Przejdź do treści

Abonament RTV w Niemczech w 2022 roku. Ważne zmiany w Rundfunkbeitrag

17/05/2022 11:55 - AKTUALIZACJA 17/05/2022 11:58

Abonament RTV w Niemczech w 2022: Ważne zmiany dla wszystkich abonentów. Wszystko co musisz wiedzieć o Rundfunkbeitrag.

Abonament RTV w Niemczech

Jeszcze kilka lat w Niemczech można było wymigać się od znienawidzonej przez wszystkich opłaty abonamentu RTV, ale od 2013 roku opłata naliczana jest od każdego mieszkania i każdej firmy, niezależnie od tego czy posiadamy odbiorniki radio-telewizyjne.

Pieniądze uzyskane z abonamentu przekazywane są do publicznych stacji telewizyjnych i radiowych, takich jak ZDF i ARD albo do regionalnych stacji, które transmitują niezależne programy informacyjne, kulturalne czy rozrywkowe.

Abonament RTV w Niemczech w 2022: Ile wynosi?

Opłata za abonament RTV w Niemczech (Rundfunkbeitrag) miała wzrosnąć o 86 centów miesięcznie od stycznia 2021 roku, z 17,50 euro do 18,36 euro. Podwyżkę zablokowała Saksonia-Anhalt, co sędziowie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (TK) jeszcze na początku sierpnia 2021 roku ocenili jako naruszenie wolności nadawania, zapisanej w Ustawie Zasadniczej RFN.

Podwyżka abonamentu RTV w Niemczech do 18,36 euro miesięcznie weszła w życie z mocą wsteczną od 20 lipca 2021. Nowa stawka będzie obowiązywać do 2024 roku.

Abonament RTV w Niemczech: Kto musi płacić Rundfunkbeitrag?

Jest to miesięczna opłata uiszczana jest za każde mieszkanie na rzecz serwisu ARD ZDF Deutschlandradio. Abonament należy opłacać niezależnie od ilości urządzeń radiowych czy telewizyjnych znajdujących się w mieszkaniu oraz od ilości mieszkających w nim osób.

Trafił do więzienia, bo nie płacił abonamentu RTV. Od 25 lat nie oglądał telewizji

Każdy pełnoletni lokator/właściciel musi zarejestrować się w serwisie ARD ZDR Deutschlandradio. Abonament RTV w Niemczech jest płacony od gospodarstwa domowego. Oznacza to, że tylko jedna z osób żyjących w danym mieszkaniu musi się zarejestrować.

UWAGA!

Nie masz w mieszkaniu żadnego odbiornika telewizyjnego ani radiowego? Niestety mimo to musisz opłacać abonament! 

Gdzie dokonać zgłoszenia?

Na stronie internetowej www.rundfunkbeitrag.de można znaleźć formularze, które należy wypełnić online albo ściągnąć w formacie PDF. Wypełniony formularz należy odesłać na adres: 

ARD ZDF Deutschlandradio
Beitragsservice
50656 Köln

Zmiany w płatnościach abonamentu RTV w Niemczech

Do tej pory konsumenci mieli w dużej mierze swobodę wyboru sposobu płatności. Jednak niedawne orzeczenie Federalnego Sądu Administracyjnego (BVerwG) z 27 kwietnia (Az. 6 C 2.21, 6 C 3.21) ogranicza obecnie opcje płatności gotówkowej. 

Zgodnie z tym, nadawcy co do zasady mają prawo ograniczyć w swoich statutach możliwość płatności gotówkowej. „Tylko wpłacający, którzy mogą udowodnić, że nie mogą otworzyć rachunku bieżącego, powinni móc w przyszłości opłacać swój wkład w gotówce i bez dodatkowych kosztów”, mówi Esther Jontofsohn-Birnbaum z Bawarskiego Centrum Doradztwa Konsumenckiego.

