Przejdź do treści

Partnerstwo Słubic i Frankfurtu nagrodzone

09/02/2018 06:35

Partnerstwo Słubic i Frankfurtu nagrodzone.

Partnerskie Miasta Słubice i Frankfurt nad Odrą otrzymały prestiżową nagrodę Fundacji im. Carla i Anneliese Goerdeler. Laudację na cześć laureatów nagrody wygłosił Minister Janusz Styczek – Zastępca Ambasadora RP w Niemczech.

Foto: Urząd Miasta Słubice. Źródło: www.berlin.msz.gov.pl

W dniu 2 lutego 2018 r. w Nowym Ratuszu w Lipsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród Fundacji im. Carla i Anneliese Goerdeler (Carl und Anneliese Goerdeler-Stiftung). Nagroda ta przyznawana jest corocznie za działalność w obszarze współpracy samorządowej w całej Europie. W tym roku wyróżnione zostały dwa miasta: Słubice i Frankfurt nad Odrą za ich partnerstwo transgraniczne, którego początek datowany jest na rok 1975, czyli czas, kiedy Odra była jeszcze granicą między Niemiecką Republiką Demokratyczną a Polską Rzeczpospolitą Ludową. Jak poinformował Komitet Nagrody, Fundacja doceniła ścisłą i konstruktywną współpracę, która pozytywnie wpływa na poziom życia mieszkańców obu miast i przyczynia się do wzmocnienia idei europejskiej.

W uroczystości przyznania nagrody wziął udział Min. Janusz Styczek – Zastępca Ambasadora RP w Niemczech, który wygłosił laudację na cześć laureatów tej prestiżowej nagrody. W swojej przemowie podkreślił przede wszystkim ponad graniczne powiązania obu miast w niemal każdym obszarze miejskiego życia i wskazał na szanse, jakie stwarza forma „dwumiasta” we wspólnym stawianiu czoła wyzwaniom, które powstają w związku z przemianami zachodzącymi w Polsce i Niemczech.

Nagroda, przyznawana co roku przez Fundację im. Carla i Anneliese Goerdeler, miasto Lipsk i Instytut na rzecz Sektora Publicznego, jest związana z osobą Carla Friedricha Goerdelera, niemieckiego polityk, który latach 1930–1937 pełnił urząd nadburmistrza Lipska. W wyniku konfliktu z nazistowskimi władzami został zmuszony do oddania urzędu. Zaangażował się jednak w działalność konspiracyjną przeciwko III Rzeszy, za co został aresztowany, skazany wyrokiem Trybunału Ludowego i stracony przez powieszenie w berlińskim więzieniu Plötzensee.

Nagrodę odebrali Tomasz Ciszewicz – Burmistrz Słubic oraz dr Martin Wilke – Nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie – www.berlin. msz.gov.pl