Przejdź do treści

Niemcy zaczęli wypłacać kolejny dodatek do ogrzewania. Oto kto otrzyma pieniądze

27/01/2023 11:07 - AKTUALIZACJA 06/11/2023 17:05
Wypłata dodatku do ogrzewania

Życie w Niemczech: Wypłata dodatku do ogrzewania. Niemcy zaczęli wypłatę drugiego dodatku do ogrzewania. Oto kto otrzyma jednorazową wypłatę i ile wyniesie.
Czytaj także: Jednorazowy dodatek do ogrzewania w Niemczech. Oto kto może ubiegać się o bonus w wysokości do 500 euro

Wypłata dodatku do ogrzewania

Kryzys energetyczny może spowodować trudności finansowe dla wielu osób w Niemczech. Za pomocą szeregu środków rząd federalny stara się maksymalnie odciążyć obywateli. Ze względu na ogromny wzrost cen energii w Niemczech rząd zdecydował o przyznaniu drugiej już dotacji do ogrzewania. Czym jednak różni się nowa decyzja od pierwszej dotacji do ogrzewania?

Kto ma prawo do otrzymania drugiej dotacji do ogrzewania?

Nie każdemu obywatelowi Niemiec przysługuje automatycznie dopłata do kosztów ogrzewania. Należy się on tylko niektórym konsumentom. Dotyczy ona m.in. osób, które otrzymują dodatek mieszkaniowy lub otrzymywały specjalne dotacje państwowe co najmniej raz w miesiącach od 1 września do 31 grudnia 2022 r. Oto, kto ma prawo do drugiego dodatku do ogrzewania w Niemczech:

  • beneficjenci dodatku mieszkaniowego
  • stażyści oraz studenci oraz uczniowie i studenci wspierani przez BAföG.

Ile wyniesie jednorazowa dopłata?

Jednak nie każdy i każdy beneficjent otrzymuje taką samą kwotę. Jej wysokość zależy od różnych czynników, jak liczba osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym i wysokość dotacji państwowej. Na przykład dwuosobowe gospodarstwo domowe z prawem do dodatku mieszkaniowego otrzymuje 540 euro. Na każdą dodatkową osobę mieszkającą w gospodarstwie domowym przypada 100 euro. 

Oto zestawienie wysokości dotacji na ogrzewanie :

BeneficjentWysokość dotacji
Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego (1 osoba)415 euro
Dodatek mieszkaniowy i gospodarstwo domowe dla 2 osób540 euro
Dodatek mieszkaniowy i gospodarstwo domowe dla trzech osób640 euro
Studenci i stażyści z dofinansowaniem345 euro

 

Do kiedy muszą zostać wypłacone pieniądze?

Nie ma potrzeby składania wniosku, ponieważ dopłata jest przyznawana automatycznie wszystkim osobom uprawnionym. Pieniądze zostaną przelane na konta bankowe. Według Niemieckiego Związku Miast wypłata spodziewana jest dopiero pod koniec stycznia 2023 r. lub na początku lutego 2023 r. Wypłaty są dokonywane w różnych terminach w różnych krajach związkowych:

  • W NRW od 16 stycznia, czytamy na stronie kraju związkowego.
  • Również w Hesji dotacja ma zostać wypłacona jeszcze w styczniu.
  • Druga wypłata dodatku do ogrzewania w Berlinie również powinna trafić do beneficjentów w styczniu 2023 roku, podaje Departament Rozwoju Miast, Budownictwa i Mieszkalnictwa.
  • Z kolei w Saksonii dotacja pojawi się dopiero po zakończeniu pierwszego kwartału, informują władze Saksonii na stronie internetowej landu. W związku z tym nastąpi to najwcześniej od 1 kwietnia.

Wiele krajów związkowych nie wskazało jeszcze, kiedy dokładnie wypłaci drugą dopłatę do kosztów ogrzewania. Według rządu około 1,2 mln osób w Niemczech otrzyma dotację. 

źródło: Merkur.de, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub