w

Niemcy: Czy pakiet wyborczy można odebrać osobiście w konsulacie oraz osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do konsulatu?

Czy pakiet wyborczy można odebrać osobiście w konsulacie oraz osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do konsulatu? Informacja Ambasady RP w Niemczech.

Pakiety wyborcze zostaną wysłane przez konsulów w Niemczech najpóźniej 6 dni przed dniem głosowania (tj. najpóźniej 22 czerwca 2020 r. i 6 lipca 2020 r. w przypadku ponownego głosowania).

W związku z ograniczeniami i zakazami związanymi z pandemią SARS-coV-2, pakiety wyborcze nie mogą być odebrane od konsula osobiście.

WAŻNE! Pakiet wyborczy zostanie wysłany za pośrednictwem poczty przesyłką nierejestrowaną na adres podany w zgłoszeniu do spisu wyborców. Należy się upewnić, że nazwisko wyborcy znajduje się na skrzynce pocztowej.

Czytaj także: Polacy w Niemczech będą mogli głosować na prezydenta TYLKO KORESPONDENCYJNIE. Ruszyła rejestracja

W związku z ograniczeniami i zakazami związanymi z pandemią SARS-coV-2, wyborca nie może oddać pakietu wyborczego osobiście do urzędu konsularnego lub w dniu głosowania bezpośrednio do obwodowej komisji wyborczej.

WAŻNE! Pakiet wyborczy musi zostać odesłany za pośrednictwem poczty.

Źródło: Serwis Ambasady RP w Berlinie 

Niemcy: Najnowsze informacje z Niemiec i ze świata w skrócie, 12 czerwca 2020 r.

Niemcy: Wiemy, kiedy zostanie wypłacony “Corona-Familienbonus” 300 euro na każde dziecko