Przejdź do treści

Zasiłek rodzinny w Niemczech (Kindergeld). Wszystkie aktualne informacje dla Polaków

30/11/2023 13:41 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:04
Kindergeld 2023 ile wynosi zasiłek rodzinny w Niemczech zmiany dla Polaków

Zasiłek rodzinny w Niemczech. Kindergeld to świadczenie wychowawcze, które jest przyznawane wszystkim rodzicom w Niemczech, także tym, których dzieci mieszkają za granicą. Świadczenie wynosi 250 euro na każde dziecko, a wielu rodziców ma prawo otrzymywać także dodatek do niego. Polacy pracujący w Niemczech, których rodziny mieszkają w Polsce, mogą ponadto otrzymywać świadczenie 500 plus lub 800 plus. Oto wszystkie aktualne informacje na temat Kindergeld dla Polaków.
PRZECZYTAJ: Pierwsze wypłaty 800 plus już w grudniu. ‘Świadczenie otrzymają także Polacy za granicą’

Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego w Niemczech?

Prawo do zasiłku rodzinnego Niemczech przysługuje praktycznie wszystkim rodzicom, którzy mają dzieci, niezależnie od tego, czy są obywatelami Niemiec czy cudzoziemcami.
Kindergeld przysługuje:
– na wszystkie dzieci do 18 roku życia
– uczące się, które nie ukończyły 25 roku życia
– dzieci bezrobotne, które nie ukończyły 21 roku życia

Czytaj także: Świadczenia rodzinne w Niemczech. Na taką pomoc finansową mogą liczyć rodzice

Ile wynosi zasiłek na dziecko w Niemczech?

Kindergeld w jest świadczeniem wypłacanym w Niemczech co miesiąc na każde dziecko. Od 2023 roku, dzięki podwyżce, która miała na początku roku, Kindergeld wynosi 250 euro na każde dziecko.
Wysokość Kindergeld wypłacanego rodzinie zależy od liczby i wynosi:

 • dla  1 dziecka : 250 euro
 • dla  2 dzieci : 500 euro
 • dla  3 dzieci : 750 euro
 • dla  4 dzieci : 1000 euro
 • dla  5 dzieci : 1250 euro

O przyznanie zasiłku Kindergeld może ubiegać się rodzic, który jest legalnie zatrudniony w Niemczech od co najmniej 6 miesięcy (183 dni) lub który prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec lub który jest pracownikiem delegowanym. 
Zgodnie z niemieckim prawem, zasiłek rodzinny przysługuje na rodzone dzieci, adoptowane, a także na inne dzieci, które należą do gospodarstwa domowego, tj. dzieci małżonka/-ki, wnuki i dzieci przybrane.
Warto pamiętać, że wniosek o Kindergeld należy złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od urodzenia lub adopcji dziecka.

Przeczytaj koniecznie: Takie warunki trzeba spełnić, aby móc na stałe mieszkać w Niemczech

Czym jest dodatek do Kindergeld, czyli Kinderzuschlag

Wielu rodziców ma prawo otrzymywać także dodatek do Kindergeld o nazwie Kinderzuschlag w wysokości do 250 euro. Dodatek przysługuje rodzicom, których dochody i oszczędności nie przekraczają określonego limitu. Dodatek na dziecko nie jest wypłacany automatycznie. Jeśli Twoje zarobki mieszczą się w podanym przedziale (patrz poniżej) należy złożyć oddzielny wniosek w Kasie Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse).
Co do zasady dodatek jest wypłacany przez 6  miesięcy. Po upływie tego okresu trzeba złożyć nowy wniosek.
Czytaj także: Kinderzuschlag w Niemczech w 2024: Tyle będzie wynosić dodatek do zasiłku na dziecko od 1 stycznia

Dodatek do Kindergeld zależy od  wysokości dochodów i oszczędności obojga rodziców. W 2023 roku dodatek na dziecko Kinderzuschlag przysługuje jeśli:

 • dziecko mieszka gospodarstwie domowym wnioskodawcy, ma mniej niż 25 lat i nie jest w związku małżeńskim ani w zarejestrowanym związku partnerskim.
 • rodzic otrzymuje zasiłek na dziecko Kindergeld
 • Dochód brutto rodziny wynosi co najmniej 900  euro (pary) lub 600  euro (samotni rodzice).

Aby sprawdzić czy przysługuje prawo do otrzymywania Kinderzuschlag można skorzystać z interaktywnego kalkulatora na stronie niemieckiego rządu „KiZ-Lotse”.

