Przejdź do treści

Essen: Bezpłatne poradnictwo prawne w języku polskim

27/06/2017 07:54

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii informuje, że we współpracy z polskojęzycznymi prawnikami w Niemczech organizuje cykl indywidualnych spotkań w ramach bezpłatnego poradnictwa prawnego.

Spotkania planowane są od czerwca do listopada 2017 r. (konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu).

W Essen najbliższe spotkania z prawnikiem odbędą się w salce katechetycznej przy Kościele (adres: PolnischeKatholischeGemeinde in der Kirche St. Clemens /Parafia pw. Chrystusa KrólaHirtsieferstr. 13, 45143 Essen) w dniach:

3 lipca 2017 r. (poniedziałek) w godz. od 18.00 do 20.00

Na spotkanie należy zgłaszać się drogą mailową na adres: [email protected] bądź [email protected] z dopiskiem „Bezpłatne porady – Essen” i krótkim opisem sprawy (decyduje kolejność zgłoszeń). W przypadku braku możliwości dostępu do poczty e-mail, zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem: 0211 / 5989561 – 18 albo 0211/5989561 – 19.

Poradnictwo prawne obejmuje kwestie z zakresu m.in. niemieckich przepisów:
• prawa pracy (m.in. umowa o pracę, prawa i obowiązki pracownika, wypadek przy pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, otrzymywanie zasiłków po stracie pracy);
• ubezpieczeń społecznych;
• ubezpieczeń zdrowotnych;
• zasiłków (m.in. Kindergeld, Elterngeld).

Porady będą udzielane bezpłatnie w języku polskim przez polskojęzycznych prawników działających w Niemczech.

Konsulat Generalny RP w Kolonii nie ponosi odpowiedzialności za treść udzielanych porad prawnych.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Kolonii – www.kolonia.msz.gov.pl