Przejdź do treści

8 zmian w Niemczech w kwietniu 2020 roku

01/04/2020 15:33

Od kwietnia 2020 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w Niemczech, o których warto wiedzieć. Oto, co się zmienia.

Hartz IV bez sprawdzania majątku i wysokości czynszu

Urzędy Pracy w Niemczech rezygnują od kwietnia ze sprawdzania majątku i wysokości czynszu wnioskodawców starających się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych, Hartz IV. Ta zmiana będzie obowiązywała przez sześć miesięcy. Osoby chcące złożyć wniosek o świadczenie, nie muszą robić tego osobiście. Mogą zadzwonić do urzędu lub złożyć odpowiednie dokumenty internetowo.

Wzrost płacy minimalnej w budownictwie

Ustawowa płaca dla robotników niewykwalifikowanych od 1 kwietnia wzrosła o 0,35 euro do 12,55 euro. Minimalna płaca dla robotników wykwalifikowanych w zachodnich Niemczech i Berlinie wzrosła o 0,20 euro do 15,40 euro lub 15,25 euro. We wschodnich krajach związkowych nie obowiązuje płaca minimalna dla robotników kwalifikowanych w budownictwie.

Ochrona najemców

W związku z pandemią koronawirusa, nie można w tej chwili wypowiedzieć umowy najemcy, nawet jeśli zalega z opłatami za czynsz! Dotyczy to tylko długów, o ile są one skutkiem Covid-19, z okresu od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020. Jeśli sytuacja nie ulegnie jednak poprawie, niemiecki rząd może wydłużyć okres do 30 września 2020 roku. Obowiązek płacenia czynszu dalej będzie obowiązywał, zostanie po prostu przesunięty na późniejszy okres. Zaległe opłaty będą musiały zostać uregulowane do 30 czerwca 2022 roku.

Wstrzymanie spłaty kredytów i pożyczek

W związku z koronakryzysem, wielu właścicieli nieruchomości, którzy zaciągnęli kredyt, może znaleźć się w trudnej sytuacji. Niemiecki rząd zadecydował, że spłata kredytów zawartych przed 15 marca, może zostać wstrzymana na okres trzech miesięcy. Dotyczy to rat kredytu, odsetek i opłat za odroczenie, które należałoby zapłacić między 1 kwietnia a 30 czerwca. Warunkiem przyznania odroczenia spłaty jest dowód potwierdzający brak wynagrodzenia spowodowany kryzysem.

Zawieszenie składek na placówki opieki nad dziećmi

Rodziny mieszkające w Nadrenii Północnej – Westfalii zwolnieni zostali w kwietniu z opłaty składek na placówki opieki nad dziećmi. Podobne regulacje funkcjonują już w Saksonii oraz Turyngii. Rodzice mają otrzymać zwrot kosztów za miesiące, w których dzieci nie będą uczęszczały do przedszkoli i żłobków. Prawdopodobnie także w Dolnej Saksonii, Szlezwiku – Holsztynie i Badenii – Wirtembergii składki za kwiecień zostaną zawieszone.

Nowe regulacje dla stypendystów Bafög

Od kwietnia zaczęły obowiązywać nowe regulacje  dotyczące stypendystów Bafög. Każdy, kto otrzymywał przed sierpniem 2019 stypendium, mógł do 29 lutego wybrać między starym, a nowym postępowaniem. Wszystkich innych dotyczą nowe regulacje. Według starych zasad osoby, które otrzymały Bafög, musiały spłacać zapomogę co miesiąc kwotą o maksymalnej wysokości 105 euro. Maksymalna wartość zwrotu wynosiła 10 tys. euro. Według nowych regulacji stypendium musi zostać spłacone w maksymalnym okresie 77 miesięcy ratami o wartości 130 euro miesięcznie. To w sumie 10010 euro. Osoby mające niski dochód, mogą płacić mniej niż 130 euro miesięcznie i po tym samym okresie być zwolnione z pozostałej kwoty.

Wzrost opłat za przeloty

Od 1 kwietnia, ze względu na zanieczyszczenie klimatu, ceny biletów lotniczych będą wyższe. Podatek z tytułu uczestnictwa w transporcie lotniczym na loty krajowe i w granicach Unii Europejskiej podrożeje do 13,03 euro za bilet. W przypadku lotów do 6 tys. km wyniesie 33,01 euro, a przy dalszych lotach 59,43 euro. Nie wiadomo jeszcze o ile podrożeją ceny biletów.

Bezpłatna komunikacja miejska w Mohnheim am Rhein

W Mohnheim am Rhein od 1 kwietnia wszyscy mieszkańcy będą mogli korzystać z autobusów miejskich  za darmo. Mohnheim – Pass zapewni mieszkańcom także darmowy wstęp do biblioteki miejskiej, a bilety autobusowe do Kolonii czy Düsseldorfu będą o połowę tańsze.

źródło: Focus.de