Zmiana w powiadomieniach o płatnościach od 15 maja 2022

Kolejna zmiana dotyczy powiadomień o płatnościach, która zaczęła obowiązywać od 15 maja 2022 roku. Do tej pory, każdy, kto samodzielnie dokonywał przelewu, otrzymywał co kwartał wezwanie do zapłaty pocztą. Od teraz konsumenci będą otrzymywać tylko jednorazowe powiadomienie o uiszczenie opłaty emisyjnej, w którym podane będą wszystkie cztery daty płatności (do 15 lutego, 15 maja, 15 sierpnia i 15 listopada). W tych terminach, zawsze w połowie kwartału, pieniądze trzeba będzie przelać na wskazane konto.

Dopóki wysokość składki nie ulegnie zmianie, terminy płatności pozostaną takie same w kolejnych latach. Aby nie przegapić terminu płatności rat, warto zlecić pobranie składki za pomocą stałego polecenia przelewu. Zapewni to regularne opłaty. Według Bawarskiego Centrum Konsumenckiego z tej opcji korzysta już 73 proc. abonentów. Pozostałe 23 proc., czyli około 10,5 mln gospodarstw domowych, nadal samodzielnie zajmuje się płatnością.

ZOBACZ: Opłata abonamentu RTV w Niemczech jest zgodna z konstytucją

Należy jednak pamiętać, że jeśli zapłacimy za późno, oprócz opłaty podstawowej nalicza się także odsetki za opóźnienie. Po upływie terminu płatności, abonenci mają cztery tygodnie na przelanie zaległej sumy. „Jeśli zaległa kwota nie zostanie zapłacona w tym czasie, zostanie wysłane ponaglenie o płatność”, wyjaśnia Esther Jontofsohn-Birnbaum z Bawarskiego Centrum Doradztwa Konsumenckiego. Dopłata za zwłokę wynosi jeden procent zadłużenia z tytułu zaległych składek, ale co najmniej osiem euro – ostrzega Jontofsohn-Birnbaum.

Kiedy muszę się wyrejestrować? 

Przeprowadzasz się do innego mieszkania, za które jest już opłacany abonament albo wyjeżdżasz na stałe z Niemiec? W takich przypadkach musisz się wyrejestrować w serwisie ARD ZDF Deutschlandradio.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV w Niemczech?

Z opłaty Rundfunkbeitrag zwolnieni są:

  • odbiorcy zasiłku socjalnego (Sozialhilfe);
  • osoby pobierające dodatek do emerytury oraz dodatek z tytułu częściowej niezdolności do pracy (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung);
  • odbiorcy zasiłku dla osób niezdolnych do pracy albo zasiłku dla bezrobotnych (Sozialgeld, Arbeitslosengeld II), o ile nie zostały przyznane dodatki, których wysokość przekracza wysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego; 
  • styudenci korzystający z dofinansowania (BAföG) albo dofinasowania do nauki zawodu (BAB/ Ausbildungsgeld), w przypadku zamieszkania poza domem rodzinnym; 
  • odbiorcy zasiłku pielęgnacyjnego (Pflegegeld) na podstawie przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach związkowych.

Zwolnienie z opłat abonamentu RTV musi być urzędowo zatwierdzone.

Te osoby mogą wnioskować o obniżenie opłaty abonamentu RTV w Niemczech

O obniżenie Rundfunkbeitrag mogą wnioskować:

  • Osoby niewidome lub niedowidzące, u których stopień upośledzenia wynosi co najmniej 60%;
  • Osoby niesłyszące lub niedosłyszące, nawet jeśli użyją aparatów słuchowych
  • niepełnosprawni ze stopniem niepełnosprawności co najmniej 80%.

Obniżona opłata wynosi 6,12 euro miesięcznie.

We wszystkich wymienionych przypadkach niepełnosprawność musi być oznaczona symbolem RF w legitymacji osoby niepełnosprawnej.

źródło: Verbraucherzentrale-brandenburg.de, PolskiObserwator.de