Przejdź do treści

Kindergeld 2023 – Wszystko na temat zasiłku rodzinnego w Niemczech

11/08/2023 13:00 - AKTUALIZACJA 21/09/2023 12:41
Kindergeld 2023 ile wynosi zasiłek rodzinny w Niemczech zmiany dla Polaków

Kindergeld 2023 – Zasiłek rodzinny w Niemczech – ile wynosi i zmiany dla Polaków. Kindergeld, to świadczenie wychowawcze, która jest przyznawane wszystkim rodzicom w Niemczech, także tym, których dzieci mieszkają za granicą. Od 1 stycznia 2023 roku świadczenie wzrosło do kwoty 250 euro na każde dziecko. Ponadto, wielu rodziców, także obcokrajowców pracujących w Niemczech, ma prawo dostawać co miesiąc także dodatek do Kindergeld. W 2023 roku Polacy pracujący w Niemczech, których dzieci wychowują się w kraju, objęła korzystna zmiana. Dzięki niej pary, z który jeden rodzic mieszka w Niemczech, mogą otrzymywać zarówno świadczenie na dziecko z Niemiec jak i 500 plus w Polsce.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Wypłata zasiłku na dziecko Kindergeld w październiku 2023. Niektórym rodzicom przysługują dodatkowe pieniądze

Kindergeld 2023 – Zasiłek rodzinny w Niemczech – ile wynosi

Kindergeld w jest świadczeniem wypłacanym w Niemczech co miesiąc na każde dziecko. W 2023 stawki kształtują się następująco:
250 euro na pierwsze i drugie dziecko
250 euro na trzecie dziecko
250 euro na każde kolejne dziecko.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Koniec Kindergeld w Niemczech, zasiłek na dziecko zastąpi nowe świadczenie wychowawcze

Wysokość Kindergeld wypłacanego rodzinie zależy od liczby. Od 1 stycznia 2023 roku zasiłek na dziecko w Niemczech wynosi:

 • dla  1 dziecka : 250 euro
 • dla  2 dzieci : 500 euro
 • dla  3 dzieci : 750 euro
 • dla  4 dzieci : 1000 euro
 • dla  5 dzieci : 1250 euro

Przeczytaj koniecznie: Takie warunki trzeba spełnić, aby móc na stałe mieszkać w Niemczech

Kindergeld 2023. Do jakiego wieku jest wypłacany zasiłek na dziecko w Niemczech?

Zasiłek Kindergeld zasadniczo przysługuje:
– na wszystkie dzieci do 18 roku życia
– uczące się, które nie ukończyły 25 roku życia
– dzieci bezrobotne, które nie ukończyły 21 roku życia

PRZECZYTAJ: Wypłata zasiłku na dziecko Kindergeld we wrześniu 2023. Ci rodzice mogą otrzymać nawet 1250 euro

Zasiłek rodzinny w Niemczech 2023. Komu przysługuje

O przyznanie zasiłku Kindergeld może ubiegać się rodzic, który jest legalnie zatrudniony w Niemczech od co najmniej 6 miesięcy lub który prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec lub który jest pracownikiem delegowanym. 
Zgodnie z niemieckim prawem, zasiłek rodzinny przysługuje na rodzone dzieci, adoptowane, a także na inne dzieci, które należą do gospodarstwa domowego, tj. dzieci małżonka/-ki, wnuki i dzieci przybrane.
Warto pamiętać, że wniosek o Kindergeld należy złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od urodzenia lub adopcji dziecka.
Przeczytaj także: Dzięki tym trzem sztuczkom, rodzice w Niemczech mogą pobierać dłużej zasiłek na dzieci Kindergeld

Dodatek do Kindergeld, czyli Kinderzuschlag

Wielu rodziców ma prawo otrzymywać także dodatek do Kindergeld o nazwie Kinderzuschlag w wysokości do 250 euro. Dodatek przysługuje rodzicom, których dochody i oszczędności są niższe niż określone kryterium dochodowe. Kryteria te zmieniają się co roku. W 2023 roku wiele rodzin, które wcześniej nie kwalifikowały się do otrzymywania dodatku teraz mają do niego prawo. Dotyczy to zwłaszcza osób, które osiągają średnie dochody. Dodatek na dziecko nie jest wypłacany automatycznie. Jeśli Twoje zarobki mieszczą się w podanym przedziale (patrz poniżej) należy złożyć oddzielny wniosek w Kasie Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse).
Co do zasady dodatek jest wypłacany przez 6  miesięcy. Po upływie tego okresu trzeba złożyć nowy wniosek.

Czytaj także: Wszyscy rodzice w Niemczech otrzymają 'podstawowe zabezpieczenie na dziecko’

Dodatek do Kindergeld zależy od  wysokości dochodów i oszczędności obojga rodziców. W 2023 roku dodatek na dziecko Kinderzuschlag przysługuje jeśli:

 • dziecko mieszka gospodarstwie domowym wnioskodawcy, ma mniej niż 25 lat i nie jest w związku małżeńskim ani w zarejestrowanym związku partnerskim.
 • rodzic otrzymuje zasiłek na dziecko Kindergeld
 • Dochód brutto rodziny wynosi co najmniej 900  euro (pary) lub 600  euro (samotni rodzice).

Aby sprawdzić czy przysługuje prawo do otrzymywania Kinderzuschlag można skorzystać z interaktywnego kalkulatora na stronie niemieckiego rządu „KiZ-Lotse”.

