Przejdź do treści
Home » Wiadomości z Niemiec » Monachium: XIII Olimpiada Języka Polskiego

Monachium: XIII Olimpiada Języka Polskiego

16 lipca br. w Konsulacie Generalnym w Monachium odbyła się uroczystość podsumowania XIII Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech.

Spośród 19 finalistów szczebla okręgu konsularnego przybyło 16-ścioro uczniów wraz z rodzicami. Reprezentowali szkolne punkty konsultacyjne (Monachium, Remseck), szkoły przedmiotów ojczystych oraz Monachijską Szkołę Europejską. Na finały do Pułtuska wyjechało czworo uczniów. Obecni byli również nauczyciele angażujący się w przygotowanie i przeprowadzenie olimpiady. Finalistom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Olimpiada języka polskiego cieszy się wśród rodziców i dzieci polonijnych w Niemczech prestiżem i jest wysoko oceniana.

Inforamcja i zdjęcia pochodzą ze strony internetwoej Ministerstwa Spraw Zagranicznych – www.msz.gov.pl