Przejdź do treści

Pierwsze wypłaty 800 plus już w grudniu. ‘Świadczenie otrzymają także Polacy za granicą’

08/12/2023 12:09 - AKTUALIZACJA 12/12/2023 14:00
800 plus za granicą

800 plus dla Polaków za granicą – Zmiany w polskim programie wsparcia rodzinnego nabierają tempa, zmiany wchodzą w życie. Od 1 stycznia 2024 roku 500 plus wzrasta do 800 plus, jednak pierwsze wypłaty niektórzy rodzice mogą otrzymać już w grudniu 2023 r. – informuje „Rzeczpospolita”. Pieniądze trafią też do uprawnionych rodzin, które otrzymują świadczenia rodzinne z zagranicy, w tym Kindergeld z Niemiec.
PRZECZYTAJ: Ważna informacja dla rodziców: Uwaga na fałszywą informację o wyrównaniu 500 plus do 800 plus

Wypłata 800 plus ruszy już w grudniu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS, który jest odpowiedzialny za realizację programu, może dokonać pierwszych wypłat w nowej kwocie już w grudniu – podaje “Rzeczpospolita”.  Świadczenie rodzinne w Polsce jest zazwyczaj przekazywane w ustalonych terminach – 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dnia każdego miesiąca. W grudniu, ze względu na świąteczny okres, przelewy mogą nastąpić wcześniej, szczególnie te zaplanowane na 22 grudnia.
Przeczytaj: Te dodatki rząd wypłaci rodzinom już od stycznia 2024 r. Wszyscy mają powody do radości

800 plus dla Polaków w Niemczech

Zgodnie z przepisami, w sytuacji gdy jeden z rodziców pracuje w Niemczech i otrzymuje Kindergeld, a drugi mieszka w Polsce i nie pracuje, to Niemcy mają pierwszeństwo w wypłacie świadczeń rodzinnych. To oznacza realny zysk dla rodziców, którzy otrzymają pełne świadczenie '800 plus’ jako gwarantowane wsparcie w Polsce oraz pełne Kindergeld z Niemiec, zgodnie z zasadami pierwszeństwa obowiązującymi w Unii Europejskiej. Dzięki temu rodziny, w których jeden z rodziców pracuje w Niemczech, a drugi mieszka w Polsce i jest osobą niepracującą, skorzystają na zwiększeniu świadczenia z 500 plus do 800 plus.
Zobacz także: Wspaniała niespodzianka dla milionów pracowników w Niemczech. Już od stycznia 2024 otrzymają więcej pieniędzy

Natomiast w przypadku, gdy pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych przypada Polsce, a rodzic mieszka z dzieckiem w Polsce i jest zatrudniony, z Niemiec przysługuje tylko dodatek dyferencyjny. W 2023 roku ten dodatek wyrównywał różnicę między 250 euro a 500 złotych na każde dziecko. Jednakże, od 1 stycznia 2024 roku, kiedy świadczenie 500 plus zostanie zwiększone do 800 plus, kwota dodatku dyferencyjnego ulegnie obniżeniu. Mimo to, łączna kwota świadczeń z obu krajów pozostanie bez zmian, co oznacza, że rodzice nie otrzymają dodatkowych środków, lecz zmiana ta przyniesie oszczędności dla budżetu federalnego Niemiec. Czytaj dalej poniżej
PRZECZYTAJ TAKŻE: Zasiłek rodzinny w Niemczech (Kindergeld). Wszystkie aktualne informacje dla Polaków


800 plus dla Polaków za granicą

Zgodnie z polskim prawem, świadczenia wychowawcze są przyznawane w pełnej wysokości, niezależnie od unijnych zasad dotyczących pierwszeństwa kraju wypłaty. Regulacje te stosuje się, gdy wnioskodawca, drugi rodzic dziecka, lub oboje mieszkają, pracują lub pobierają świadczenia (np. emeryturę, rentę, zasiłek dla bezrobotnych) w innym państwie członkowskim UE, EOG, Szwajcarii, a w niektórych przypadkach Wielkiej Brytanii. Wnioskodawca musi wykazać te informacje we wniosku o świadczenie wychowawcze. Niewykazanie może skutkować uznaniem świadczenia za nienależnie pobrane. Wojewódzkie urzędy zajmują się ustaleniem, czy i kiedy stosować przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Przeczytaj: Niemcy: Tyle będzie wynosić dochód podstawowy od stycznia 2024 r.

Po przyznaniu świadczenia przez ZUS, wniosek jest przekazywany do urzędu wojewódzkiego do wymiany informacji z instytucjami zagranicznymi. Wnioskodawca jest zobowiązany informować te instytucje o wszelkich zmianach wpływających na prawo do świadczeń. Instytucje zagraniczne są informowane o zasadach przyznawania świadczeń w Polsce, lecz ostateczna decyzja o prawie i wysokości świadczeń zagranicznych należy do nich.
Przeczytaj koniecznie: Kindergeld w Niemczech 2024: Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 stycznia
Źródło: Gov.pl, Zus.pl, PolskiObserwator.de