Home » WIADOMOŚCI Z NIEMIEC » Abonament RTV w Niemczech w 2022 roku. Kto musi, a kto jest zwolniony z opłaty Rundfunkbeitrag

Abonament RTV w Niemczech w 2022 roku. Kto musi, a kto jest zwolniony z opłaty Rundfunkbeitrag

Abonament RTV w Niemczech w 2022 roku: Ile wynosi Rundfunkbeitrag? Czy każdy musi go płacić? A kto jest zwolniony z opłaty?

Abonament RTV w Niemczech

Jeszcze kilka lat w Niemczech można było wymigać się od znienawidzonej przez wszystkich opłaty abonamentu RTV, ale od 2013 roku opłata naliczana jest od każdego mieszkania i każdej firmy, niezależnie od tego czy posiadamy odbiorniki radio-telewizyjne.

Pieniądze uzyskane z abonamentu przekazywane są do publicznych stacji telewizyjnych i radiowych, takich jak ZDF i ARD albo do regionalnych stacji, które transmitują niezależne programy informacyjne, kulturalne czy rozrywkowe.

Abonament RTV w Niemczech: Ile wynosi w 2022 roku?

Opłata za abonament RTV w Niemczech (Rundfunkbeitrag) miała wzrosnąć o 86 centów miesięcznie od stycznia 2021 roku, z 17,50 euro do 18,36 euro. Podwyżkę zablokowała Saksonia-Anhalt, co sędziowie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (TK) jeszcze na początku sierpnia 2021 roku ocenili jako naruszenie wolności nadawania, zapisanej w Ustawie Zasadniczej RFN.

Podwyżka abonamentu RTV w Niemczech do 18,36 euro miesięcznie weszła w życie z mocą wsteczną od 20 lipca 2021. Nowa stawka będzie obowiązywać do 2024 roku.

Abonament RTV w Niemczech: Kto musi płacić Rundfunkbeitrag?

Jest to miesięczna opłata uiszczana jest za każde mieszkanie na rzecz serwisu ARD ZDF Deutschlandradio. Abonament należy opłacać niezależnie od ilości urządzeń radiowych czy telewizyjnych znajdujących się w mieszkaniu oraz od ilości mieszkających w nim osób.

Trafił do więzienia, bo nie płacił abonamentu RTV. Od 25 lat nie oglądał telewizji

Każdy pełnoletni lokator/właściciel musi zarejestrować się w serwisie ARD ZDR Deutschlandradio. Abonament RTV w Niemczech jest płacony od gospodarstwa domowego. Oznacza to, że tylko jedna z osób żyjących w danym mieszkaniu musi się zarejestrować.

UWAGA!

Nie masz w mieszkaniu żadnego odbiornika telewizyjnego ani radiowego? Niestety mimo to musisz opłacać abonament! 

Gdzie dokonać zgłoszenia?

Na stronie internetowej www.rundfunkbeitrag.de można znaleźć formularze, które należy wypełnić online albo ściągnąć w formacie PDF. Wypełniony formularz należy odesłać na adres: 

ARD ZDF Deutschlandradio
Beitragsservice
50656 Köln

Kiedy muszę się wyrejestrować? 

Przeprowadzasz się do innego mieszkania, za które jest już opłacany abonament albo wyjeżdżasz na stałe z Niemiec? W takich przypadkach musisz się wyrejestrować w serwisie ARD ZDF Deutschlandradio.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV w Niemczech?

Z opłaty Rundfunkbeitrag zwolnieni są:

  • odbiorcy zasiłku socjalnego (Sozialhilfe);
  • osoby pobierające dodatek do emerytury oraz dodatek z tytułu częściowej niezdolności do pracy (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung);
  • odbiorcy zasiłku dla osób niezdolnych do pracy albo zasiłku dla bezrobotnych (Sozialgeld, Arbeitslosengeld II), o ile nie zostały przyznane dodatki, których wysokość przekracza wysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego; 
  • styudenci korzystający z dofinansowania (BAföG) albo dofinasowania do nauki zawodu (BAB/ Ausbildungsgeld), w przypadku zamieszkania poza domem rodzinnym; 
  • odbiorcy zasiłku pielęgnacyjnego (Pflegegeld) na podstawie przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach związkowych.

Należy pamiętać, że zwolnienie z opłat musi zostać urzędowo zatwierdzona.

Te osoby mogą wnioskować o obniżenie opłaty abonamentu RTV w Niemczech

O obniżenie Rundfunkbeitrag mogą wnioskować:

  • Osoby niewidome lub niedowidzące, u których stopień upośledzenia wynosi co najmniej 60%;
  • Osoby niesłyszące lub niedosłyszące, nawet jeśli użyją aparatów słuchowych
  • niepełnosprawni ze stopniem niepełnosprawności co najmniej 80%.

Obniżona opłata wynosi 6,12 euro miesięcznie.

We wszystkich wymienionych przypadkach niepełnosprawność musi być oznaczona symbolem RF w legitymacji osoby niepełnosprawnej.

źródło: Verbraucherzentrale-brandenburg.de, PolskiObserwator.de

Like
Śledź nas
Śledź nas
Śledź nas
Śledź nas
 Fans
 Followers
 Followers