Przejdź do treści

Dzięki tym trzem sztuczkom, rodzice w Niemczech mogą pobierać dłużej zasiłek na dzieci Kindergeld

05/07/2023 18:36 - AKTUALIZACJA 20/07/2023 15:14
Trzy sztuczki na otrzymywanie zasiłku na dzieci w Niemczech

Zasiłek na dzieci w Niemczech: Trzy sztuczki na otrzymywanie zasiłku na dzieci w Niemczech po ukończeniu 18. roku życia. Rodzice w Niemczech otrzymują co miesiąc zasiłek na dziecko w wysokości 250 euro. Płatność ta kończy się automatycznie po ukończeniu przez dziecko 18 lat. Aby zapewnić ciągłość wsparcia, należy pamiętać o kilku rzeczach. Oto trzy sztuczki na dłuższe otrzymywanie zasiłku Kindergeld.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Wypłata zasiłku na dziecko Kindergeld w sierpniu 2023 roku. Wielu rodziców w Niemczech ma prawo do dodatkowych pieniędzy

Zasiłek na dzieci w Niemczech Kindergeld w 2023 roku

Niemcy wspierają rodziny finansowo co miesiąc. Zasiłek na dziecko Kindergeld jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc na każde dziecko w Niemczech. Od 1 stycznia 2023 roku kwota świadczenia wzrosła do 250 euro na każde dziecko. Oznacza to dużą podwyżkę świadczenia na pierwsze, drugie i trzecie dziecko. Oprócz tego niektórzy rodzice mogą starać się o dodatek na dziecko – Kinderzuschlag, którego wysokość zależna jest od zarobków i może wynieść maksymalnie 250 euro.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Taką emeryturę otrzymuje osoba, która pracowała jedynie przez 5 lat

Od 1 stycznia 2023 roku zasiłek na dzieci w Niemczech wynosi:

 • dla  1 dziecka : 250 euro
 • dla  2 dzieci : 500 euro
 • dla  3 dzieci : 750 euro
 • dla  4 dzieci : 1000 euro
 • dla  5 dzieci : 1250 euro

Zasiłek Kindergeld jest wypłacany do ukończenia przez dziecko 18.roku życia, ale w tych trzech przypadkach może być wypłacany dłużej. Przeczytaj: Niemcy ustalili nową wysokość płacy minimalnej. ‘Dużo  jak na standardy europejskie, ale mało jak na koszty życia w Niemczech’

Złóż nowy wniosek o zasiłek na dziecko  

Kasa Świadczeń Rodzinnych automatycznie przestaje wypłacać zasiłek Kindergeld, w tym samym miesiącu, gdy tylko Twoje dziecko osiągnie pełnoletność. Jeśli więc dziecko po ukończeniu 18 roku życia nadal chodzi do szkoły, odbywa praktykę, studiuje lub pracuje jako zarejestrowany wolontariusz, rodzice muszą złożyć nowy wniosek. Jeżeli 18. urodziny przypadają w pierwszym dniu miesiąca, wówczas prawo do zasiłku wygasa w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego.
Kindergeld na pełnoletnie dzieci, które uczą się zawodu, studiują odbywają staż lub wolontariat przysługuje aż do 25 roku życia. Należy pamiętać, że jeśli tego nie zrobią, przestaną otrzymywać zasiłek Kindergeld. Ponadto nie będą mogli otrzymać innych świadczeń na dziecko.

Jeśli Twoje dziecko przerwie naukę z powodu choroby, zasiłek na dziecko będzie normalnie nadal pobierany. W tym celu należy jednak przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Samo potwierdzenie od rodziców nie wystarczy.

Nadal będziesz otrzymywać zasiłek na dziecko, jeśli Twoje dziecko zajdzie w ciążę i pójdzie na urlop macierzyński. Jeśli jednak Twoje dziecko pójdzie na urlop rodzicielski, nie będziesz już otrzymywać zasiłku na dziecko.

Zasiłek na dzieci w czasie przerw w nauce

W Niemczech można nadal pobierać Kindergeld przez maksymalnie 4 miesiące kalendarzowe (okres przejściowy), jeśli dziecko znajduje się w okresie przejściowym między dwoma fazami szkolenia lub między fazą szkolenia a wolontariatem. Jeśli Twoje dziecko nie może rozpocząć kolejnego etapu szkolenia, ponieważ nie może znaleźć miejsca na szkolenie, możesz nadal otrzymywać zasiłek na dziecko.

Nawet jeśli dziecko nie dostanie się na studia, należy zgłosić to do Familienkasse. A jeśli odbywa staż przygotowawczy, nadal będzie mogło otrzymywać zasiłek rodzinny przez dwanaście miesięcy. Zasiłek Kindergeld przysługuje także podczas odbywania Federalnego Wolontariatu (BFD) lub Dobrowolnego Roku Socjalnego (FSJ).

Także w przypadku jeśli dziecko jest bezrobotne, można otrzymywać na nie Kindergeld do 21. roku życia. Warunkiem wstępnym jest zarejestrowanie dziecka w Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy.

Zasiłek na dziecko w trakcie pierwszego szkolenia

Zasiłek rodzinny może być wypłacany młodym dorosłym w wieku od 18 do 25 lat, jeśli dziecko odbywa szkolenie zawodowe. Jeśli nie jest to pierwsze szkolenie dziecka, zasiłek na dziecko podczas dalszego kształcenia można otrzymać tylko wtedy, gdy ma ono ograniczone zatrudnienie.

Uważa się, że dziecko ma ograniczone zatrudnienie tylko w następujących przypadkach:

 • w umowie o staż,
 • w przypadku zatrudnienia na tzw. „mini job” lub
 • o pracę tymczasową na okres maksymalnie 2 miesięcy i maksymalny tygodniowy czas pracy wynoszący 20 godzin. Jeśli chodzi o tygodniowy czas pracy, to nie liczy się pojedynczy tydzień, ale średnia w roku kalendarzowym.

Kształcenie zawodowe obejmuje szkolne i pozaszkolne szkolenia, które stanowią podstawę do otrzymania zawodu. Są to na przykład:

 • Edukacja szkolna
 • szkolenie operacyjne
 • uznany wolontariat
 • Praktyka
 • Studia.

Zasiłek na dzieci w Niemczech: do jakiego wieku jest wypłacany

Zasiłek Kindergeld zasadniczo przysługuje na:
– wszystkie dzieci do 18 roku życia
– dzieci uczące się do 25 roku życia
– bezrobotne dzieci do 21 roku życia

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas i komentuj na FacebookuYouTubeTelegramie oraz Twitterze

źródło: Familienportal.de, PolskiObserwator.de