Przejdź do treści

30 lat od zjednoczenia Niemiec. Czy Niemcy to jeden kraj?

16/09/2020 14:43

3 października Niemcy świętować będą 30. rocznicę zjednoczenia kraju. Czy po 30 latach od zjednoczenia Niemiec występują nadal różnice pomiędzy wschodem i zachodem kraju?  Czytaj pod zdjęciem

Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji “2 plus 4″* zorganizowanej w 1990 roku. Dzień ten jest uznawany za oficjalną datę zjednoczenia Niemiec i obchodzony jest jako święto państwowe – Dzień Jedności Niemiec.

Czy po 30 latach występują nadal różnice pomiędzy wschodem i zachodem kraju?

Trzydzieści lat po zjednoczeniu Niemiec 3 października 1990 roku sytuacja gospodarcza we wschodnich krajach związkowych jest „dobra, ale jeszcze nie dość dobra” – stwierdza niemiecki rząd w przyjętym 16 września dorocznym „Raporcie o stanie jedności Niemiec”.

W raporcie przytoczonym przez portal DW.com/pl czytamy m.in., że proces nadganiania zarówno w sferze gospodarczej, jak i socjalnej postępuje, „choć małymi krokami”. W 2019 roku średni PKB wszystkich nowych krajów związkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, z Berlinem włącznie, równy był 79,1 procentom średniego PKB dla  całych Niemiec. W 1990 roku było to zaledwie 37 procent.

Bezrobocie wynosiło w lipcu br. 7,8 procent na wschodzie Niemiec, podczas gdy na zachodzie kraju – 6 procent. Z kolei wynagrodzenia mieszkańców nowych landów to średnio 85 procent poziomu wynagrodzeń w starych krajach związkowych.

Z najnowszego raportu rządowego wynika, że częściowo różnice gospodarcze wynikają z czynników strukturalnych, jak mniejsza gęstość zaludnienia we wschodnich landach, przewaga obszarów wiejskich i mniejsze znaczenie aglomeracji.

W raporcie wskazano na różnice między nowymi a starymi landami odnośnie stosunku do demokracji i instytucji demokratycznego państwa oraz prawicowego ekstremizmu.  Autorzy raportu cytują sondaż z lata 2019 roku, według którego zdaniem 91 procent mieszkańców zachodnich landów Niemiec demokracja jest najlepszym ustrojem politycznym, podczas gdy na wschodzie taką opinię wyraziło 78 procent pytanych; wśród osób poniżej 40. roku życia odsetek ten był wyższy, 83 procent.

Kilka faktów na temat poczucia jedności

  1. Zarówno mieszkańcy Niemiec Wschodnich, jak i Zachodnich czują się przede wszystkim Niemcami (odpowiednio 64% i 80%).
  2. 9 na 10 Niemców uważa Zjednoczenie za (częściowo) udane.
  3. Większość Niemców z NRD (57% ) nadal czuje się obywatelami drugiej kategorii.
  4. 32% mieszkańców Niemiec Zachodnich i 62% Wschodnich postrzega niższe płace na Wschodzie jako największą niesprawiedliwość.
  5. 90 procent populacji jest (bardzo) zadowolonych z jakości życia w Niemczech. W Niemczech Wschodnich 83%, w Niemczech Zachodnich 91%.
  6. 61 procent Niemców z NRD twierdzi, że po zjednoczeniu żyje im się znacznie lepiej.

* Konferencja “2 plus 4” – zorganizowana w 1990 roku seria spotkań przedstawicieli dwóch państw niemieckich oraz czterech mocarstw koalicji antyhitlerowskiej, dotyczących zjednoczenia Niemiec podzielonych po II wojnie światowej. W spotkaniach tych udział brali: Niemiecka Republika Demokratyczna, Republika Federalna Niemiec, Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 12 września 1990 roku w Moskwie kraje te podpisały Traktat o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec, zwany także Traktatem dwa plus cztery, który otworzył drogę do zjednoczenia Niemiec. Podczas konferencji omawiano polityczne aspekty zjednoczenia, kształt granic, przynależność do struktur międzynarodowych czy wielkość armii. Spotkania w ramach konferencji odbyły się 5 maja w Bonn, 22 czerwca w Berlinie, 17 lipca w Paryżu (z udziałem Polski) oraz 12 września w Moskwie. (źródło: Wikipedia)

źródła:  www.dw.com, TheLocal.de, Wikipedia, Instytut Forsa