Przejdź do treści

Już tego lata nowe przepisy UE zapewnią lepszą ochronę dla 120 milionów turystów

02/07/2018 11:46

Jaśniejsze informacje dla podróżujących, zwrot pieniędzy i powrót do kraju w przypadku upadłości organizatora, skuteczniejsze prawo do anulowania rezerwacji, to tylko niektóre z korzyści nowej dyrektywy UE dot. lepszej ochrony praw turystów.

Od 1 lipca turyści rezerwujący zorganizowane wyjazdy wakacyjne mogą korzystać ze zwiększonych praw konsumenta.

Dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróży obejmuje już nie tylko tradycyjne wycieczki zorganizowane, ale zapewnia również ochronę klientom, którzy rezerwują inne formy łączonych usług turystycznych, takie jak dostosowane do indywidualnych potrzeb pakiety, w ramach których podróżny wybiera różne elementy w jednym punkcie sprzedaży online lub offline.

Nowe przepisy wprowadzają ochronę powiązanych usług turystycznych, które obejmują kupno przez podróżującego usług turystycznych w jednym punkcie sprzedaży w ramach dwóch osobnych transakcji lub sytuację, gdy podróżujący zarezerwuje usługę na jednej stronie internetowej i jest zaproszony do rezerwacji kolejnej usługi na innej stronie internetowej.

29 czerwca Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: „Rezerwacja wakacji przez internet jest prosta, ale w przypadku problemów turyści chcą mieć pewność, że są w pełni chronieni. Nowe przepisy dotyczące zorganizowanych podróży zostały dostosowane do ery cyfrowej i nowych sposobów rezerwowania wakacji. Podróżujący będą korzystać z nowych praw i ochrony w przypadku upadłości organizatorów. Nowe przepisy ułatwią też przedsiębiorstwom z branży turystycznej oferowanie swoich usług także za granicą”.

Fot. Pixabay.com

Nowe przepisy przyniosą konsumentom więcej korzyści w postaci:
– jaśniejszych informacji dla podróżujących: Przedsiębiorstwa muszą informować podróżujących za pomocą standardowych formularzy informacyjnych o ich podstawowych prawach oraz o tym,
czy oferują im zorganizowaną podróż, czy powiązaną usługę turystyczną. Muszą one zapewnić jasne informacje dotyczące cech i charakterystyki pakietu usług, jego ceny oraz wszystkich dodatkowych opłat;

– zwrotu pieniędzy i powrotu do kraju w przypadku upadłości organizatora: Przedsiębiorstwa sprzedające zorganizowane wyjazdy wakacyjne muszą zapewnić podróżującym ochronę na wypadek niewypłacalności. Jest to gwarancją pokrycia kosztów zwrotu pieniędzy oraz powrotu do kraju w przypadku ogłoszenia upadłości przez organizatorów. Gwarancja ta ma również zastosowanie do powiązanych usług turystycznych;

– jaśniejszych zasad dotyczących odpowiedzialności: Organizator wyjazdu wakacyjnego jest odpowiedzialny za wszelkie problemy, bez względu na to, kto świadczy usługi turystyczne;

Czytaj także: 8 zmian w Niemczech, które wchodzą w życie w lipcu 2018

– skuteczniejszych praw do anulowania rezerwacji: Zgodnie z nowymi przepisami podróżujący mają prawo do anulowania zorganizowanego wyjazdu wakacyjnego z jakichkolwiek powodów za
uiszczeniem rozsądnej opłaty. Istnieje również możliwość anulowania wakacji bez dodatkowych opłat, jeżeli miejsce docelowe stanie się niebezpieczne ze względu na wojnę lub klęski żywiołowe
lub jeżeli cena wyjazdu zostanie podniesiona o co najmniej 8 proc. ceny początkowej;

– zapewnienia zakwaterowania, jeżeli podróż powrotna nie jest możliwa: Jeżeli podróżujący nie mogą wrócić ze zorganizowanego wyjazdu wakacyjnego na czas, na przykład z powodu klęski
żywiołowej, zapewnia im się zakwaterowanie przez maksymalnie trzy noce. Dodatkowe noclegi są objęte właściwymi przepisami regulującymi prawa pasażerów;

– pomocy dla podróżujących: Organizator wyjazdu musi zapewnić pomoc podróżującym w przypadku trudnej sytuacji, a w szczególności zapewnić im informacje o usługach zdrowotnych i
opiece konsularnej.

Nowe przepisy przyniosą korzyści także przedsiębiorstwom:
– jaśniejsze zasady i ułatwienie działalności za granicą: Przedsiębiorstwa będą od teraz podlegały takim samym zasadom dotyczącym wymogów w zakresie informacji, odpowiedzialności i
innych zobowiązań w całej UE. Krajowe systemy postępowania upadłościowego są od teraz uznawane w całej UE. Środki te umożliwiają przedsiębiorstwom funkcjonowanie w całej UE w takim
sam sposób jak w swoim kraju;

– zmodernizowane wymogi informacyjne, które nie bazują już tylko na broszurach turystycznych: Dzięki zniesieniu wymogu drukowania broszur przedsiębiorstwa zaoszczędzą do 390 mln euro rocznie;

– mniejsze obciążenia regulacyjne: Podróże służbowe zaaranżowane w ramach umowy, na
przykład z biurem podróży, nie będą już objęte dyrektywą.

Nowe przepisy dotyczą połączenia co najmniej dwóch typów usług turystycznych (transport, zakwaterowanie, wynajem samochodu lub inne usługi, na przykład wycieczki z przewodnikiem), w tym:
imprez turystycznych, takich jak zorganizowane przez organizatora turystycznego wakacje, a także wyselekcjonowany przez podróżującego pakiet dobranych usług zakupiony online lub offline
w jednym punkcie sprzedaży;

– powiązanych usług turystycznych, takich jak zakupione w jednym punkcie sprzedaży usługi turystyczne, które zostały zarezerwowane w ramach osobnych transakcji, lub usługi zakupione na
stronie internetowej w przypadku zaproszenia podróżującego na tę stronę po dokonaniu rezerwacji na innej stronie, jeżeli tej drugiej rezerwacji dokonano w ciągu 24 godzin.

źródło: Europa.eu

AKTUALIZACJA 02/07/2018 11:49