia cyfra 5:

 • 16 stycznia
 • 14 lutego
 • 13 marca
 • 17 kwietnia
 • 12 maja
 • 14 czerwca
 • 12 lipca
 • 14 sierpnia
 • 13. września
 • 13 października
 • 13 listopada
 • 12 grudnia

Ostatnia cyfra 6:

 • 17 stycznia
 • 15 lutego
 • 14 marca
 • 18 kwietnia
 • 15 maja
 • 15 czerwca
 • 13 lipca
 • 15 sierpnia
 • 14 września
 • 17 października
 • 14 listopada
 • 13 grudnia

Ostatnia cyfra 7:

 • 18 stycznia
 • 16 lutego
 • 15 Marca
 • 20 kwietnia
 • 16 maja
 • 16 czerwca
 • 17 lipca
 • 17 sierpnia
 • 18 września
 • 18 października
 • 16 listopada
 • 14 grudnia

Ostatnia cyfra 8:

 • 20 stycznia
 • 17 lutego
 • 17. marca
 • 21 kwietnia
 • 17 maja
 • 20 czerwca
 • 18 lipca
 • 18 sierpnia
 • 19 września
 • 19 października
 • 17 listopada
 • 15 grudnia

Ostatnia cyfra 9:

 • 23 stycznia
 • 21 lutego
 • 20 marca
 • 24 kwietnia
 • 22 maja
 • 22 czerwca
 • 19 lipca
 • 21 sierpnia
 • 21 września
 • 20 października
 • 20 listopada
 • 18 grudnia

Dodatek Kinderzuschlag w 2023 roku

Kinderzuschlag jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego Kindergeld i wypłacanym co miesiąc wraz z nim także Polakom w Niemczech. Wysokość dodatku zależy od dochodów rodziny. Od 1 stycznia 2023 roku wzrośnie także dodatek do Kindergeld, czyli Kinderzuschlag. Będzie wynosić 250 euro miesięcznie.

źródło: Bundesregierung.de, Arbeitsagentur.de, PolskiObserwator.de