Kindergeld a 800 plus w Polsce

W związku zmianami w Polsce, aktualnie pary, w których przynajmniej jeden z rodziców pracuje za granicą mają prawo otrzymywania pełnego świadczenia na dziecko za granicą i jednocześnie w Polsce. Obecnie osoby nieaktywne zawodowo otrzymują pełne świadczenie 500 plus lub 800 plus bez względu na pracę drugiego rodzica za granicą. Jednocześnie, zgodnie z przepisami niemieckimi, rodziny mające jednego rodzica pracującego w Niemczech, mogą również ubiegać się o pełne Kindergeld.
Parom, w których oboje rodzice są aktywni zawodowo – np. jeden pracuje w Niemczech, a drugi w Polsce, przysługuje dodatek dyferencyjny.

Na przykład dziecko mieszka z matką w Polsce (matka aktywna zawodowo) i ojciec pracuje za granicą to w Polsce rodzina otrzymuje pełne świadczenie 500 plus (lub 800 plus od 1 stycznia 2024), a w Niemczech urząd naliczy dodatek dyferencyjny. W praktyce jest to świadczenie wychowawcze pomniejszone o kwotę podobnego świadczenia wypłacanego drugiemu rodzicowi w innym kraju. 
Czytaj także: Zmiany w Kindergeld i 800 Plus od 1 stycznia 2024 roku

Wniosek o zasiłek na dziecko w Niemczech

Aby złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w Niemczech, należy zgłosić się do odpowiedniego do Familienkasse (Kasy Świadczeń rodzinnych). Wniosek o Kindergeld można również złożyć przez internet za pośrednictwem strony internetowej Familienkasse.
Wnioski o zasiłek na dziecko/dzieci należy składać na specjalnych formularzach dostępnych w Kasach Świadczeń Rodzinnych lub pobierając ze stron www.familienkasse.de lub www.bzst.de. Druk o Kindergled można wypełnić także online wchodząc na stronę https://formular.arbeitsagentur.de i wysłać go w formie zaszyfrowanej bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych.
Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie Kindergeld może złożyć osoba sprawująca prawnie opiekę nad dzieckiem oraz same dzieci, ale dopiero po ukończeniu przez nie 18 roku życia i pod warunkiem posiadania pełnej zdolności czynności prawnych. Dalsza część artykułu po materiałem wideo:

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

 • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa, w innym przypadku potrzebny jest zupełny akt urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • w przypadku rozwodników/separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy
 •  Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), przypadku jego braku ostatni niemiecki adres,
 • kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka,
 • decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z urzędu wojewódzkiego),
 • Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz),
 • zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli przekroczyło 18 roku życia,
 • jeśli opiekunem dziecka nie jest rodzina np. babcia wtedy potrzebne jest zaświadczenie w którym rodzice oświadczają, iż powierzają tej osobie opiekę nad swoimi dziećmi. Pismo to musi być tłumaczone ja język niemiecki,
 • ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
 • w przypadku, jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza w Niemczech kopię wpisu do Gewerberegister.

Ile trzeba czekać na przyznanie Kindergeld?

Decyzja o przyznaniu zasiłku na dziecko w Niemczech wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy. Czas ten zależy od kilku czynników: od tego, czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty; od jakości porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami; od tego, jak szybko klient reaguje na zapytania niemieckiego urzędu.

Terminy wypłaty Kindergeld

Kindergeld jest płacony przelewem na numer konta bankowego wskazanego we wniosku. To w jakim terminie zasiłek zostanie przelany, zależy od numeru Kindergeldnummer, a dokładniej od tego jaka jest jego ostatnia cyfra. Terminy wypłat zasiłku na dziecko w Niemczech w 2024 roku znajdziesz TUTAJ

Kindergeld oraz dodatek mieszkaniowy Wohngeld

Wohngeld to dodatek do czynszu lub kosztów utrzymania mieszkania. Mogą go otrzymywać wszystkie osoby zameldowane w Niemczech o dochodach nieprzekraczających określonego pułapu rocznego.
W wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego Wohngeld należy zadeklarować jakie zasiłki otrzymujemy w Niemczech. Rodzice pracujący Niemczech dostają zasiłki na dzieci. Większość otrzymuje Kindergeld, a wielu także Kinderzuschlag. Żaden z tych zasiłków nie jest wliczany do dochodów rodziny. Żaden nie stanowi przeszkody do tego, aby wnioskować o dodatek mieszkaniowy.
Przeczytaj także: Dodatek do czynszu: Oto, kto może go otrzymać od stycznia 2024 r.
źródło: Bundesregierung.de, Arbeitsagentur.de, gov.pl, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub