Przejdź do treści

2016 rok był rekordowo dobry dla niemieckiej gospodarki

13/01/2017 11:24

Ze wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że gospodarka niemiecka ma silne podstawy wzrostu. PKB w 2016 r. wzrósł o 1,9% (2015: + 1,7%; 2014: 1,6%), co oznacza najwyższą od 5 lat dynamikę wzrostu.

Główne czynniki wzrostu gospodarki to wzrost popytu wewnętrznego generowany przez rekordowy poziom zatrudnienia, rosnące wynagrodzenia oraz niskie ceny paliw. Budżet federalny za 2016 r. już trzeci rok z nadwyżką, która wyniosła ponad 19 mld EUR.

Wydatki federalne o charakterze konsumpcyjnym, w tym m.in. związane z uchodźcami wzrosły o 4,2 %. Innym ważnym czynnikiem napędzającym gospodarkę były inwestycje, które wzrosły o 3,1 %. Eksport był wyższy r/r o 2,5%, a import o 3,4%.

Poziom zatrudnienia był najwyższy od 25 lat i wynosił średniorocznie 43,5 mln osób. Efektywność na zatrudnionego wzrosła o 1,2%.

Rząd federalny prognozuje wzrost PKB w tym roku na poziomie 1,4%.

Więcej informacji:
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/01/PD17_010_811.html

Źródło: Portal Promocji Eksportu – Germany.trade.gov.pl, „Silny wzrost niemieckiej gospodarki w 2016 r.”, opracowała: MH; WPHI Kolonia, 13.01.2017 r. 

germanytradegov

 

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub