Przejdź do treści

Niemcy: Zakaz prowadzenia pojazdów ciężarowych znów zaczyna obowiązywać

27/08/2020 15:02 - AKTUALIZACJA 07/06/2022 12:22

Już za kilka dni we wszystkich landach znów zacznie obowiązywać zwykły zakaz prowadzenia pojazdów ciężarowych w niedziele i święta.

W związku z pandemią koronawirusa, w Niemczech na okres kilku miesięcy zniesiono zakaz prowadzenia samochodów ciężarowych w niedziele i święta. Obluźnienia te wygasną już za kilka dni.

Oto kraje związkowe w Niemczech, w których NIE OBOWIĄZUJE zakaz prowadzenia pojazdów ciężarowych w niedziele i dni świąteczne oraz w okresie wakacyjnym do 31 sierpnia. Wykaz zgodny z dokumentem opublikowanym przed Federalny Urząd Transportu Drogowego z dnia 26 sierpnia 2020 r. Zgodnie z ww. dokumentem,jeszcze w 9 landach do końca sierpnia nie obowiązują letnie zakazy prowadzenia pojazdów ciężarowych: Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Saarland, Baden-Württemberg, Bremen.

Pojazdy podlegające zakazowi
Ciężarowe pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t oraz pojazdy ciężarowe z przyczepami niezależnie od ciężaru.

Czas obowiązywania zakazu
Zakaz obowiązuje na całej sieci dróg w niedziele i dni świąteczne w godzinach 0.00–22.00.

Jakich przewozów zakaz jazdy w niedziele i święta nie dotyczy?

– kombinowanych przewozów towarowych kolejowo-drogowych od nadawcy do najbliższej stacji załadunku lub też od najbliższej stacji wyładunku do odbiorcy, jednak tylko w odległości do 200 km;

– kombinowanych przewozów towarowych portowo-drogowych pomiędzy punktem załadunku i wyładunku oraz portem leżącym maksymalnie w promieniu 150 kilometrów (dowóz i wywóz);

– przewozów:

  1. a) świeżego mleka oraz świeżych produktów przetwórstwa mlecznego,
  2. b) świeżego mięsa oraz świeżych produktów przetwórstwa mięsnego,
  3. c) świeżych ryb, żywych ryb oraz świeżych produktów przetwórstwa rybnego,
  4. d) łatwo psujących się owoców i warzyw,

– przejazdów w stanie pustym, wykonywanych w związku z przewozami wymienionymi w pkt. 3.

UWAGA! Należy być w posiadaniu przewidzianych prawem dokumentów przewozowych lub towarzyszących w odniesieniu do wszystkich przewożonych ładunków oraz na żądanie okazywać te dokumenty osobom powołanym do kontroli.

Udzielanie zezwoleń w drodze wyjątku

Wydawanie zezwoleń na poruszanie się ciężarówek w niedziele, święta (oraz wakacyjne soboty) leży w kompetencjach poszczególnych krajów związkowych (landów). W przypadku pojazdów wjeżdżających z zagranicy wnioski należy składać w urzędzie ruchu drogowego, właściwym dla danego przejścia granicznego.

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub