Przejdź do treści

GUS: coraz mniej ubogich i społecznie wykluczonych

26/09/2017 05:11 - AKTUALIZACJA 26/09/2017 11:21

Z badania EU-SILC wynika, iż w 2016 r. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce dotkniętych było ok. 22 proc. mieszkańców Polski. Rok 2016 był kolejnym, w którym odnotowano spadek wartości wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W porównaniu z 2015 r. wartość tego wskaźnika zmalała o 1,5 p. proc. (z 23,4 proc. do 21,9 proc.).

Fot. Pixabay.com

Według danych Głównego Urzedu Statystycznegonajwyższe odsetki osób doświadczających ubóstwa lub wykluczenia społecznego w 2016 r. odnotowywano wśród osób żyjących w rodzinach niepełnych, składających się z samotnej osoby dorosłej z dziećmi na utrzymaniu (ok. 47 proc.), w rodzinach wielodzietnych, złożonych z dwóch osób dorosłych z przynajmniej trojgiem dzieci na utrzymaniu (ok. 35 proc.) a także w gospodarstwach jednoosobowych (ok. 32 proc.).

Przykładowo, wśród rodzin składających się z dwóch osób dorosłych z jednym dzieckiem na utrzymaniu omawiany miernik osiągnął wartość ok. 16 proc., natomiast wśród gospodarstw domowych złożonych z dwóch osób dorosłych bez dzieci na utrzymaniu oraz z dwójką dzieci – po ponad 18 proc.

Analiza wartości wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w podziale na grupy wieku wskazuje, iż w 2016 r. nadal najwyższą wartość tego wskaźnika (pomimo obserwowanego w ostatnich latach spadku) odnotowano wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat. W grupie tej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było nieco ponad 24 proc. osób podczas gdy wśród osób starszych, w wieku 65 lat i więcej – ok.16 proc. (w 2015 r. odpowiednio: prawie 27 proc. i 17 proc.).

Źródło: www.kurier.pap.pl 

Chcesz być na bieżąco ze sprawami, które interesują Polaków w Niemczech? Codziennie aktualne wiadomości, poradniki, ciekawostki. Śledź nas na Facebooku