Przejdź do treści

Narodowy Spis Powszechny. Posypały się pierwsze kary

29/07/2021 19:35

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Obowiązek wzięcia udziału w spisie mają wszyscy obywatele RP, także Polacy mieszkający poza granicami, jeśli nie wymeldowali się z Polski. Odmowa udzielenia informacji grozi grzywną. Na policję wpłynęło już ponad 80 wniosków o ukaranie w związku z odmową udziału w spisie – poinformował na Twitterze GUS.

narodowy spis powszechny

Zdjęcie ilustracyjne / Unsplash.com

Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. objęte są następujące grupy osób:

  • Obywatele Polski mieszkający w Polsce oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe lub przebywający czasowo, w dniu 31.03.2021 r. Nie jest przy tym istotne czy osoby te posiadają zameldowanie w Polsce;
  • Obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę. Osoby przebywające za granicą mniej niż rok będą musiały wypełnić kwestionariusz emigranta krótkookresowego, a gdy okres ten wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego.
  • Spisem nie są objęci Polacy za granicą, którzy dokonali w Polsce wymeldowania z pobytu stałego.

Tegoroczny Spis Powszechny rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września. Z związku z pandemią na stronie spis.gov.pl została uruchomiona specjalna aplikacja, która pozwala na dokonanie samospisu. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, rachmistrzowie podejmują próby kontaktu telefonicznego. Jeżeli dana osoba nie dokona samospisu w aplikacji i nie odbierze połączenia, to od 23 czerwca może spodziewać się rachmistrza pukającego do drzwi.

Narodowy Spis Powszechny 2021. Posypały się pierwsze kary

Według prawa nie możemy odmówić rachmistrzowi ubiegającemu się o nasze dane. Karze podlegają również osoby, które złożą fałszywe informacje. Tych pierwszych jest jednak zdecydowanie więcej, na co wskazuje już ponad 80 złożonych na policji wniosków o ukaranie.

Czytaj także>>> Kara za brak udziału w Narodowym Spisie Powszechnym

Każdy przypadek odmowy analizujemy i ponownie podejmujemy próbę kontaktu z tymi respondentami, aby wyjaśnić, dlaczego udział w spisie jest ważny i z czego wynika obowiązek. W większości przypadków respondenci ostatecznie realizują spis. W przypadku, gdy respondent definitywnie odmawia realizacji obowiązku spisowego, urzędy statystyczne w województwach przygotowują odpowiednie wnioski i składają zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia na policję” – wyjaśniła serwisowi PortalSamorządowy.pl Małgorzata Mietkowska, główny specjalista Głównego Urzędu Statystycznego. GUS poinformował, że kolejne wnioski są składane na bieżąco.

W Narodowym Spisie Powszechnym wzięło już udział łącznie 18 mln 131 tys. 758 osób, czyli ok. 47,4% ludności Polski. Przez internet spisało się ok. 11,5 mln osób, a do 21 lipca rachmistrzowie przez telefon spisali blisko 5,5 mln osób czyli 14,3%. ludności. Z kolei w wywiadach bezpośrednich spisali ponad pół miliona osób, czyli 1,47% ludności kraju.

Do zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego zostały 2 miesiące. Jeśli jeszcze nie dokonałeś samopisu i chcesz uniknąć kary, spisz się przez Internet.

Portal Samorządowy, BusinessInsider, PolskiObserwator.de