Przejdź do treści

Prąd z zagranicy jako sposób na oszczędzanie. Czy w Niemczech jest to możliwe?

29/10/2022 15:25
Dostawca prądu z zagranicy – Czy w Niemczech jest to możliwe?

Życie w Niemczech – Dostawca prądu z zagranicy: Ceny energii elektrycznej w Niemczech są wysokie jak na standardy europejskie. Co do zasady możliwe jest zawieranie umów na energię elektryczną i gaz z dostawcami z innych krajów europejskich. Czy jest to jednak opłacalne?

O ile niemieckie ceny gazu mieszczą się jeszcze w europejskiej średniej, to w przypadku energii elektrycznej należą do najdroższych krajów. Ale dzięki wspólnemu rynkowi wewnętrznemu UE transgraniczne zakupy towarów i usług nie powinny stanowić problemu. Niestety, nie jest tak w przypadku energii elektrycznej i gazu.
>>> Niemcy: Co się stanie, gdy nie będziesz w stanie zapłacić rachunków za prąd i gaz?

Od 1998 r. niemieccy konsumenci mają swobodę wyboru dostawcy energii elektrycznej. „Może on pochodzić również z innych krajów europejskich” – wyjaśnia Europejskie Centrum Konsumenckie. Są jednak trzy wymogi, które muszą być spełnione:

  • Dostawca musi być zarejestrowany w Niemczech
  • Musi on dostarczać energię do miejsca zamieszkania
  • Musi też wyrazić zgodę na zawarcie umowy z wnioskodawcą
KrajŚrednia cena za kilowatogodzinę
Holandia5,95 centa
Francja20,86 centów
Austria22,49 centów
Średnia UE25,25 centów
Średnia dla strefy euro26,08 centów
Niemcy32,79 centów
Dania45,59 centów
ŚREDNIE CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH W EUROPIE
W I PÓŁROCZU 2022 R. Źródło: Eurostat/CHIP.de

Dostawca prądu z zagranicy – Czy w Niemczech jest to możliwe?

Zakup energii elektrycznej z zagranicy nie jest tak prosty jak zakup ekspresu do kawy we Włoszech; istnieje wiele biurokratycznych przeszkód.. W praktyce znalezienie dostawcy energii, który byłby skłonny dostarczać do Niemiec prąd z innych krajów UE jest prawie niemożliwe.

Wynika to z faktu, że po stronie przedsiębiorstw powstają również dodatkowe przeszkody administracyjne. Zagraniczni dostawcy energii elektrycznej muszą przestrzegać niemieckiego prawa w zakresie zawierania umów i fakturowania, jeśli energia elektryczna ma być dostarczana do Niemiec.
>>> Niemiecki rząd opłaci mieszkańcom rachunki za gaz. Oto na czym będzie polegała pomoc

Uważaj na pułapki kosztowe

W przypadku zakupu energii elektrycznej z innych krajów UE obowiązują niemieckie ramy prawne. Dostawy energii podlegają zatem niemieckim podatkom, opłatom i opłatom sieciowym. Problem polega tu na tym, że niemieckie przepisy dotyczące podatku od energii elektrycznej nie mogą być stosowane wobec dostawcy energii elektrycznej, którego miejsce prowadzenia działalności znajduje się poza niemieckim obszarem podatkowym. W związku z tym jego obowiązki i odpowiedzialność spadają na konsumentów.

Jeśli kupujesz prąd od dostawcy krajowego, dodatkowe koszty są już wliczone w cenę końcową. W przypadku zagranicznego dostawcy energii elektrycznej odbiorcy muszą niezależnie płacić je właściwemu organowi.
>>> Możesz zyskać nawet do kilkuset euro. Ci dostawcy energii w Niemczech oferują bonusy za oszczędzanie

Nie wystarczy zatem spojrzeć tylko na ceny końcowe w innych krajach UE. Bo rzekomo tani prąd z innych krajów UE może nagle okazać się dość drogi. Oprócz kosztów konsumenci ponoszą również inne wydatki, które w przeciwnym razie musiałby ponieść dostawca energii elektrycznej, takie jak obowiązki związane z przechowywaniem, rejestrowaniem i powiadamianiem. Na przykład ilości energii elektrycznej zakupionej od dostawcy muszą być dokładnie rejestrowane i przekazywane do głównego urzędu celnego regularnie i terminowo za pomocą formularza.

CHIP.de, PolskiObserwator.de