Przejdź do treści

2500 euro premii dla nowych pracowników tych zawodów w Niemczech

Tagi:
04/07/2023 12:00 - AKTUALIZACJA 08/07/2023 16:01

Wiadomości z Niemiec – 2500 euro premii dla pracowników. Liczba praktykantów, a tym samym wykwalifikowanych pracowników w Nadrenii Północnej-Westfalii nadal spada. Kraj związkowy z zachodniej części Niemiec zdecydował podjąć działania w tym kierunku. Ci, którzy pomyślnie zdadzą egzaminy otrzymają pieniądze. Premia ma na celu zwiększenie atrakcyjności sektora. Oto wszystkie warunki, które trzeba spełnić.
PRZECZYTAJ: 10-latek nie poleciał do Tunezji na wakacje z babcią. Jego nieważny paszport wywołał chaos i ewakuację lotniska

Sektor rzemieślniczy zmaga się z malejącą liczbą praktykantów

Sektor rzemiosła wykwalifikowanego jest najważniejszą i najbardziej wszechstronną gałęzią przemysłu w Nadrenii Północnej-Westfalii. Każdego roku generuje ponad 140 miliardów euro obrotu. Sektor ten boryka się jednak z pewnym problemem: brakiem wykwalifikowanych pracowników. Aby zwiększyć atrakcyjność szkoleń w tym sektorze, wysiłek finansowy i czasowy ma być nagradzany wypłatą w wysokości 2500 euro. PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Tajemnica etykiet z Kauflandu rozwiązana. Tylko nieliczni klienci o tym wiedzieli!

Sprawdź: Taką emeryturę otrzymuje osoba, która pracowała jedynie przez 5 lat

Po ukończeniu szkoły uczeń może obrać wiele ścieżek. Studia, staże, wolontariat, a nawet praktyki zawodowe. Jednak ta ostatnia wydaje się być coraz mniej atrakcyjna dla młodych ludzi. Z tego powodu kraj związkowy NRW zmienił dwa decydujące czynniki, aby ponownie zwiększyć liczbę praktykantów.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Tysiące mieszkańców Wielkiej Brytanii otrzyma ten list. Należą im się dodatkowe pieniądze

Jednak „wykwalifikowane rzemiosło jest drogą do dobrobytu gospodarczego i prestiżu społecznego, zwłaszcza dla młodzieży nieakademickiej”, jak wyjaśnia Zachodnioniemieckie Stowarzyszenie Izb Rzemieślniczych, wydaje się być znane tylko nielicznym młodym ludziom. Ponieważ oprócz liczby praktykantów, od lat spada również liczba zdanych egzaminów mistrzowskich.

>>> Ci pracownicy otrzymają wysokie podwyżki i 3000 euro premii

NRW wypłaci premię dla mistrzów rzemieślniczych: 2500 euro premii dla pracowników za pomyślne zdanie egzaminów

Podczas gdy w 2002 r., według Zachodnioniemieckiej Izby Rzemieślniczej, w Nadrenii Północnej-Westfalii pomyślnie ukończono prawie 4700 egzaminów mistrzowskich, w ubiegłym roku (2022) liczba ta wyniosła tylko około 3700.
>>>> Skandaliczna dyskryminacja w banku żywności. Niemcy z pierwszeństwem, uchodźcy bez szans!

Od 1 lipca 2023 r. nowo certyfikowani mistrzowie rzemiosła będą mogli po raz pierwszy ubiegać się o premię dla mistrzów rzemiosła” wyjaśnia kraj związkowy NRW. Dzięki premii w wysokości 2500 euro państwo chce przeciwdziałać istniejącemu niedoborowi wykwalifikowanych pracowników w sektorze rzemiosła.

Każdy, kto spełnia następujące warunki, może ubiegać się o 2500 euro:

  • Mistrzowie rzemieślnicy posiadający kwalifikacje w zawodzie wymienionym w załączniku A lub B1 Kodeksu Rzemiosła.
  • Mistrzowie rzemieślnicy, którzy pomyślnie zdali egzamin w dniu 1 lipca 2023 r. lub później.
  • Mistrzowie rzemieślnicy, których główne miejsce zamieszkania (w momencie wydania świadectwa egzaminu mistrzowskiego) znajduje się w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Tytuł w rzemiośle wykwalifikowanym może kosztować nawet 12 000 euro

Na początku premia brzmi obiecująco. Chociaż 2500 euro to mniej więcej równowartość miesięcznego wynagrodzenia netto mistrza rzemieślniczego, dalsze szkolenie w rzemiośle wykwalifikowanym również kosztuje sporo pieniędzy.

Według przewodnika dla firm i pracowników firma.de, mistrz rzemiosła szkolący się na kosmetyczkę lub fryzjera kosztuje około 5 000 do 6 000 euro. W przypadku mistrza rzemiosła kształcącego się w zawodzie dekarza lub inżyniera elektryka trzeba liczyć się nawet z kwotą 12 000 euro. Nie obejmuje to kosztów materiałów roboczych i egzaminów.

Jeśli nie jesteś w stanie pokryć tych kosztów samodzielnie, możesz ubiegać się o „Meister-BaföG”. Oprócz kosztów, stażyści muszą również zainwestować dużo czasu. „W zależności od branży i modelu dalszego kształcenia, szkolenie na mistrza rzemiosła może trwać od dziewięciu do 24 miesięcy w pełnym wymiarze godzin lub do 48 miesięcy w niepełnym wymiarze godzin”.

Czytaj także: Czy po kilku latach pracy w Niemczech otrzymasz niemiecką emeryturę?

Źródło: Ruhr24.de, PolskiObserwator.de