Kindergeld 2023 i zmiany dla Polaków

W związku zmianami w Polsce, w 2023 roku pary, w których przynajmniej jeden z rodziców pracuje za granicą uzyskały prawo otrzymywania pełnego świadczenia na dziecko za granicą i jednocześnie w Polsce.
Dotychczas, osoby nieaktywne zawodowo, takie jak ci zarejestrowani w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku lub ubezpieczeni jako małżonkowie, były pozbawione możliwości otrzymywania pełnej kwoty Kindergeld w Niemczech oraz 500+ w Polsce, jeśli drugi rodzic pracował w Niemczech. W takiej sytuacji, rodziny często otrzymywały decyzje odmowne dotyczące wypłat z Urzędów Wojewódzkich. Po zmianach wprowadzonych w czerwcu 2022 roku obecnie osoby nieaktywne zawodowo otrzymują pełne świadczenie 500+ bez względu na pracę drugiego rodzica za granicą. Jednocześnie, zgodnie z przepisami niemieckimi, rodziny mające jednego rodzica pracującego w Niemczech, mogą również ubiegać się o pełne Kindergeld.

Parom, w których oboje rodzice są aktywni zawodowo – np. jeden pracuje w Niemczech, a drugi w Polsce, przysługuje dodatek dyferencyjny.

Na przykład dziecko mieszka z matką w Polsce (matka aktywna zawodowo) i ojciec pracuje za granicą to w Polsce rodzina otrzymuje pełne świadczenie 500 plus, a w Niemczech urząd naliczy dodatek dyferencyjny. W praktyce jest to świadczenie wychowawcze pomniejszone o kwotę podobnego świadczenia wypłacanego drugiemu rodzicowi w innym kraju. 
Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2024 roku na takich samych zasadach Polacy pracujący w Niemczech będą mogli otrzymywać świadczenie 800 plus. Czytaj: Polska: 800 plus a pobyt za granicą. Nowe świadczenie na każde dziecko już od 1 stycznia 2024 roku

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o Kindergeld?

 • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa, w innym przypadku potrzebny jest zupełny akt urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • w przypadku rozwodników/separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy
 •  Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), przypadku jego braku ostatni niemiecki adres,
 • kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka,
 • decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z urzędu wojewódzkiego),
 • Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz),
 • zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli przekroczyło 18 roku życia,
 • jeśli opiekunem dziecka nie jest rodzina np. babcia wtedy potrzebne jest zaświadczenie w którym rodzice oświadczają, iż powierzają tej osobie opiekę nad swoimi dziećmi. Pismo to musi być tłumaczone ja język niemiecki,
 • ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
 • w przypadku, jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza w Niemczech kopię wpisu do Gewerberegister.

Zasiłek na dziecko w Niemczech: Sposób składania wniosku o Kindergeld

Aby złożyć wniosek o zasiłek na dziecko w Niemczech, należy zgłosić się do odpowiedniego do Familienkasse (Kasy Świadczeń rodzinnych). Wniosek o Kindergeld można również złożyć przez internet za pośrednictwem strony internetowej Familienkasse.
Wnioski o zasiłek na dziecko/dzieci należy składać na specjalnych formularzach dostępnych w Kasach Świadczeń Rodzinnych lub pobierając ze stron www.familienkasse.de lub www.bzst.de. Wniosek można wypełnić także online wchodząc na stronę https://formular.arbeitsagentur.de i wysłać go w formie zaszyfrowanej bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych.
Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie Kindergeld może złożyć osoba sprawująca prawnie opiekę nad dzieckiem oraz same dzieci, ale dopiero po ukończeniu przez nie 18 roku życia i pod warunkiem posiadania pełnej zdolności czynności prawnych. Dalsza część materiału po materiałem wideo:

Ile trzeba czekać na przyznanie Kindergeld?

Decyzja o przyznaniu zasiłku na dziecko w Niemczech wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy. Czas ten zależy od kilku czynników: od tego, czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty; od jakości porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami; od tego, jak szybko klient reaguje na zapytania niemieckiego urzędu.

Zasiłek na dziecko w Niemczech: Terminy wypłaty Kindergeld w 2023 roku

Kindergeld jest płacony przelewem na numer konta bankowego wskazanego we wniosku. To w jakim terminie zasiłek zostanie przelany, zależy od numeru Kindergeldnummer, a dokładniej od tego jaka jest jego ostatnia cyfra. Terminy wypłat zasiłku na dziecko w Niemczech w 2023 roku znajdziesz TUTAJ

Kindergeld oraz dodatek mieszkaniowy Wohngeld

Wohngeld – w dosłownym tłumaczeniu „pieniądze na mieszkanie” – to dodatek do czynszu lub kosztów utrzymania mieszkania, który mogą otrzymywać wszystkie osoby zameldowane w Niemczech o dochodach nieprzekraczających określonego pułapu rocznego.
W wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego Wohngeld należy zadeklarować jakie zasiłki otrzymujemy w Niemczech. Rodzice pracujący Niemczech dostają zasiłki na dzieci. Większość otrzymuje Kindergeld, a wielu także Kinderzuschlag. Żaden z tych zasiłków nie jest wliczany do dochodów rodziny. Żaden nie stanowi przeszkody do tego, aby wnioskować o dodatek mieszkaniowy.

źródło: Bundesregierung.de, Arbeitsagentur.de, gov.pl, PolskiObserwator.de