Przejdź do treści

Hanower: Pożegnanie Henryka Nazarczuka

24/01/2018 06:22

Pożegnanie Henryka Nazarczuka.

7 stycznia 2018 r. zmarł Henryk Nazarczuk, wybitny społecznik, popularyzator pamięci i wiedzy o losach Polaków – jeńcach wojennych kampanii wrześniowej 1939 roku, więźniach obozów koncentracyjnych, robotników przymusowych, żołnierzy Wojska Polskiego walczących u boku zachodnich aliantów. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Hanowerze.

H. Nazarczuk to działacz „Solidarności”, współorganizator struktur „S” w Legnicy, woj. legnickim i wałbrzyskim. Wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Zagłębie Miedziowe w Legnicy. Redaktor naczelny tytułu „Solidarność Zagłębia Miedziowego”. 13 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Emigrant polityczny od lipca 1982 roku.

W Niemczech był członkiem Polskiego Klubu Informacyjnego „Solidarność” w Hanowerze, zajmującego się m.in. przekazywaniem społeczeństwu niemieckiemu sytuacji opozycji w Polsce, organizowaniem pomocy materialnej dla rodzin represjonowanych. Był także członkiem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i przewodniczącym Polskiej Inicjatywy Kulturalnej w Hanowerze. Przez blisko 30 lat społecznie prowadził historyczny projekt „Polskie groby wojenne w Niemczech”. Za swoje zaangażowanie oraz aktywność na niwie polonijnej był wielokrotnie wyróżniany, m.in. Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i Medalem Pro Memoria. W 1998 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP. W 2016 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Hamburgo – www.hamburg.gov.pl